Companii

IMM-urile pot cumpăra utilaje şi echipamente în leasing, cu finanţări de maxim 5 milioane lei, garantate de stat printr-un nou program guvernamental

IMM-urile pot cumpăra utilaje şi echipamente în leasing, cu finanţări de maxim 5 milioane lei, garantate de stat printr-un nou program guvernamental

Autor: Roxana Rosu

20.07.2020, 10:45 1119

Companiile care vor să facă achiziţii de aparatură sau utilaje, noi sau second-hand, prin contracte de leasing se pot înscrie în programul guvernamental IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje, derulat prin intermediul FNGCIMM, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar fiind de 5 milioane lei.

Programul isi propune stimularea accesarii finantarilor de tip leasing financiar in vederea  achizitionarii de active noi sau second-hand pentru desfasurarea activitatii companiilor, in special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie in procesele de productie.

Prin IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje sunt acordate facilitati de garantare de catre stat, care pune la dispoziţia institutiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR plafoane anuale de garantare pentru finantarile de tip leasing financiar pentru achizitionarea de bunuri noi sau second-hand, necesare in derularea activitatii IMM-urilor, precum si a intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de angajati.

Garantiile vor fi acordate de catre FNGCIMM si vor fi garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei si in procent de maximum 60% din valoarea finantarii pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, vehicule pentru transport marfuri si persoane utilizate in scop comercial in cadrul unei operatiuni de leasing financiar.

Durata maxima a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie cuprinsa intre 3 si 12 luni iar avansul achitat de utilizator este de 0%, şi, in funcţie de solicitarea beneficiarului, poate ajunge pana la maximum 20%  din valoarea de achizitie a bunului finantat (exclusiv TVA).

Sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii precum si întreprinderile afiliate, din toate sectoarele de activitate, cu excepţia urmatoarelor: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activitaţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Se pot acorda facilităţi de natura subvenţiei de dobânda în procent de până la 50% pentru finanţarile garantate in cadrul programului, precum şi garanţii de stat în condiţiile subvenţionării în procent de 100% a comisionului de administrare şi a comisionului de risc. Facilitatile prevazute in cadrul programului se acorda in baza unei scheme de ajutor de minimis.

 
AFACERI DE LA ZERO