Politică

Rectificare bugetară pozitivă: veniturile bugetului general consolidat cresc cu 1,06 miliarde lei, cheltuielile cu 1,7 miliarde lei, iar noul PIB nominal este 831,7 miliarde de lei. Guvernul Tudose taie 3 miliarde de lei de la Compania de Drumuri

Rectificare bugetară pozitivă: veniturile bugetului general consolidat cresc cu 1,06 miliarde lei, cheltuielile cu 1,7 miliarde lei, iar noul PIB nominal este 831,7 miliarde de lei. Guvernul Tudose taie 3 miliarde de lei de la Compania de Drumuri

Autor: Sorin Pâslaru

09.09.2017, 12:18 3788

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate că vor fi în 2017 cu 1,06 miliarde de lei mai mari decât programul iniţial, iar cheltuielile bugetului general consolidat urmează să se majoreze cu 1,7 miliarde de lei conform proiectului de rectificare bugetară publicat vineri seară pe site-ul Ministerului de Finanţe.

Ca urmare, deficitul bugetar în valoare absolută creşte de la 24,1 miliarde de lei la 24,8 miliarde lei, însă pentru că noul PIB nominal estimat este de 837,1 miliarde de lei faţă de 815,2 miliarde de lei cât se estimase iniţial, ponderea sa în PIB rămâne sub 3%, fiind de 2,96%.

Noul PIB nominal pe 2017, în valoare de 837,1 miliarde lei, cu care lucrează Ministerul de Finanţe pe actuala rectificare, este calculat luând în considerare o creştere economică de 5,6% pentru 2017, faţă de 5,2%  creştere estimată iniţial şi folosită la elaborarea bugetului pe 2017.

Guvernul taie 1,5 miliarde de lei de la cheltuielile de capital şi 3,5 miliarde de lei din proiecte cu finanţare din fonduri externe cu nerambursare 2014-2020 şi majorează chletuielile cu pensiile cu 2,6 miliarde de lei, precum şi cheltuielile de personal cu 2,3 miliarde de lei.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Ministerul Educaţiei Naţionale pierd bani la rectificare, argumentaţia Finanţelor fiind gradul redus al execuţiei bugetare pe primele 8 luni. Câştigă Ministerul Finanţelor Publice- acţiuni generale 4 miliarde de lei, din care 2,5 miliarde de lei pentru prefinanţare de la Bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.

De asemenea, câştigă Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public şi SRI sute de milioane de lei în plus pentru diverse plăţi de drepturi salariale.

Fondurile pentru Start-up Nation afost alocate şi sunt în valoare de 250 de milioane de lei.

Veniturile Bugetului de Stat pe 2017 se diminuează cu 1,3 miliarde de lei, în timpul ce cheltuielile Bugetului de Stat de diminuează cu 0,35 miliarde de lei.

Practic, guvernul acceptă că nu poate încasa impozit pe profit la nivelul preconizat, diminuează suma aferentă impozitului pe profit cu 1,8 miliarde de lei, în pofida creşterii excepţionale a economiei, precum şi a afacerilor şi a profiturilor companiilor în general.

Încasările din TVA sunt preconizate în scădere cu 2 miliarde de lei, în schimb încasările din accize sunt estimate că vor creşte cu 0,6 miliarde de lei, ca urmare a majorării accizei pe benzină. Veşti bune sunt de la impozitul pe venit şi veniturile din CAS şi CASS care se majorează cu 300 de milioane de lei, respectiv 170 de milioane de lei.

Colectarea forţată a dividendelor de la companiile de stat majorează veniturile nefiscale cu 2 miliarde de lei.

Rectificarea bugetară diminuează cu 3,2 miliarde de lei bugetul de la Compania Naţională de Administrare a Infrasctructurii Rutiere, bani ce ar fi trebuit atraşi din fonduri Europene.

Noul curs mediu anula pe 2017 pe care se construieşte rectificarea bugetară este estimat la 4,56 de lei/euro faţă de 4,49 de lei/euro anterior.

