Bănci și Asigurări

Ce cote de TVA sunt aplicabile în acest moment după ultima modificare a Codului Fiscal

Ce cote de TVA sunt aplicabile în acest moment după ultima modificare a Codului Fiscal

Autor: Alexandru Nanu

04.06.2019, 09:15 10123

După o serie de modificări fiscale la începutul acestui an, noi produse şi servicii au fost încadrate la cotele reduse de TVA, conform Codului Fiscal.

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat conform prevederilor prezentului titlu, aşa cum defineşte Legea 227/2015.

Cota standard de 19% se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.

Cota redusă de 9% se aplică pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:

 • Livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă;
 • Livrarea de produse ortopedice;
 • Livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 • Livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • Livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;
 • Livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol;
 • Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

Cota redusă de 5% se aplică pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

 • Manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
 • Serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative;
 • Livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite;
 • Livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;
 • Cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • Serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice;
 • Dreptul de utilizare a facilităţilor sportive;
 • Transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
 • Transportul de persoane utilizând instalaţiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement;
 • Transportul de persoane cu vehicule cu tracţiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
 • Transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement;
 • Livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după recenta modificare începând cu 1 iunie 2019.

Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei, este explicat în Codul fiscal.

În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul, este explicat în Codul fiscal.

 
 
MonitorulPartidelor CCR, şah la Guvern
AFACERI DE LA ZERO