Business Internaţional

Ungaria a convenit cu băncile să fixeze cursul

 Ungaria a convenit cu băncile să fixeze cursul

Autor: Bogdan Cojocaru

30.05.2011, 18:45 441

Guvernul ungar şi băncile auconvenit să fixeze temporar de schimb valutar pentru crediteleipotecare în monedă străină şi să ridice un moratoriu referitor laevacuări, punând astfel capăt unei runde de câteva luni denegocieri pentru stabilirea unor măsuri care să sprijineproprietarii de ipoteci, scrie Bloomberg.

Creditorii vor fixa cursul deschimb forint/franc elveţian la 180 de forinţi pentru un franc, adeclarat premierul ungar Viktor Orban. Acordul mai prevede un cursde 250 de forinţi pentru un euro şi de 200 de forinţi pentru 100 deyeni. Aceptarea cursurilor fixe va fi voluntară pentru debitori, aadăugat premierul.

Împrumutanţii în valută au fostafectaţi de declinul forintului începând cu 2008 şi nu-şi mai potrambursa datoriile. Măsurile stabilite de bănci şi guvernprotejează pe cei care nu-şi pot plăti ipotecile şi pe cei caresuferă din cauza obligaţiilor de rambursare mai mari.

Aproximativ 63% din crediteleipotecare erau denominate în monedă străină la finele luniimartie.

"Familiile îndatorate au devenitvictimele erei anterioare şi se regăsesc într-o lume aspeculaţiilor împotriva voinţei lor", a declarat Orban.

Forintul s-a depreciat cu 12,5%faţă de franc în ultimul an. Numai în această lună moneda ungarăşi-a pierdut 6,6% din valoare, cel mai mare declin de dupănoiembrie.

Creditele ipotecare denominate înfranci elveţieni au o pondere de 53% în totalulipotecilor.

Diferenţele dintre plăţile la cursfix şi cele la cursul real vor fi contabilizate într-un cont înforinţi separat unde datoria se va acumula sau va dispare dacăcursurile de schimb o vor permite. Băncile vor plăti pentrugaranţii de stat legate de aceste împrumuturi.

De asemenea, guvernul va ridica unmortaoriu privind evacuările după ce acesta expiră în iulie. Diniulie până în octombrie, băncile vor putea vinde proprietăţi cuvalori mai mari de 30 milioane de forinţi (112.000 euro) executatesilit. În al patrulea trimestru, procentul ipotecilor vândute vaajunge la 3% din totalul celor executate, urmând ca acesta să urcela 4% ân 2013 şi 5% în 2014.

Băncile vor vinde activeleexecutate la 35-55% din valoarea avută pe piaţă când ipoteca a fostînregistrată.

Totodată, guvernul va stabili unorganism naţional de administrare a activelor care va preluaproprietăţile debitorilor neplatnici.