Info

Când pot companiile să încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un proces penal?

Opinia specialistului

Când pot companiile să încheie un acord de...

În cursul unui proces penal pot exista diferite „drumuri” procesuale pe care un inculpat le poate urma:

  • poate să îşi susţină nevinovăţia şi, dacă va fi trimis în judecată, să urmeze procedura obişnuită şi procesul complet de judecată; ;
  • poate alege să fie judecat în procedură simplificată, pentru a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, în cazul închisorii şi cu o pătrime, în cazul amenzii, dacă îşi  recunoaşte în totalitate faptele;  
  • poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorul în cursul urmăririi penale, după începerea acţiunii penale.

Încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei este o procedură specială prevăzută de Codul de procedură penală. Practic, este rezultatul negocierii dintre inculpat şi procuror, oricare dintre cei doi putând iniţia demersurile pentru încheierea unui astfel de acord, însă se concretizează numai dacă  aceştia ajung la un acord. În plus, mai sunt necesare şi două avize ale procurorului ierarhic superior: un aviz prealabil prin care acesta stabileşte limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi un aviz privitor la efectele acordului.

Prin urmare, titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt procurorul şi inculpatul. În dreptul penal român este reglementată atât răspunderea penală a persoanei fizice, cât şi cea a persoanei juridice, distinctă de cea dintâi. De exemplu, o societate comercială poate avea calitatea de inculpat în cadrul procesului penal, beneficiind de drepturile pe care le aduce cu sine această calitate, inclusiv de posibilitatea de a iniţia încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei.

De asemenea, la încheierea acestui acord este obligatorie asistenţa juridică din partea unui avocat, care are un rol important în asigurarea unei apărări eficiente şi a respectării drepturilor inculpatului într-un moment decisiv pentru el şi pentru cursul procesului penal.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani. Bineînţeles, persoana juridică poate fi condamnată numai la pedeapsa amenzii, nu şi la cea a închisorii. Însă pentru a stabili posibilitatea de a încheia un astfel de acord, părţile se vor raporta la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru persoana fizică,( altfel s-ar ajunge la situaţia ca persoana juridică să poată încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru orice infracţiune, ceea ce ar fi contrar voinţei legiuitorului).

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de o societate comercială are ca obiect atât recunoaşterea comiterii faptei, cât şi  acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală – prin urmare, se va putea negocia  cuantumul  pedepsei cu până la o pătrime din cea prevăzută de lege.

În plus, pe lângă pedeapsa principală, se pot negocia  şi pedepsele complementare, care pot fi  un punct major de interes pentru inculpatul persoană juridică, întrucât printre acestea se numără: dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activităţii, închiderea unor puncte de lucru, interdicţia de a participa la proceduri de achiziţii publice etc.

Precizăm că, spre deosebire de persoana fizică, instituţiile renunţării la aplicarea pedepsei şi amânării aplicării pedepsei nu sunt aplicabile în cazul unei companii.  

După ce titularii ajung la un consens şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei este încheiat, procurorul va sesiza instanţa competentă, care poate pronunţa prin sentinţă una dintre următoarele soluţii:

  • să admită acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi să pronunţe soluţia despre  care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;
  • să respingă acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi să trimită dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale - atât în situaţi în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege pentru încheierea unui astfel de acord, cât şi dacă  instanţa apreciază că soluţia la care s-a ajuns este nelegală sau nejustificat de blândă.

Deşi încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei nu este atât de frecvent întâlnită în cazul inculpaţilor persoane juridice, în funcţie de circumstanţele cauzei, încheierea unui astfel de acord poate fi  o opţiune favorabilă pentru companii. Dacă se alege o astfel de procedură, se  reduce considerabil durata procesului penal şi implicaţiile pe care acesta le are asupra persoanei juridice.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Cele mai citite ştiri
AFACERI DE LA ZERO