Metodă de calcul: Ce impact are modificarea regimului CAS asupra impozitării şi asupra Pilonului II. Cât va trebui să plătească un angajator astfel încât un salariat să primească 1.000 de lei în mână

24 sep 2017 Ziarul Financiar

Noul regim al contribuţiilor de asigurări sociale este echivalent cu o creştere a impozitării muncii, în timp ce taxarea muncii scade marginal, în condiţiile în care această măsură este însoţită şi de reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, spune Bogdan Dumitrescu, Conferenţiar universitar doctor, Departamentul de Monedă şi Bănci, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori în cadrul ASE.

”Noul regim al contribuţiilor de asigurări sociale este echivalent, ceteris paribus, cu o creştere a impozitării muncii strict prin intermediul modificării regimului CAS, în pofida noilor cote de 35% comparativ cu cota cumulată de 39,33% aplicată în prezent, ca urmare a bazei de aplicare diferite. Taxarea muncii scade marginal, în condiţiile în care această măsură este însoţită şi de reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. Impactul asupra veniturilor bugetare este favorabil la nivelul CAS şi nefavorabil la nivelul impozitului pe venit, impactul agregat fiind însă negativ”.

Actualul regim al contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) va fi modificat de la 1 ianuarie 2018, urmând ca, de la situaţia curentă în care cotele de contribuţie însumează 22,83% la angajator şi 16,5% la angajat, să se treacă la un sistem în care CAS se datorează doar de către angajat într-o cotă de 35%, la o primă vedere inferioară cumulului cotelor anterioare de 39,33%.

Citiţi AICI opinia integrală a lui Bogdan Dumitrescu, conferenţiar Universitar ASE

De asemenea, autorităţile au în vedere şi reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%.

”Această nouă modalitate de calcul este echivalentă, ceteris paribus, cu o creştere a taxării muncii în ceea ce priveşte strict partea de CAS, în timp ce scăderea poverii fiscale totale este reală, dar se datorează exclusiv diminuării cotei impozitului pe venit”, explică Bogdan Dumitrescu.

În plus, el apreciază că noul sistem este favorabil transferurilor către Pilonul II de pensii, în ipoteza menţinerii procentului transferat în prezent de 5,1% din salariul brut.

”Sumele transferate către Pilonul II vor creşte la un nivel superior celui care s-ar fi înregistrat prin majorarea contribuţiei transferate la 6% - nivelul ţintă potrivit legislaţiei curente- în condiţiile menţinerii sistemului din prezent”.

Exemplu de calcul:

Cât este nevoit să achite un angajator astfel încât să plătească un angajat cu 1.000 de lei în mână – calculele sunt similare pentru orice sumă şi ignoră sistemul de deduceri?

1.       În situaţia actuală

Salariu brut

Cote

1425,72

CAS angajator (se aplică la salariul brut): 22,83%

22,83%

325,49

CAS angajat (se aplică la salariul brut): 16,5%

16,50%

235,24

Impozit pe venit (se aplică la salariul brut minus CAS angajat): 16%

16%

190,48

Salariul în mână

 

1000,00

Total cost angajator (salariul brut plus CAS angajator)

 

1751,21

Contribuţie Pilon II (5,1% aplicat la salariul brut)

 

72,71

Sursa: calcule proprii

2.       În situaţia în care se modifică exclusiv regimul CAS  - în loc de 39,33% angajator + angajat se aplică 35% doar la nivelul angajatului, iar impozitul pe venit rămâne la 16%. În felul acesta se poate analiza strict impactul modificării regimului CAS.

Salariu brut

Cote

1831,50

CAS angajator

0,00%

0,00

CAS angajat (se aplică la salariul brut): 35%

35,00%

641,03

Impozit pe venit (se aplică la salariul brut minus CAS angajat): 16%

16%

190,48

Salariul în mână

 

1000,00

Total cost angajator (salariul brut)

 

1831,50

Contribuţie Pilon II (5,1% aplicat la salariul brut)

 

93,41

Calculele arată că, deşi cotele de CAS au scăzut, având în vedere baza diferită de calcul, cheltuiala angajatorului de fapt creşte de la 1751,21 lei la 1831,5 lei sau cu circa 4,58%. De asemenea, total CAS colectat creşte la 641,03 lei de la 325,49+235,24=560,73 lei, confirmându-se astfel creşterea impozitării prin CAS.

Modificarea are impact şi asupra sumelor transferate către Pilonul II de pensii, întrucât salariul brut necesar pentru a plăti 1000 de lei în mână este mult mai ridicat, respectiv cu circa 28,5% în noua situaţie; prin urmare sumele transferate cresc cu acelaşi procent.

Practic, dacă se menţine procentul de 5,1% care se transferă în prezent către Pilonul II, acesta este echivalent cu o contribuţie de circa 6,5% în sistemul actual. Trebuie menţionat că majorarea sumelor încasate sub formă de CAS de către stat cu 641,03-569,73 = 80,3 lei acoperă sumele transferate suplimentar către Pilonul II.

3.       În situaţia în care se modifică regimul CAS  - în loc de 39,33% angajator + angajat se aplică 35% doar la nivelul angajatului şi impozitul pe venit se diminuează la 10% - situaţia avută în vedere în acest moment.

Salariu brut

Cote

1709,40

CAS angajator

0,00%

0,00

CAS angajat (se aplică la salariul brut): 35%

35,00%

598,29

Impozit pe venit (se aplică la salariul brut minus CAS angajat): 10%

10%

111,11

Salariul in mână

 

1000,00

Total cost angajator (salariul brut)

 

1709,40

Contributie Pilon II (5,1% aplicat la salariul brut)

 

87,18

Se observă  că, în această nouă situaţie, costul total suportat de un angajator pentru a plăti un salariu net de 1000 de lei se diminuează faţă de situaţia din prezent cu 41,81 lei sau 2,39%, exclusiv ca urmare a diminuării cotei impozitului pe venit. CAS total plătit în noua situaţie este de 598,29, în continuare cu 37,56 lei mai mult decât în situaţia 1, dar impozitul pe venit se diminuează cu 79,37 lei, rezultând diminuarea de 41,81 lei asupra poverii fiscale.

Referitor la sumele transferate către Pilonul II, sumele cresc, din nou în ipoteza menţinerii cotei transferate de 5,1% din salariul brut, cu circa 20%. Astfel, cota de 5,1% pe noul sistem va fi echivalentă cu o cotă de 6,1% pe sistemul din prezent.

”Este adevărat că toate calculele de mai sus se bazează pe faptul că, în contextului noului regim al CAS, angajatorii vor majora salariile brute astfel încât să acorde aceleaşi salarii în mână cu toate că, de cele mai multe ori, nu există o obligaţie contractuală în acest sens. De altfel, acesta este şi un mare semn de întrebare în legătură cu efectele noului sistem”, a mai spus Bogdan Dumitrescu. 

 
Cuvinte cheie:
crestere
, regim
, impozitare
, cas
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide