Business Internaţional

Creşterea preţului locuinţelor şi a chiriilor duce la enclavizarea societăţii din Germania

Creşterea preţului locuinţelor şi a chiriilor duce la enclavizarea societăţii din Germania

Protestatari germani contra creşterii preţurilor locuinţelor

Autor: Andra Oprescu

20.06.2014, 00:02 3479
Economia Germaniei prosperă, sau cel puţin evoluează mai bine decât celelalte economii mari din zona euro, dar angoasele financiare ale locuitorilor ţării încă nu şi-au găsit leac. Ultima pro­ble­mă este creşterea preţurilor locuin­ţelor, scrie The Wall Street Journal.

O piaţă imobiliară sănătoasă ar fi o ves­te bună pentru multe ţări. Dar în Germania, unde până şi cei înstăriţi pre­feră să locuiască cu chirie decât să cum­pere locuinţe, creşterea preţurilor lo­cu­inţelor - care ajunge până la 10% în une­le oraşe - produce panică la nivel na­ţio­nal reflectându-se în scumpirea chiriilor.

Germanii au ieşit în stradă să pro­tes­teze faţă de creşterea chiriilor şi gen­tri­ficării (transformare a unei zone ur­bane îmbătrânite într-un cartier cu popu­laţie mai înstărită, cu un anumit sta­tut social şi strămutarea vechilor rezi­denţi săraci). Sâmbătă, 300 de per­soane au protestat violent, au dat foc la obiec­te şi au rănit 26 de poliţişti arun­când pietre, sticle şi material pirotehnic.

„Chiriile cresc fără motiv; este inac­cep­tabil“, a spus Claudia Hegner, un psiho­terapeut în vârstă de 46 de ani care locuieşte în centrul Berlinului. Ea spune că nişte cunoscuţi de-ai ei s-au mu­tat recent din apartament şi proprie­tarul a majorat chiria de la 800 de euro pe lună la 1.200 de euro pe lună fără să fa­că niciun fel de renovări, „doar pen­tru că zona a devenit mai scumpă“.

Berlinul nu este singurul oraş aflat în această situaţie. Gentrificarea, unul dintre principalele efecte ale pieţei imo­biliare rezindenţiale în creştere, a de­ve­nit un fenomen vizibil în multe oraşe din Germania. Aproximativ jumătate din­tre locuitorii Germaniei sunt pro­prie­tarii locuinţelor lor, potrivit Euro­stat, cu mult sub media UE de 71% şi cea din SUA de 65%. În Berlin şi Frank­furt ratele sunt de doar 16%, respectiv 21%.

„Ideea îmi este complet străină; nu vreau să devin legată din cauza aceas­ta,“ a spus Ricarda Busse, o gravidă de 33 de ani care s-a mutat recent în Grünau, o suburbie a capitalei germane pentru a scăpa de chiriile prea mari din zona centrală.

Aversiunea faţă de împrumuturi este încorporată chiar şi în limba ger­ma­nă. Cuvântul „schuld“, datorie, în­seam­nă şi vină. Dar frica de a cumpăra lo­cuinţe nu ţine doar de cultură. Pro­cen­tul mare de chiriaşi din Germania are rădă­cini istorice. Distrugerile ma­si­ve din tim­pul celui de-al Doilea Război Mondial au dus la o cerere ex­ce­sivă pentru locuinţe, pe care statul, dez­voltatorii imobiliari şi angajatorii s-au grăbit să o acopere mai mult decât indivizii.

După reunificare, guvernul a sub­ven­ţionat renovările în fostul spaţiu co­munist din est, ducând la saturarea pie­ţei de locuinţe şi la stagnarea preţurilor timp de un deceniu.

Mulţi dintre cei care au cumpărat case atunci au pierdut bani, închirierile devenind astfel mai atragătoare.

„După căderea Zidului Berlinului era încă destul de bine. Chiriile re­pre­zen­tau aproximativ 25% din venituri. Acum au ajuns la 50% sau două treimi. Ca­pitalismul este de vină. Se acordă im­por­tanţă doar banilor, nu oame­nilor“, a spus Jörg Langrock, un ber­linez de 54 de ani care primeşte de mult timp ajutor social. Explozia pieţei imobiliare care a afectat Europa în perioada anterioară crizei financiare nu a cuprins şi Germa­nia. Preţurile au scăzut între 2001 şi 2007.

Dar lucrurile s-au schimbat începând cu 2008 când ratele de dobândă au scăzut după ce criza financiară a lovit economia europeană.

Când Germania – a cărei economie şi-a revenit rapid – şi-a recăpătat vitalitatea, la fel s-a întâmplat şi cu piaţa imobiliară a acesteia. Preţurile au crescut cu 5% în ultimii doi ani, iar agenţia de rarting Standard&Poor’s anticipează creşteri de peste 4% anul acesta şi  următorul. Comparaţiile la nivel internaţional arată că piaţa rămâne subevaluată atât în ceea ce priveşte chiriile cât şi veniturile.

În timp ce ideea că „proprietatea este pensia mea“ este răspândită în Marea Britanie ?i SUA, ideea de a deţine proprietăţi ca plasă de siguranţă nu s-a răspândit în Germania, spune Andreas Schulten, director la compania de analiză a pieţei Bulwiengesa. Germanii au preferat să îşi plaseze economiile în titluri de stat şi asigurari de viaţă, dar randamentul acestora s-a prăbuşit când ratele dobânzilor au scăzut.

Presa germană a criticat decizia băncii europene de a reduce ratele de dobândă, spunând că aceasta va aduce probleme şi mai mari persoanelor din Germania care economisesc: dobânzi din ce în ce mai mici pentru produsele financiare cu venit fix şi risc redus şi pericolul ca piaţa imobiliară să se transforme într-o bulă speculativă.

Totuşi, spune Guntram Wolff, un economist din Bruxelles, creditele ipotecare nu au suferit o modificare majoră din cauza creşterii preţurilor pentru proprietăţi imobiliare. Datele de la banca centrală arată că împrumuturile acordate populaţiei au crescut cu mai puţin de 2%, iar creditele ipotecare cu nici 1%.

AFACERI DE LA ZERO