Companii

Care sunt afacerile care mai înfloresc pe lângă un parc eolian

Care sunt afacerile care mai înfloresc pe lângă un parc eolian

Autor: Roxana Petrescu

20.10.2010, 23:57 593

Parcurile eoliene, care sunt cel mai fierbinte domeniu deinvestiţii al momentului în România, reprezintă afaceri bune nudoar pentru tra­diţionalii furnizori de echipa­mente, ci şi pentrudomenii cum ar fi asigurările, transportul, dotarea cu echipamentede supraveghere video, consultanţă, construcţii. Totodată,necesităţile care apar în momentul instalării unui parc eolian nascnoi businessuri în zonă, cum ar fi de exemplu monitorizareazgomotului produs de morile de vânt.

Poate una dintre primele afaceri dezvoltate în jurul investiţiiloreoliene a fost aceea a serviciilor de consultanţă. Potrivit unordate furnizate de Wind Expert, cea mai mare firmă de consultanţăromânească din domeniu, dar ţinând cont şi de statisticileeuropene, costurile pentru această etapă de dezvoltare a unui parceolian variază între 1% şi 5% din valoarea totală a uneiinvestiţii. Wind Expert a început să devină cunoscută în anii2007-2008, când a început febra investiţiilor în acest domeniu, adoua după cea imobiliară.

Cât costă asigurarea unui MW
Unul dintreserviciile care încep să prindă contur ca urmare a construirii deparcuri eoliene este cel al asigurărilor pentru acesteproiecte.
"Principalele riscuri despre care vorbim în cazul unei astfel deinvestiţii sunt riscurile de construire, pierderea veniturilorcauzată de daunele asupra echipamentelor, riscurile produse dedaunele provocate de o terţă parte, daunele care pot fi adusemediului înconjurător sau pierderile cauzate de absenţa vântului.De obicei cele mai cerute servicii sunt cele privind asigurareaîmpotriva unor probleme tehnice ale generatorului, actele de hoţiesau defectele de producţie", explică Steven Muray, repre­zentant alMarsh, cel mai mare broker de asigurări la nivel mondial şiconsultant de risc.
Muray spune că deocamdată compania sa nu a încheiat poliţe deasigurare pentru proiecte în România, dar este o piaţă pe care oanalizează ţinând cont de numărul mare de investiţii eolieneanunţate.
"De obicei, asigurarea unui MW în energie eoliană pentru toateriscurile menţionate mai sus costă între 20.000 şi 30.000 de euro",spune reprezentantul Marsh.

Avem o turbină. Cum o transportăm?
Ţinând cont de dimensiunile foarte mari ale acestor echipamente,care ajung până la 100 de metri înălţime cu un diametru la fel demare, companiile de transport au sesizat oportu­nitatea de afacerişi au început să cumpere autovehicule speciale pentru turbineleeoliene.
"Încă din 2008 am început să ne pregătim. Acum avem o flotă de 14camioane destinate pentru acest tip de transport. Este o investiţiebună pentru că este o industrie în dezvoltare", spune CătălinMorcov, directorul general al companiei de transport agabariticintern şi internaţional Improdex 3M. Un astfel de camion specialpoate ajunge să măsoare 55 de metri lungime şi să care circa 100 detone, maşinile fiind importate din ţări precum Olanda sau Germania,zone cu tradiţie în ceea ce priveşte industria eoliană.
"Costurile pentru un astfel de camion variază. Astfel vorbim desume pornind de la 100.000 până la 600.000 de euro pe semi­remorcă,în timp ce un cap-tractor costă de la 70.000 de euro până la250.000 de euro", spune reprezentantul Improdex 3M, firmă defamilie înfiinţată în urmă cu 18 ani. Acesta nu a precizat câtcostă transportul unei turbine din portul Constanţa, de exemplu,până în comuna Fân­tânele, acolo unde cehii de la CEZ construiescun parc eolian, dar a precizat că "nota de plată" se facturează înfuncţie de kilometri şi de anu­mite studii de traseu.
Improdex Autotransport 3M, companie deţinută de Gheorghe Morcov, aînregistrat anul trecut o cifră de afaceri de un milion de euro şiavea 18 angajaţi, potrivit datelor Registrului Comerţului.

Microfoane pentru liniştea satelor
O altă afacere care începe să prindă aripi este cea a sistemelor desupraveghere pentru parcurile eoliene.
"În general, investiţia pentru montarea unui sistem de supravegherevideo costă între 6.000 şi 15.000 de euro pe turbină, investiţia înaceste echipamente fiind dependentă de dimensiunea parcului eolian.Monitorizarea video se poate face la dispeceratul nostru sau alclientului. Nu este vorba numai de securitatea unui parc, dar şi decreşterea productivităţii. Mai mult, un parc supravegheat videoeste mai atractiv când un dezvoltator vrea să-l vândă", spuneSebastian Enache, director general al Wind Power Energy, companiecare face parte din grupul Mon­sson, controlat de omul de afaceriEmanuel Munt­mark, unul dintre cei mai cunoscuţi dezvoltatorilocali de proiecte eoliene.
Până şi monitorizarea zgomotului produs de centralele eolienedevine o afa­cere în con­textul în care acesta tre­buie să seîncadreze între anumite limite. Astfel, în loc ca un in­vestitor sărenunţe la montarea unei tur­bine eoliene din motivul că este preaaproape de un sat, o poate monta, dar o ope­rează astfel încâtaceasta să nu producă un disconfort acustic locuitorilorrespectivei localităţi.
"Practic, vorbim despre nişte stâlpi cu mi­cro­foane care suntamplasaţi de jur împrejurul unei localităţi şi care permitmo­nitorizarea zgomotului produs de un parc eolian. Acestemicrofoane trimit o serie de date către un soft care mai departereglează turbina astfel încât aceasta să nu producă un zgomot maimare decât cel permis. Astfel, nu mai trebuie să renunţi la oturbină şi o poţi controla mo­dificându-i puterea. Sistemul costăîntre 50.000 şi 150.000 de euro în funcţie de dimensiunealocalităţii", explică Enache.

AFACERI DE LA ZERO