 

Extrase din Nota de Fundamentare a proiectului de rectificare bugetară:

1.Modificări la capitolul venituri:

- Impozitul pe profit: se diminuează cu 1.784,9 milioane lei;

- Alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice: se diminuează cu 79,2 milioane lei;

- Impozitul pe venit se majorează cu 298,4 milioane lei;

- Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii se diminuează cu 1.395,1 milioane lei; -

-Taxa pe valoarea adăugată se diminuează cu 1.974,0 milioane lei din care 1.296,3 milioane lei reprezintă valoarea obligaţiilor restante la bugetul general consolidat (mecanism de tip SWAP) transferate către alte taxe şi impozite din cadrul bugetului general consolidat conform execuţiei bugetare;

- Accizele se majorează cu 587,2 milioane lei potrivit impactului bugetar pozitiv estimat ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal;

- Veniturile din contribuţii de asigurări sociale cresc cu 164,2 milioane lei;

- Veniturile nefiscale se majorează cu 2.038,7 milioane lei din care 2.000 milioane lei venituri estimate suplimentar din dividende, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr 29/2017;

- Sume primite de la UE/alţi donator în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020: se diminuează cu 493,3 milioane lei.

 

2.       Modificări la capitolul cheltuieli:

- Cheltuielile de personal cresc cu 2.282,2 milioane lei;

- Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 317,2 milioane lei;

 - Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 500,0 milioane lei;

- Cheltuielile cu subvenţiile se diminuează cu 313,4 milioane lei;

- Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu 1.370,5 milioane lei  Alte transferuri se majorează cu 959,0 milioane lei;

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu 697,1 milioane lei;

- Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 2.529,8 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor de asistenţă socială (pensii şi ajutoare, drepturi de creştere copil, indemnizaţii pentru persoane persecutate din motive etnice);

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 3.480,3 milioane lei;

- Alte cheltuieli se majorează cu 638,2 milioane lei;

- Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 219,9 milioane lei

- Cheltuielile de capital se diminuează cu 1.583,3 milioane lei.

3.Cine câştigă şi cine pierde dintre ministere:

- Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale: +4.054,0 milioane lei din care 2.464 milioane lei pentru prefinanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +1.501,2 milioane lei per sold. A fost asigurată suplimentar suma de 1.775 milioane lei pentru schemele de plăţi directe pe suprafaţă. Această sumă va asigura integral plata în avans pentru înfiinţarea culturilor în anul 2018. Totodată se va asigura cofinanţarea proiectelor depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanţate din FEADR;

- Ministerul Afacerilor Interne: +1.160,0 milioane lei, în principal pentru asigurarea mentenanţei în vederea menţinerii în stare operaţională a aeronavelor, achiziţionare de echipament pentru intervenţie, precum şi pentru asigurarea drepturilor salariale şi pensii militare de stat;

- Ministerul Sănătăţii: + 207,0 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalul medical din unităţile sanitare;

- Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale: + 95,9 milioane lei per sold. Cheltuielile se majorează cu 795 milioane lei, în principal pentru plata drepturilor de asistenţă socială (pensii şi ajutoare, drepturi de creştere copil, indemnizaţii pentru persoane persecutate din motive etnice, etc) concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 596,6 milioane lei;

- Ministerul Finanţelor Publice: +426,6 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor salariale, precum şi pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăţilor;

- Ministerul Justiţiei: +357,4 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor salariale, precum şi pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii sub forma dobânzii legale;

- Serviciul Român de Informaţii: +298,9 milioane lei, în principal pentru plata drepturilor salariale şi a pensiilor militare de stat, precum şi pentru programe majore de achiziţii derulate de instituţie;

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: +247,9 milioane lei per sold în principal pentru finanţarea programelor de sprijinire întreprinderilor mici şi mijlocii (250 milioane lei);  Ministerul Public: +203,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale;

- Secretariatul General al Guvernului: +181,9 milioane lei, în principal pentru salarizarea personalului clerical aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.

Dimuări: diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite au fost operate în principal de la:

- Ministerul Dezvoltării Regionale

- Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

- Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

- Ministerul Educaţiei Naţionale

 
AFACERI DE LA ZERO