Business Internaţional

Lipsa unei forţe politice care să se impună în Grecia ameninţă planurile zonei euro pentru statul falimentar

Lipsa unei forţe politice care să se impună în Grecia ameninţă planurile zonei euro pentru statul falimentar

Autor: Andrei Cîrchelan

04.05.2012, 00:04 272

Grecia va organiza alegeri parla­men­tare dumincă, aceasta fiind prima ocazie de la începutul crizei economice pentru cetăţenii eleni de a-şi exprima acordul sau dezacor­dul faţă de austeritate prin sufragiu şi nu prin proteste stradale, scrie Bloomberg.

Alegerile parlamentare îngrijorează ce­le­lal­te ţări din zona euro, deoarece, potrivit celor mai recente sondaje de opinie, prin­ci­pa­le­le partide nu vor reuşi să obţină îm­preună mai mult de 38% din sufragii, iar extrema dreaptă a început să câştige popularitate. Nu mai puţin de zece partide au şanse să intre în parlament în urma alegerilor de duminică.

Grecii se găsesc în faţa unei decizii pe care o vor lua cu gândul la perspectiva unor noi şi greu suportabile măsuri de austeritate, care vin împreună cu cel mai recent pachet de fi­nanţare externă. Mulţi votanţi, deşi nu vor pă­răsirea zonei euro şi revenirea la drah­mă, ar putea alege răul cel mai mic, sprijinind par­ti­dul care le promite că se va con­for­ma în mai mică mă­sură ce­rinţelor credito­rilor externi.

Conform sondajelor de opinie, Noua Demo­cra­ţie (conservatori) şi PASOK (socialişti), prin­ci­palele partide elene, nu vor reuşi să obţină sufi­cien­te voturi pentru o ma­joritate. În schimb, partidul de extremă dreap­ta Chrysi Avgi, "Răsăritul de aur", ar pu­tea obţine mai mult de 3%, chiar la 6%, ceea ce îi va asigura o prezenţă în legislativ.

PASOK, partidul care a fost la guver­nare de la începutul crizei şi până în prezent, îşi bazează campania pe ideea că grecii trebuie să menţină cursul stabilit până acum, adică austeritate şi ajutor financiar extern, altfel ris­că pără­si­rea zonei euro şi afun­da­rea ţării într-o criză şi mai pericu­loa­să. PASOK este con­dus de fos­tul minis­tru de finanţe Evangelos Ve­nizelos. El a avertizat că une­le partide formează un front care ar putea aduce Grecia înapoi la drahmă.

"Aceasta lucrează în favoarea corupţiei şi a celor care şi-au scos banii din ţară, iar acum aşteaptă să cumpere orice", a spus Venizelos.

Pe de altă parte, partidul Noua Demo­cra­ţie, condus de Antonis Samaras, susţine şi el ne­voia unor măsuri de austeritate, dar prin­ci­pala linie de atac este învinovăţirea PASOK pentru situaţia cu care se confruntă grecii.

Ameninţarea "Răsăritului de aur"

"Răsăritul de aur" este considerat în general un partid neonazist, cu o emblemă ce aduce aminte de zvastică şi o doctrină care face referire la amplasarea de mine la graniţă, anu­larea datoriilor prin neplată, formarea de "echi­pe speciale" care să inves­ti­gheze corup­ţia, arestarea tuturor politi­cie­nilor şi funcţio­na­rilor consideraţi vinovaţi pen­tru criză, ex­pul­zarea imigranţilor ilegali, na­ţio­nalizarea băn­cilor şi revenirea la va­lorile familiale tradiţionale.

Economia Greciei s-a contractat cu 13% în ultimii trei ani, iar bursa de la Atena a pier­dut aproximativ două treimi din valoare de la ultimele alegeri parlamentare, din octom­brie 2009, când PASOK a venit la putere şi a con­statat că datoria ţării fusese raportată greşit de Noua Democraţie.

AFACERI DE LA ZERO