Bănci și Asigurări

Intrările şi ieşirile de valută: deficitul contului curent s-a redus cu 472 mil. euro, la 696 mil. euro

Intrările şi ieşirile de valută: deficitul contului...

Autor: Raluca Ghinea

13.02.2015, 13:55 188

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi s-a redus anul trecut cu 472 milioane de euro, de la circa 1,17 miliarde euro în 2013 la 696 milioane euro,pe fondul excedentului suplimentar al balanţei serviciilor de 1,17 miliarde euro şi ca urmare a scăderii deficitului balanţei veniturilor primare.

În timp ce balanţa bunurilor şi-a adâncit deficitul de la 5,44 miliarde euro la 5,52 miliarde euro, cea a serviciilor şi-a consolidat excedentul de la 4,7 miliarde euro la aproape 5,87 miliarde euro, potrivit datelor transmise vineri de Banca Naţională a României (BNR).

Totodată, deficitul balanţei veniturilor primare s-a ajustat cu 242 milioane euro, de la 3,11 miliarde euro la 2,87 miliarde euro.

Pe de altă parte, balanţa veniturilor secundare şi-a redus excedentul cu 865 milioane euro, la 1,82 miliarde euro.

"Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2.426 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv pierderea netă estimată) au înregistrat 2.581 milioane euro, iar creditele intragrup au avut o valoare negativă de 155 de milioane euro (net)", se arată în comunicatul BNR.

Datoria externă pe termen lung a însumat 76,11 miliarde euro la 31 decembrie 2014 (80,8% din total datorie externă), în scădere cu 3,5% faţă de finele anului 2013.

În cadrul datoriei pe termen lung, datoria publică a crescut cu 8,2%, de la 30,29 miliarde euro la 32,78 miliarde euro, din care datoria publică directă s-a apreciat cu 9,1%, la 31,7 miliarde euro, iar cea garantată public s-a redus cu 12%, la circa 1,08 miliarde euro.

Datoria aferentă împrumutului de la Fondul Monetar Internaţional, ca subcapitol al datoriei publice directe, a fost aproape restituită, astfel că la finele anului trecut rămăsese un sold de 162 milioane euro, de la 1,12 miliarde euro la finele lui 2013.

Soldul datoriei negarantate public pe termen lung a scăzut cu 4,7%, la 40,74 miliarde euro. La acest capitol se încadrează şi depozitele nerezidenţilor, care s-au redus cu 10,7%, la 5,76 miliarde euro.

Datoria autorităţii monetare s-a înjumătăţit, de la 5,8 miliarde euro la 2,6 miliarde euro, din care împrumuturile de la FMI reprezintă 1,42 miliarde euro (în scădere cu 70%), iar alocările de DST de la FMI însumau 1,17 miliarde euro, în uşoară creştere de la 1,1 miliarde euro în 2013.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 18,14 miliarde euro (19,2% din total datorie externă), cu 5,6% mai mică.

În perioada analizată, datoria externă totală a scăzut cu 3,8 miliarde euro, de la 98,07 miliarde euro la 94,26 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost anul trecut 38,3%, comparativ cu 42,9% în 2013. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost 6,9 luni la 31 decembrie 2014, comparativ cu 7,3 luni la 31 decembrie 2013.