Companii

Casa de avocatură PeliPartners: Principalele modificări ale cadrului legal privind construcţia de proiecte de energie regenerabilă

Casa de avocatură PeliPartners: Principalele modificări...

Autor: Roxana Rosu

27.03.2023, 10:42 421

Cadrul legal aplicabil proiectelor de energie regenerabilă din România a fost modificat de mai multe ori în ultimele luni, pentru a facilita lucrările de construcţie pentru aceste proiecte, arată o analiză a casei de avocatură PeliPartners.

„Lucrările de construcţie pentru proiectele de energie regenerabilă au făcut obiectul mai multor modificări ale cadrului legal aplicabil acestor investiţii. Astfel, autorităţile au acţionat prin modificarea Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991 şi a Legii fondului funciar nr. 18/1991. Modificările principale se referă la permiterea construirii proiectelor de energie regenerabilă în extravilan fără aprobarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism, inclusiv a lucrărilor pregătitoare, cum ar fi lucrările de foraj şi excavaţii în legătură cu unităţile care produc energie electrică şi hidrogen din surse regenerabile. Noi modificări sunt pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor", explică Mădălina Fildan Răileanu, Senior Associate PeliPartners.

În ceea ce priveşte noile propuneri de modificare a Legii urbanismului nr. 350/2001, autorităţile trebuie să opereze o corelare cu Legea fondului funciar nr. 18/1991, recent modificată, şi cu modificările aferente din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, pentru a evita o dublă reglementare care poate genera confuzie.

Legea nr. 159/2022 pentru modificarea Legea nr. 50/1991

Legea nr. 159/2022 a intrat în vigoare la 30 mai 2022 şi prevede o nouă excepţie de la obligaţia de a obţine o documentaţie de urbanism aprobată de autoritatea locală înainte de emiterea autorizaţiei de construire. Excepţia se referă la lucrările de cercetare şi prospectare a terenurilor, constând în foraje şi excavări, necesare capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile.

Legea nr. 254/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative

În conformitate cu modificările aduse prin Legea nr. 254/2022, Legea fondului funciar nr. 18/1991 permite în prezent ca proiectele de energie regenerabilă să fie amplasate în extravilan, pe terenuri agricole de maximum 50 de hectare, având categoria de calitate III, IV sau V şi categoria de folosinţă teren arabil, păşune, vie, livadă sau terenuri cu pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare (de exemplu, capacităţi de irigaţii sau drenaj).

Proiectele de energie regenerabilă enumerate în Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt unităţi de producere a energiei solare, a energiei eoliene, a energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de stocare a energiei electrice, staţii de transformare sau alte sisteme similare.

Aceste proiecte se pot dezvolta pe baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenului respectiv.

„Terenurile agricole situate în extravilan pe care au fost construite astfel de proiecte pot fi utilizate în sistem dual pentru producţia agricolă şi producţia de energie din surse regenerabile, iar scoaterea din circuitul agricol operează doar în raport cu suprafeţele ocupate de proiectele respective. Terenurile agricole care au categoria de folosinţă arabil sunt excluse din sistemul dual de utilizare", explică Mădălina Fildan Răileanu.

În acest caz, scoaterea din circuitul agricol se va face în timpul procedurii de autorizare a lucrărilor de construire, iar tariful corespunzător va fi datorat doar pentru partea de teren pe care va fi amplasat proiectul.

De asemenea, prin excepţie de la procedura generală prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru proiectele de energie regenerabilă prezentate mai sus se aprobă prin decizie a directorului Direcţiei pentru Agricultură judeţene, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cazul în care suprafaţa depăşeşte 1 hectar. Aprobarea directorului Departamentului pentru Agricultură, precum şi avizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să fie emise în termen de 45 de zile de la primirea cererii. Neemiterea unui răspuns în acest termen va fi echivalentă cu un acord tacită.

Prevederile Legii nr. 254/2022 produc efecte până la 31 decembrie 2026, arată analiza PeliPartners.

Legea nr. 21/2023 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 21/2023 la 13 ianuarie 2023, Legea nr. 50/1991 a fost modificată pentru a permite construirea de proiecte de energie regenerabilă în extravilan fără aprobarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism. Proiectele de energie regenerabilă vizate de această modificare sunt aceleaşi cu cele avute în vedere de Legeafondului funciar nr. 18/1991, modificată prin Legea nr. 254/2002, respectiv construcţii specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, constând în unităţi de producere a energiei solare, eoliene, a energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de stocare a energiei electrice, staţii de transformare sau alte asemenea, amplasate pe terenuri cu o suprafaţă de maximum 50 ha.

Legea nr. 21/2023 a rezolvat controversa creată între practicienii în drept cu privire la neconcordanţa dintre Legea nr. 254/2022 şi Legea nr. 50/1991.

O nouă propunere de modificare şi a Legii urbanismului nr. 350/2001, precum şi a Legii nr. 50/1991 a fost aprobată de Senatul României în februarie 2023 şi se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor. Propunerea se referă, în general, la exceptarea de la obligaţia obţinerii documentaţiei de urbanism pentru proiectele de producere şi stocare a energiei regenerabile şi a hidrogenului amplasate intravilan sau extravilan, inclusiv staţiile de transformare şi cablurile şi instalaţiile de racordare la reţea.

PeliPartners atrage atenţia asupra faptului că este recomandată o corelare cu Legea fondului funciar nr. 18/1991, recent modificată, şi cu modificările aferente ale Legii construcţiilor nr. 50/1991, pentru a evita o dublă reglementare care poate genera confuzie.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 173/2022

Ordonanţa de urgenţă nr. 173/2022 a Guvernului, intrată în vigoare la 12 decembrie 2022, a promulgat anumite facilităţi privind construirea de puncte/staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice. În conformitate cu această modificare, Legea nr. 50/1991 prevede în prezent că lucrările legate de amplasarea şi conectarea punctelor/staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice pot fi efectuate în lipsa unei autorizaţii de construire, cu condiţia obţinerii avizului de amplasare emis de autoritatea publică locală şi să nu provoace congestionarea sau blocarea traficului pietonal/rutier.