Burse - Fonduri mutuale

Norofert cere acordul acţionarilor pentru una sau mai multe emisiuni de obligaţiuni în limita a 3 mil. euro şi pentru o majorare de capital. Sumele atrase vor finanţa dezvoltarea fermei de la Zimnicea şi achiziţii de noi afaceri

Norofert cere acordul acţionarilor pentru una sau mai multe emisiuni de obligaţiuni în limita a 3 mil. euro şi pentru o majorare de capital. Sumele atrase vor finanţa dezvoltarea fermei de la Zimnicea şi achiziţii de noi afaceri

Autor: Tibi Oprea

24.11.2021, 19:08 483

Norofert Group (simbol bursier NRF), principalul producător român de inputuri organice cotat la Bursă, a convocat acţionarii în data de 27 decembrie 2021 pentru a aproba majorarea capitalului social prin aport în numerar din partea acţionarilor, prin emisiunea unui număr de 750.000 de acţiuni noi cu scopul asigurării surselor de finanţare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activităţii, respectiv achiziţia de noi afaceri şi parţial pentur investiţii în dezvoltarea fermei de la Zimnicea achiziţionată de emitent, potrivit convocatorului publicat la BVB.

Fiecărui acţionar înregistrat în registrul acţionarilor la data de înregistrare i se va aloca un număr de drepturi de preferinţă egal cu numărul acţiunilor deţinute, care vor putea fi ulterior tranzacţionate. Pentru subscrierea unei acţiuni noi în cadrul majorării este necesar un număr de 18,0504 drepturi de preferinţă.

Preţul la care deţinătorii drepturilor de preferinţă vor putea subscrie va fi preţul mediu de tranzacţionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 20%, conform formulei matematice: „Preţul de emisiune â preţul mediu de tranzacţionare în ultimele 30 zile * 0,8”.

Acţiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat.

Potrivit calculelor realizate de ZF, majorarea de capital s-ar putea ridica la aproximativ 5 milioane de lei.

Totodată, Norofert a cerut în AGEA acordul acţionarilor pentru proiectul de investiţii în ferma din Zimnicea, investiţie efectuată conform aprobării dată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 23 iunie 2021, în baza căreia au fost achiziţionate bunuri mobile şi imobile cu o valoarea de 5,1 mil. lei, reprezentând baza materială a fermei din Zimnicea, şi părţile sociale ale AGROPROD CEV S.R.L. cu valoarea de 3,6 mil. lei având în vedere suprafaţa de teren arendată de această societate de 750 ha, preţ ce se poate majora cu 900 euro/ha dacă suprafaţă de teren arendată va fi mai mare de 750 ha, până la data de 15 februarie 2022, până la suprafaţa ţintă de 1.000 ha.

“Investiţiile suplimentare ce urmează a fi făcute vor consta în construcţia de silozuri, hale în incinta fermei, realizarea unui sistem de irigaţii şi achiziţia de utilaje necesare, limita superioară a valorii investiţiilor suplimentare fiind de 1.500.000 euro, investiţii care se vor face direct de către NOROFERT S.A. sau prin societatea achiziţionată de aceasta, AGROPROD CEV S.R.L., ca deţinătoare a contractelor de arendă”, se arată în convocator.

Un alt punct de pe ordinea de zi a acţionarilor se referă la aprobarea aplicării în scopul cofinanţării investiţiilor necesare menţionate anterior prin obţinerea de fonduri europeene în limita sumei de 1,2 mil. euro, precum şi pentru a aplica la orice alt program public de cofinanţare, precum IMM AGRO sau IMM INVEST.

De asemenea, compania cere aprobarea acţionarilor şi pentru mandatarea Consiliului de Administraţie pentru prospectarea în vederea achiziţiei de afaceri din domeniul agricol, complementare sau concurente cu activitatea Norofert şi negocierea şi încheierea de achiziţii de participaţii în cadrul societăţilor comerciale de acest tip, în limita valorică cumulativă de 30 de milioane de lei până la 31 decembrie 2023.

Pe de altă parte, acţionarii vor avea de votat şi emiterea, prin una sau mai multe runde de emisiune, de obligaţiuni corporative neconvertibile în acţiuni, negarantate şi cu opţiune de răscumpărare înainte de scadenţă la iniţiativa societăţii, în limita maximă a 3 milioane de euro, fiecare obligaţiune urmând a fi emisă în lei sau în euro, cu o valoare nominală de 100 de lei sau echivalentul în euro, o scadenţă de maximum 5 ani şi o valoare maximă a dobânzii de 10% pe an, plătibilă trimestrial sau semestrial.

Emisiunea/emisiunile de obligaţiuni se va/vor derula în perioada stabilită de Consiliul de Administraţie în cadrul unui interval de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligaţiuni.

Ulterior, aceste instrumente vor fi admise la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti.

Norofert a raportat o cifră de afaceri de 33,4 milioane de lei la 30 septembrie 2021, în creştere cu 60% faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, şi un profit net de aproximativ 4,9 milioane de lei, în scădere cu 20,5% prin comparaţie cu primele nouă luni din 2020, potrivit calculelor efectuate de ZF pe baza raportului trimestrial publicat la BVB.

Compania are 141,1 mil. lei capitalizare şi este deţinută în proporţie de 36,4% de Vlad Popescu, în timp ce Marius Alexe deţine 11,63% din capitalul social. Acţiunile NRF înregistrează o creştere de 28,1% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 73,5 mil. lei, arată datele BVB.

AFACERI DE LA ZERO