Opinii

Opinie Adrian Teampău, EY: Noutăţi în tratamentul de TVA al voucherelor

Opinie Adrian Teampău, EY: Noutăţi în tratamentul de...

Autor: Adrian Teampău

06.09.2018, 10:55 463

Autorităţile române doresc să aducă modificări regulilor de TVA pentru cupoanele valorice (vouchere) începând cu 1 ianuarie 2019. Toate companiile care utilizează cupoane valorice vor fi afectate, cu precădere lanţurile de magazine, producătorii, prestatorii de servicii precum şi firmele care emit sau intermediază cumpărarea sau vânzarea acestora.

La finalul lunii august 2018, Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Codului fiscal. Modificarea vizează clarificarea tratamentului de TVA aplicabil cupoanelor valorice. Propunerea de legislaţie vine ca urmare a obligaţiei statelor membre UE de a implementa în legislaţia locală o directivă din 2016.

Sumarizez mai jos principalele modificări legislative propuse, precum şi principalele puncte de atenţie în cazul transferului/valorificării de astfel de cupoane.

Prima modificare legislativă vizează terminologia. Se va folosi denumirea de “cupon valoric”. Din punctul de vedere al posibilităţii de utilizare sunt definite două tipuri:

          ► cu utilizare unică - cele care se referă la o achiziţie specifică de bunuri/servicii, pentru care se cunoaşte la momentul emiterii locul livrării sau al prestării şi TVA datorată

          ► cu utilizare multiplă - altele decât cele cu utilizare unică.

O noutate adusă de propunerea de modificare a legii este reprezentată de indicarea pe cuponul valoric sau în cadrul documentaţiei aferente a denumirii bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a denumirii potenţialilor furnizori sau prestatori.


Legislaţia propusă aduce clarificări în modul de taxare al transferului cupoanelor valorice, în predarea bunurilor sau prestarea serviciilor în schimbul cuponului. De asemenea, modificările vizează şi baza de impozitare aferentă bunurilor sau serviciilor pentru care s-a utilizat cuponul valoric, astfel:

          ► Fiecare transfer de cupoane valorice cu utilizare unică este asimilat cu o livrare de bunuri sau cu o prestare de servicii şi este supus TVA;

          ► Predarea bunurilor sau prestarea serviciilor în schimbul cuponului cu utilizare unică nu este o operaţiune separată în sfera TVA;

          ► Dacă valoarea cuponului nu acoperă integral contrapartida cerută pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, se consideră că are loc o tranzacţie separată;

          ► Predarea bunurilor sau prestarea serviciilor în schimbul cuponului cu utilizare multiplă este o operaţiune în sfera TVA, în timp ce orice alte transferuri anterioare sunt în afara sferei TVA;

          ► Valoarea înscrisă pe un cupon valoric cu utilizare multiplă şi acceptată drept contrapartidă pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii se consideră că este o valoare brută, ce include şi TVA.


Alte modificări vizează situaţiile în care sunt implicaţi şi intermediari pe lanţul de transfer al cupoanelor.

Deşi propunerea legislativă vine cu o serie de clarificări importante, cel mai probabil implementarea va aduce şi multe întrebări din partea companiilor care utilizează cupoane valorice.

Noi am identificat câteva aspecte care pot ridica probleme în practică. De exemplu, situaţia în care vânzătorul produsului sau prestatorul serviciului va emite o factură către compania care a emis cuponul valoric (ex. producătorul bunului), nu către client. Totodată, dacă este necesară plata unei diferenţe din partea clientului, atunci furnizorul/ prestatorul va emite două facturi: una către emitentul cuponului şi una către client. În ambele situaţii, ne punem întrebarea dacă emitentul care suportă parţial/ integral costul achiziţiei poate să îşi recupereze TVA achitată, atât timp cât cel care intră în posesia bunului sau utilizează serviciul este clientul.

Ca noutate absolută în ceea ce priveşte cupoanele cu utilizare multiplă este situaţia în care intermediarul cumpărător/ revânzător de cupoane valorice obţine profit din aceste intermedieri. Dacă acesta prestează un serviciu şi se poate identifica, atunci această prestare este supusă TVA. Cum s-ar distinge în practică dacă intermediarul prestează sau nu un serviciu, în măsura în care acesta obţine profit prin obţinerea unui discount la achiziţia cupoanelor sau prin adăugarea unei marje de profit la revânzarea lor?

Este clar că cei care operează cu cupoane valorice vor fi nevoiţi să îşi reanalizeze structurile comerciale din prezent pentru a determina dacă generează obligaţii suplimentare de TVA sau dacă există soluţii de eficientizare.

De asemenea, câtă vreme proiectul de modificare este supus dezbaterii publice, recomandăm tuturor companiilor care utilizează cupoane valorice să ridice problemele întâmpinate pentru a fi clarificate.

Autor: Adrian Teampău, TAX Associate Partner, Divizia Impozite indirecte, EY România

 
Cele mai citite ştiri