Business Hi-Tech

CE cere separarea decidenţilor de furnizori

CE cere separarea decidenţilor de furnizori

Autor: Dumitrache Adrian

24.11.2010, 23:10 20

Comisia Europeană (CE) a solicitat României să se conformezenormelor UE care prevăd o separare clară între factorii de deciziedin domeniul telecomunicaţiilor şi furnizorii de servicii detelecomunicaţii, dând ca exemplu operatorul telecom Romtelecom şiRadiocomunicaţii, la care statul, prin Ministerul Comunicaţiilor(MCSI), este acţionar.

"Această separare este esenţială pentru păstrareaimparţialităţii autorităţilor naţionale de reglementare în domeniultelecomunicaţiilor, garantându-se astfel o reglementare echitabilăpentru consumatori şi pentru întreprinderi, precum şi menţinereaconcurenţei. Dacă România nu se conformează în termen de două luni,Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie în acest sens",au declarat reprezentanţii CE. Ei au argumentat că MCSI exercităcompetenţe de reglementare, precum alocarea şi atribuireafrecvenţelor radio (de exemplu, adoptarea planului naţional defrecvenţe şi elaborarea hotărârilor de guvern privind gestionareaspectrului de frecvenţe radio), dar are şi drept de proprietate şicontrol asupra activităţilor a două companii de telecomunicaţii -Romtelecom şi Radiocomunicaţii. Prin MCSI, statul controleazăintegral SNR şi 45,99% din Romtelecom, alături de grupul elenOTE.

AFACERI DE LA ZERO