Ministerul Turismului desfiinţează reprezentanţele externe, sesizând „nereguli grave“. Codaşi la atragerea de turişti străini, dar cu birouri de promovare ce plăteau chirii şi de 5.600 de euro pe lună

4 mai 2017 Autor: Mirabela Tiron

Străinii au lăsat doar 264 de milioane de euri în România în perioada ianuarie-februarie anul acesta, faţă de 226 milioane de euro în perioada similară a anului trecut

Ministerul Turismului, condus de Mircea-Titus Dobre, va desfiinţa birourile de promovare din străinătate, urmând ca în 90 de zile angajaţii acestora să fie rechemaţi de la post după ce au fost descoperite ne­re­guli în modul în care funcţionau, au transmis oficialii ministerului. S-a ajuns în situaţia în care peste 70% din totalul bugetului alocat birourilor externe să reprezinte cheltuieli cu chiriile, arată oficialii ministerului.

Cu 14 birouri externe de promovare în di­ferite ţări, România nu a reuşit să îşi gă­sească un loc important pe harta destina­ţiilor turistice, fiind codaşă la atragerea de tu­rişti străini. Anul trecut România a atras doar 2,5 milioane străini în unităţile turistice de cazare din ţară, faţă de 8 milioane de stră­ini cât au atras vecinii bulgari, arată statis­ti­cile.

Un alt indicator relevant este numărul de înnoptări. În România turiştii străini au înnoptat aproape 5 milioane de nopţi în hoteluri, în timp ce în Bulgaria aceştia au petrecut peste 16 milioane de nopţi, arată un studiu Eurostat.

 

Balanţa din turism, doar pe deficit

Străinii au lăsat doar 264 de milioane de euro în  România în perioada ianuarie-februarie anul acesta, faţă de 226 milioane de euro în perioada similară a anului trecut, dar balanţa din turism este tot pe deficit. Ro­mâ­nii au cheltuit în străinătate 400 mil. euro în primele două luni din an faţă de 249 mil. euro în aceeaşi perioadă, arată datele de la BNR. Ministerul Turismului va decide re­locarea unor birouri de promovare turistică în ţări care pot fi furnizoare de turişti pentru Ro­mânia (de exemplu, ţările scandinave şi BE­NELUX), dar numărul total al re­pre­zen­tanţelor externe va rămâne la 14, potrivit ofi­cialilor. „Este  nevoie de bi­rouri de pro­mo­vare, de vectori în străină­tate, sunt de acord cu îmbunătăţirea acti­vi­tăţii acestor bi­ro­uri, dar nu cu desfiinţarea lor. Avem ne­voie să fim prezenţi la târgurile inter­naţio­nale de turism“, spune Gheorghe Fodo­rea­nu, proprietarul agenţiei de turism Invi­tation România, care aduce străini în ţară.

 

Nereguli în funcţionarea birourilor de promovare

Ministerul Turismului transmite că s-au cons­ta­tat o serie de nereguli grave în privinţa modului de funcţionare a birourilor de promovare externă şi a cheltuirii banilor publici.

„Birourile de promovare externă ale Mi­nis­terului Turismului au funcţionat pe bu­gete create artificial, după bunul plac al re­pre­­zentanţilor din cadrul acestor birouri de pro­­movare, fără a exista un control mi­ni­mal a­­su­pra justeţei sumelor avansate drept chel­tu­ieli. Contrar tuturor normelor în vi­goa­re a­pli­­cabile misiunilor externe, la ni­ve­lul re­pre­zen­tanţelor externe ale Minis­te­rului Tu­ris­mu­lui nu a existat un plafon maxim al chel­­tu­ie­lilor pentru chirie, ci a fost doar o con­­diţie re­fe­ritoare la suprafaţa ad­mi­să, care, con­form raportului Curţii  de Con­­turi, nici a­ceasta nu a fost respectată de unii an­ga­jaţi ai acestor birouri. S-au cons­tatat, de ase­me­nea, discrepanţe majore la chiriile pentru bi­rouri şi locuinţele an­ga­jaţilor între re­pre­zentanţe din ţări com­pa­rabile ca nivel de trai, acestea variind între 1.347 euro şi 5.357 euro pe lună.

Astfel, s-a ajuns la situaţia ca peste 70% din totalul bugetului alocat birourilor externe să reprezinte cheltuieli cu chiriile. Unele reprezentanţe nu au prezentat, la solicitarea conducerii instituţiei, contractele de închiriere a spaţiilor sau anexele la acestea pentru prelungirea duratei lor“.

De asemenea, parte importantă a cheltuielilor făcute de reprezentanţele externe ale Ministerului Turismului nu au fost înregistrate în contabilitatea instituţiei, făcându-se deconturi fără documente justificative în spate. Pe parcursul anilor, suma nejustificată a ajuns la peste 500.000 Euro, au mai transmis oficialii ministerului.. 

Viitorii angajaţi externi vor avea un mandat de patru ani, evitându-se astfel situaţia de angajaţi pe perioadă nedeterminată ai acestor birouri (SUA – 23 ani, Austria – 17 ani, Rusia – 16 ani, Germania – 12 ani, Franţa şi Italia– 10 ani, Polonia – 8 ani, Anglia – 5 ani), fără un control real al activităţii lor şi fără o imagine clară a eficienţei la post, au mai transmis oficialii  ministerului.

„Reprezentanţii din cadrul birourilor de promovare turistică a României vor beneficia de autonomie administrativă, dar activitatea lor fi coordonată de şefii misiunilor diplomatice din ţările în care se va considera necesară prezenţa instituţională a Ministerului Turismului“.

Pentru optimizarea cheltuielilor, Ministerul Turismului va analiza cu MAE oportunitatea găzduirii unor birouri de promovare turistică externă la sediile misiunilor diplomatice, au mai transmis oficialii ministerulu, au mai transmis reprezentanţii ministerului.

În România, cele mai mari agenţii de turism fac outgoing (trimit români în vacanţe în străinătate), puţini jucători activând pe piaţa de incoming (aducere străini în ţară. Businessul total al agenţiilor de turism se ridică la aproape 4 miliarde de lei, potrivit ultimelor date disponibile.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 04.05.2017

 
Cuvinte cheie:
Ministerul Turismului
, reprezentanţe externe
, desfiintare
, birouri de promovare
, turisti straini
, chirii
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide