Eveniment

Bancile vor da ANAF date despre conturile si casetele de valori ale datornicilor. Cum comentati?

Bancile vor da ANAF date despre conturile si casetele de valori ale datornicilor. Cum comentati?
16.05.2010, 23:05 600

Institutiile de credit vor fi obligate sa furnizeze AgentieiNationale de Administrare Fiscala date privind rulajele sisoldurile conturilor deschise si sa informeze daca un debitor aresau nu inchiriate casete de valori, informatii care vor fiutilizate de ANAF pentru recuperarea datoriilor.

Obligatia institutiilor de credit de a furniza astfel de datecatre ANAF este inclusa intr-un proiect de ordonanta de urgentaelaborat de Guvern pentru combaterea evaziunii fiscale.

"Institutiile de credit au obligatia ca, la solicitareaorganelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,sa comunice toate rulajele si soldurile conturilor deschise laacestea, precum si daca debitorul are sau nu inchiriate casete devalori. Solicitarea se face pentru fiecare titular in parte.Informatiile astfel obtinute vor fi utilizate doar in scopulindeplinirii atributiilor specifice ale Agentiei Nationale deAdministrare Fiscala", se arata in proiect.

Ordonanta introduce astfel o noua prevedere in textul actual alCodului de procedura fiscala. Codul prevede in prezent ca bancilesunt obligate sa comunice organelor fiscale lista titularilorpersoane fizice, juridice sau orice alte entitati farapersonalitate juridica ce deschid ori inchid conturi, formajuridica pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora.Comunicarea este efectuata bilunar, cu referire la conturiledeschise sau inchise in perioada anterioara acesteia, si esteadresata Ministerului Finantelor.

"Masura se practica si in alte tari. Insa in privintaimplementarii practice ar trebui sa se tina cont si de considerentede eficienta. Ar putea sa apara doua consecinte. Pe de-o parte,reticenta oamenilor de a mai tine banii in conturi la banca sau incasete de valori. Este o chestiune de confort. In plus, cei care auavut ceva de ascuns deja si-au transmis banii in paradisurifiscale, in Elvetia sau in alte tari unde se pastreaza secretulbancar", a declarat Emilian Duca, partener la BDO Tax.

Scrisoarea suplimentara de intentie convenita de Guvern cu FMIreleva ca Executivul s-a angajat sa acorde ANAF atributii sporitein combaterea evaziunii, inclusiv prin drept de acces la evidentelebancare.

"In mod deosebit, vom amenda Codul fiscal si Codul de procedurafiscala in sensul stabilirii dreptului ANAF de a avea acces laevidentele bancare si la evidentele partilor terte, dupanotificarea corespunzatoare si ulterior parcurgerii procesuluicuvenit, pentru a permite astfel stabilirea corespunzatoare avenitului", se arata in scrisoare.

AFACERI DE LA ZERO