Burse - Fonduri mutuale

Acţionarii One United Properties au aprobat plata a 32,5 milioane de lei în dividende şi distribuirea de acţiuni gratuite, în paralel cu introducerea unei noi clase de acţiuni pentru cei doi fondatori

Acţionarii One United Properties au aprobat plata a 32,5 milioane de lei în dividende şi distribuirea de acţiuni gratuite, în paralel cu introducerea unei noi clase de acţiuni pentru cei doi fondatori

Autor: Roxana Rosu

13.09.2021, 09:02 1300

One United Properties, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte din Bucureşti (BVB: ONE), va distribui dividende în valoare de 32,5 milioane lei şi acţiuni gratuite, măsurile fiind aprobate de acţionari în adunarea generală din 10 septembrie.

„Vreau să mulţumesc acţionarilor noştri pentru sprijinul acordat, care ne-a permis finalizarea primei Adunări Generale organizate ulterior derulării ofertei publice, de care suntem extrem de încântaţi. Am apreciat foarte mult sprijinul acordat de investitorii ONE cu privire la toate propunerile noastre, acesta fiind un alt semnal valoros al încrederii acestora în strategia noastră. Atât eu, cât şi Consiliul de Administraţie suntem pe deplin mulţumiţi cu rezultatul de astăzi şi aşteptăm cu nerăbdare continuarea parteneriatului cu acţionarii noştri, în călătoria pe care am iniţiat-o la începutul acestui an. În numele Consiliului, al conducerii şi întregului personal, pot spune că aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu sârguinţă şi să valorificăm toate oportunităţile care se ivesc în parcursul companiei, în prezent şi viitor,” a declarat Claudio Cisullo, Preşedintele Consiliului de Administraţie al One United Properties.

Acţionarii au aprobat capitalizarea primelor de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice ce a avut loc în acest an şi emiterea ulterioară de acţiuni gratuite în proporţie de 4 acţiuni noi pentru fiecare 5 acţiuni deţinute, precum şi introducerea unei noi clase de acţiuni.

Valoarea unui dividend va fi de aproximativ 0,02273 lei pe acţiune, acesta urmând a fi plătit în data de 11 octombrie.

Acţionarii au aprobat de asemenea numirea lui Daniel Dineş sau reprezentantul său adecvat, ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de Administraţie al One United Properties.

În cadrul AGEA, acţionarii au aprobat operaţiunea de majorare a capitalului social cu suma de până la 228,8 milioane lei şi emiterea a până la 1,144 miliarde de acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei pe acţiune prin încorporarea a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice care a avut loc în perioada 22 iunie - 2 iulie 2021.

Noile acţiuni vor fi distribuite în proporţie de 4 acţiuni noi pentru fiecare 5 acţiuni deţinute, acţionarilor care vor deţine acţiuni ONE la data de înregistrare 17 decembrie 2021.

De aemenea, compania va introduce o nouă clasă de acţiuni cu 5 drepturi de vot, denumite acţiuni Clasa B.

Acţiunile din Clasa A vor continua să reprezinte 1 drept de vot. Acţiunile din Clasa B vor fi atribuite exclusiv companiilor Vinci VER Holding S.R.L. şi OA Liviu Holding Invest S.R.L., deţinute integral de cei doi acţionari fondatori, respectiv Victor Căpitanu şi  Andrei Diaconescu în calitatea acestora de asociaţi unici, în urma conversiei unui total de 22,74% din acţiunile existente din Clasa A deţinute de cele două companii, în proporţii egale.

Restul acţiunilor deţinute de aceste companii, respectiv 18,39% şi 18,39% din capitalul social total al One United Properties, vor rămâne acţiuni din Clasa A.

Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu s-au abţinut de la votarea punctului respectiv de pe ordinea de zi, în timp ce aproximativ 97,6% din voturile exprimate cu privire la acest punct au reprezentat voturi în favoarea introducerii Clasei B de acţiuni.

Acţiunile din Clasa A şi Clasa B au acelaşi drept de dividende, oferind, prin urmare, un drept egal la dividende tuturor acţionarilor. Acţiunile din Clasa B nu vor putea fi tranzacţionate public şi vor fi transferabile exclusiv între cei doi acţionari fondatori şi afiliaţii acestora. Dacă acţiunile din Clasa B sunt transferate unor persoane care nu sunt acţionarii fondatori sau afiliaţii acestora, aceste acţiuni vor fi convertite automat în acţiuni din Clasa A, ceea ce înseamnă că vor pierde drepturile de vot suplimentare. După conversie, o acţiune din Clasa B va fi convertită într-o acţiune din clasă A, menţinând astfel aceeaşi participare la profiturile companiei.

Chiar dacă acţiunile cu drept de vot multiplu nu sunt încă cunoscute în România, există companii care au două clase de acţiuni care oferă aceleaşi drepturi de dividende, indiferent de clasa de acţiuni, dar drepturi de vot diferite pentru membrii fondatori. Aceste acţiuni cu vot multiplu sunt prezente atât în pieţele din Europa, cât şi din SUA, fiind utilizate, spre exemplu, de companiile listate la bursa din New York, NASDAQ şi bursa din Varşovia. Potrivit furnizorului global de indici MSCI, în Europa, structurile de vot multiplu sunt predominante pe pieţele scandinave unde reprezintă 68% din pondere în Suedia, 53% în Danemarca şi 38% în Finlanda, urmată de Italia - 30%. În plus, constituenţii drepturilor de vot multiplu au avut o pondere de 20% în MSC Emerging Market Index conform cercetării din 2018.

Opţiunea de a introduce cele două clase de acţiuni cu drepturi de vot multiplu este susţinută atât de argumente juridice româneşti şi europene, cât şi de jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, prin decizia nr. 1148/2011 din 16 martie 2011, a stabilit că prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 acordă acţionarilor libertatea de a stabili prin actul constitutiv că anumite acţiuni dau dreptul la mai mult de un drept de vot pe acţiune. Pe lângă aceasta, legislaţia românească privind pieţele de capital recunoaşte în mod repetat posibilitatea de a stabili clase de acţiuni cu drepturi de vot multiplu în art. 42 şi art. 43, art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) litera e), art. 188 şi art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018, se arată într-un comunicat al One United Properties.

Dezvoltatorul imobiliar a înregistrat o cifră de afaceri de 434 milioane lei în primele şase luni ale anului, o creştere de 96% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, şi un profit net de 147,5 milioane lei, cu 267% mai mare.

Începând cu 20 septembrie, acţiunile ONE vor fi incluse în indicele BET, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide acţiuni de la BVB.

AFACERI DE LA ZERO