Business Internaţional

Vezi aici cine are cea mai mare datorie publică din Europa. Datele privind PIB-ul, bugetul şi datoria publică pe ultimii doi ani din toate ţările din UE

Anul austerităţii din Europa a redus deficitele, dar ţările cu probleme rămân într-o situaţie critică

Autor: Livadariu Andreea, Alexandru Stefan Matei

27.04.2011, 23:40 576

În primăvara anului trecut, după ce Grecia a capitulat şi aapelat la ajutorul financiar al UE şi FMI, majoritatea ţăriloreuropene s-au întrecut în introducerea de măsuri de austeritatemenite să le reducă deficitele şi datoriile publice, care depăşeaucu mult limitele stabilite de UE.

Ultimele date de la Eu­ro­stat, biroul de statistică alUniunii Europene, arată că guvernele ţărilor cu pro­bleme - Grecia,Por­tu­galia şi Irlanda - au fost prea optimiste cu privire larapiditatea cu care îşi pot re­gla dezechilibrele economice.Defi­ci­te­le buge­ta­re au scăzut în majoritatea ţă­rilor, chiarcu un ritm mai rapid decât es­timările Comisiei Europene dinprog­noza de toamnă, dar da­to­riile publice au con­tinuat să urce.UE im­pu­ne ţărilor mem­bre o limită de 3% din PIB pentru deficitşi 60% din PIB pentru datorii.

Deficitul bugetar al Greciei a fost în 2010 de 10,5% din PIB,peste valoarea de 9,6% estimată de Comisia Euro­pea­nă şi cea de9,4% din PIB prevăzută de exe­cutivul elen. În cazul Greciei,mă­su­rile de auste­ri­ta­te au făcut ca ţara să ră­mână înrecesiune şi astfel încasările bu­ge­tare să fie mai mici decâtestimările. În plus, nici lupta împotriva evaziunii fis­cale nuprea a dat roade.

Situaţia Greciei este foarte sensibilă, tot mai mulţiinvestitori aşteptându-se ca ţara să îşi restructureze datoriile,în ciu­da efor­tu­rilor oficialilor europeni de a demonstracon­trariul, iar statisticile nu ajută deloc la îm­bunătăţireasituaţiei.

Pe de altă parte, Por­tugalia, ţară care poartă negocieri pentruun bailout în condiţii similare cu cele acce­sa­te de Grecia şiIrlanda, se confruntă de ase­me­nea cu problema deficitului încreşte­re, care în 2010 a fost de 9,1% din PIB, fa­ţă de 7,3% câtprevăzuseră oficialii eu­ropeni. Ir­landa, a doua ţară care aape­lat la ajutor finan­ciar extern, a înre­gistrat la sfârşitulanu­lui 2010 un deficit de 32,4% din PIB, din care două treimi aufost cauzate de injecţiile de capital pen­tru salvarea sectoruluibancar.

Marea Britanie are al treilea cel mai ma­re deficit din UE, de10,4%, iar Eurostat a estimat nivelul dato­rii­lor la 80% din PIB,peste valoarea estimată de banca centrală engleză de 78,7%.

Veşti mai optimiste vin din partea Spa­ni­ei, ţară pe caremajoritatea analiştilor o ve­deau drept următoarea candidată la unbailout din zona euro: deficitul în anul 2010 a fost de 9,2% dinPIB, puţin sub 9,3% cât a esti­mat Comisia Europeană şisemnificativ mai mic decât valoarea de 11,1% din 2009.

Economia Marii Britanii a crescut cu 0,5%

PIB-ul Marii Britanii a crescut cu 0,5% în primul trimestru alacestui an, suficient încât să compenseze contractarea economieidin ultimele trei luni ale anului trecut, potrivit InstitutuluiLondonez de Statistică, citat de Bloomberg. Serviciile, carereprezintă 76% din economie, au crescut după ce activitatea dinsectorul financiar şi din cel al serviciilor de business a urcat cu1%. Industria a crescut cu 1,1%, în ciuda unei scăderi de 4,7% aconstrucţiilor. După ce a fost făcut anunţul, moneda britanică s-aapreciat cu 0,5% în raport cu dolarul, până la 1,6536 pentru undolar.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24