VIDEO ZF Live. Mişu Negriţoiu: Tarifele maxime la RCA pe care noi le-am calculat seamănă mai degrabă cu tarife minime

24 oct 2016 Autor: Greta Bogdan

O autoritate de supraveghere ştie să facă preţuri minime, nu ştie să facă preţuri maxime.

Cea mai bună soluţie pentru re­zol­varea problemelor privind tarifele la poliţele auto obli­ga­torii (RCA) ar fi fost probabil cal­cularea unui preţ de refe­rin­ţă, mai degrabă decât stabilirea unor tarife ma­ximale, care în fapt seamănă mai mult cu nişte tarife minime, a declarat Mişu Negri­ţoiu, preşedintele Autorităţii de Supra­ve­ghere Financiară (ASF), în cadrul emisiunii ZF Live.

„Ceea ce am făcut noi seamănă mai degrabă cu un preţ minim decât cu un preţ ma­­xim, pentru că marja de flexibilitate pen­tru societăţile de asigurări este foarte mică şi evident creează riscul unifor­mi­zării tari­felor, a primelor, la profiluri de risc dife­rite. Probabil cea mai bună soluţie ar fi fost ceea ce am propus noi, şi anume, un calcul al pre­­ţului de referinţă şi o marjă plus-minus faţă de preţul de referinţă care ar fi dat flexibilitate asigurătorilor în individua­li­za­rea pro­filului de risc. Tariful acesta de re­fe­rinţă pu­­tea fi îngheţat pentru a nu avea creş­teri prea mari în piaţă“, a explicat Mişu Negriţoiu.

Şeful ASF spune că autoritatea a avut un consultant independent care s-a uitat peste calcule care au dat tarifele maxime şi a pre­cizat că specialiştii acestuia consideră că tari­fele maxime anunţate se bazează pe un tablou optimist al pieţei.

„Am avut un consultant independent care s-a uitat pe calculele noastre la tarifele ma­ximale. El este de părere că am fost prea opti­mişti în stabilirea indicatorilor de dau­ne, etc. (...). Ceea ce facem noi reprezintă un exer­ciţiu unic, nu avem experienţă nici locală, nici naţională, nici europeană, dar în­cer­căm să limităm cât mai mult even­tualele prejudicii în piaţă şi de o parte şi de alta şi să asigurăm un echilibru“.

Mişu Negriţoiu admite că există riscul ca preţul poliţelor RCA să se uniformizeze, dar spune totodată că în cazul persoanelor fizice pri­mele nu vor creşte.

Companiile de asigurări au declarat în ne­numărate rânduri că tarifele maximale la RCA vor avea efecte discriminatorii pentru clienţii persoane fizice, în condiţiile în care acestea îi favorizează pe şoferii cu o con­dui­tă îndoielnică în trafic şi daunalitate mare şi îi penalizează pe cei cu un istoric bun al dau­nelor. Asigurătorii susţin că efectul acestor pla­fonări în piaţa de retail va fi astfel creş­terea tarifelor pentru clienţii buni cu dau­na­litate redusă, tocmai din nevoia de com­pensare a scăderii tarifelor pentru cei care generează daune mari şi frecvente.

„Toată lumea crede că tarifele maxi­ma­le sunt tarife unice, cum se întâmplă la ener­gie sau gaze. Dar nu este aşa. Am văzut reac­ţii cum că ar creşte primele la persoanele fi­zice. Nici vorbă de aşa ceva“, a punctat Negriţoiu.

Formula de calcul prin care ASF a ajuns la tarifele maxime din piaţa RCA cuprinde frec­venţa daunelor, dauna medie, daunele în­tâm­plate, dar neraportate, inflaţia dau­ne­lor şi încărcarea de siguranţă. Acestea deter­mină prima de risc la care se adaugă chel­tuielile de achiziţie şi administrare, fixe şi variabile, precum şi încărcarea de Bo­nus/ Malus (15%). În calculul acestor tarife s-a inclus şi o marjă de profit de 1%. Calculul ASF a fost efectuat la presiunea transporta­to­­rilor care au solicitat autorităţilor, inclusiv ASF, să ajungă la un tarif de 7.500 de lei, ni­vel pe care ei îl consideră corect şi suportabil.

ASF a anunţat la începutul săptămânii tre­­cute tarifele maximale pentru poliţele RCA pe toate categoriile de vehicule. Astfel, pentru un autovehicul de transport mar­­­fă cu masa peste 16 tone deţinut de o com­­panie prima maximă a fost stabilită la 7.534 de lei.

În cazul clienţilor persoane fizice tariful maximal impus de ASF pentru un auto­turism cu capacitatea cilindrică de 1.200-1.400 cm, condus de un şofer cu vârsta între 31 şi 40 de ani a fost calculat la 610 lei pe an.

„O autoritate de supraveghere ştie să facă preţuri minime, nu ştie să facă preţuri ma­xime. Cele minime sunt cele care să îţi acopere toate cheltuielile din emiterea unei po­liţe. Toţi indicatorii incluşi în calculul ta­rifelor maxime au fost analizaţi istoric. La profit nu am avut ce să luăm, pentru că industria a fost pe minus în ultimii ani“. Deşi la nivelul preţurilor actuale companiile de asi­gurări înregistrează pierderi din RCA, rămâne de văzut cum vor reuşi acestea să obţină marja de 1% calculată de ASF în con­di­ţiile unor preţuri maxime mult mai reduse.

„Aceste tarife sunt în scădere cu 29% faţă de media de la 30 iunie a acestui an. Faţă de primele maxime ale vehiculelor de transport avem plafonări de -80-90%“, a precizat Mişu Negriţoiu.

Misiunea ASF în stabilirea tarifelor la RCA nu s-a încheiat cu aceste tarife maxime,  autoritatea având şi responsabilitatea să prezinte şi tarifele de referinţă.

„După şase luni trebuie să ieşim cu tariful de referinţă. Noi încercăm să ne angajăm un consultant pentru a publica tarife cât mai neutre. Problema cu preţurile maximale s-a amplificat şi pentru că unele societăţi au încercat să iasă din piaţă, în special pe segmentul camioanelor oferind cotaţii foarte mari. Acest lucru trebuia făcut când s-au liberalizat tarifele şi când am intrat în UE. Ţările care au avut o problemă cu asta au impus tarife minime. Dacă noi am fi avut tarife minime atunci, nu am fi ajuns în situaţia actuală“, a punctat Negriţoiu.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 24.10.2016

 
Cuvinte cheie:
misu negritoiu
, rca
, tarife
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide