Eveniment

Veniturile medii ale unei gospodării au scăzut la 2.337 lei în T2

04.10.2010, 10:57 33

Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au scăzut aldoilea trimestru al anului faţă de primele trei luni, de la 2.342lei la 2.337 lei, conform datelor prezentate de Institutul Naţionalde Statistică (INS).

Din total, veniturile băneşti au fost în medie de 2.005 leilunar pe gospodărie (691 lei pe persoană), iar cele în natură de332 lei lunar pe gospodărie (115 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea maiimportantă sursă de venituri şi anume 50,7%.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, în trimestrulal doilea, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţiisociale în proporţie de 25,6%, veniturile din agricultură cu 3,3%,veniturile din activităţi neagricole independente cu 2,9% şi celedin proprietate şi din vânzări de active din patrimoniulgospodăriei cu 1,8%.

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul II2010, în medie, de 2045 lei lunar pe gospodărie (705 lei pepersoană) şi au reprezentat 87,5% din nivelul veniturilortotale.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate degospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare,servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şicătre bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor,contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoilegate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor,plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentruînsămânţat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentruinvestiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia delocuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţieigospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică încheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO