Piata energiei

A avut Petrom pretendenţi pentru rafinăria Arpechim, pe care a închis-o?

A avut Petrom pretendenţi pentru rafinăria Arpechim, pe care a închis-o?

Petrom, cea mai mare companie lo­cală, anunţa în 2009 că va elimina din structura sa toate activele care nu intră în activitatea de bază, printre acestea numărându-se şi ra­fi­năria Arpechim.

Autor: Roxana Petrescu

18.04.2011, 23:56 216

Socar şi Oltchim au purtat ne­go­cieri pentru preluareara­fi­nă­riei Arpechim de la Petrom. Cu toate acestea, producătorulde petrol şi gaze a decis să în­chidă de­finitiv unitatea,motivându-şi decizia prin faptul că nu a găsit un cumpărătorcredibil şi că rafinăria era mică şi ineficientă. Ce nu a mersbine?

În 2009, Petrom, cea mai mare companie lo­cală, a anunţat că vaelimina din structura sa toate activele care nu intră înactivitatea de bază, printre acestea numărându-se şi ra­fi­năriaArpechim.

Din acel moment, compania a încercat să găsească un cumpărătorpentru unitatea din Piteşti, dar tentativele sale au eşuat.

Printre cei cu care s-au purtat negocieri au fost combinatulchimic Oltchim şi Socar, compania azeră de petrol şi gaze, potrivitreprezentanţilor Petrom.

În ciuda faptului că a existat un interes pen­tru Arpechim, înmartie anul acesta Pe­trom a închis definitiv rafinăria după ceuni­ta­tea nu funcţionase decât trei luni anul trecut.

Potrivit lui Victor Cazană, şeful Ofi­ciu­lui ParticipaţiilorStatului şi Privatizării în In­dustrie (OPSPI), lucrurile nu aumers bine la primele negocieri cu Oltchim din cauza ba­nilor. Dealtfel, Oltchim mai cumpărase o parte din Arpechim la finele lui2009, seg­men­tul de petrochimie. Nici până azi com­binatul chimicnu a găsit finanţările pentru a re­porni aceste instalaţii, iarCazană a re­cunoscut că deşi statul ar putea lua de la capătnegocierile pentru preluarea rafinăriei Arpechim, nici acum nu ştiede unde va face rost de banii necesari.

"Integrarea Oltchim cu Arpechim este o po­veste veche din 1964.Sunt încă mulţi oa­meni care consideră că cele două unităţi potfuncţiona în mod integrat. Tehnologic sunt jus­tificări, dareconomic rafinăria nu s-a do­ve­dit viabilă nici sub conducereaPetrom. In­ves­tiţiile necesare sunt uriaşe, iar Oltchim este acumo companie neban­ca­bilă", spune Aurelian Dochia, consultantfi­nan­ciar.

Potrivit lui Dochia, chiar şi pasul de a pre­lua petrochimia dela Arpechim a fost făcut tot pentru a alimenta iluzia uneicom­panii in­te­grate. Dochia spune că logica unei even­tualepreluări a întregului Arpechim pentru Oltchim vine din faptul cărafinăria are anumite instalaţii necesare pentru reali­zareamateriei prime pentru combinat.

În ceea ce-i priveşte pe cei de la Socar, in­te­resul lor pentrupreluarea Arpechim a fost ex­primat încă din 2008, la momentulres­pec­tiv azerii cochetând şi cu ideea preluării Oltchim. Dupădoi ani de criză, perspectiva So­car s-a schim­bat însă încontextul în care o serie de ra­finării europene s-au închis pefon­dul scă­derii cererii de produse petroliere. Acum Socar îşiface o rafinărie de 10 mil. tone în Tur­cia, ţara creditată cu celmai mare poten­ţial de creştere din această zonă a Europei.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO