• Leu / EUR4.9022
  • Leu / GBP5.4884
  • Leu / USD4.5747
Info

(P) ANUNŢ cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 55.000.000 acţiuni emise de către Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A. la un preţ de 1,6 RON per acţiune

(P) ANUNŢ cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 55.000.000 acţiuni emise de către Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A. la un preţ de 1,6 RON per acţiune

Autor: Publicitate

10.09.2021, 08:00 449

Acest anunţ se referă la o ofertă publică de cumpărare („Oferta Publică de Cumpărare”) privind acţiunile emise de către Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., societate pe acţiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiţii alternative de tipul societăţilor de investiţii – F.I.A.S., categoria Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R, cu o politică de investiţii diversificată, de tip închis, administrat extern, cu sediul social în Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, Sector 2, Bucureşti, având capitalul social în valoare de 78.464.520 RON, divizat în 784.645.201 acţiuni ordinare, nominative şi dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare („Acţiunile”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/27499/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3168735, număr registru ASF PJR09FIAIR/400005, Cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98 („Emitentul” sau „SIF Muntenia”). Oferta Publică de Cumpărare vizează un număr de până la 55.000.000 Acţiuni, reprezentând 7,0095% din numărul total de Acţiuni emise de către Emitent. Acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti S.A. („BVB”), categoria Premium, cod ISIN ROSIFDACNOR6, cu simbolul de piaţă „SIF4”. Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deţinătorilor de Acţiuni (fiecare un „Investitor”, iar în mod colectiv „Investitorii”).

Oferta Publică de Cumpărare şi achiziţia de Acţiuni se vor desfăşura exclusiv în conformitate cu termenii şi condiţiile documentului de ofertă publică de cumpărare aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată („Legea Pieţelor de Capital”) şi Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă, emis de către ASF („Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare”). Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1100 din data de 08.09.2021.

În data de 25.08.2021 a fost aprobată de ASF, prin Decizia nr. 1047, oferta publică de cumpărare iniţiată de SIF Muntenia pentru un  număr de 20.645.201 Acţiuni, reprezentând 2,6312% din capitalul social al Emitentului, la preţul de 1,30 RON/Acţiune („Oferta Iniţială”). Oferta Publică de Cumpărare iniţiată de dl. Madadi Behboud este o ofertă publică concurentă la Oferta Iniţială în sensul art. 36 din Legea Pieţelor de Capital.

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei (astfel cum aceasta este definită mai jos) în format electronic, pe site-ul web al BVB (www.bvb.ro), precum şi pe site-ul web al Intermediarului (www.alphabank.ro). O copie pe suport hârtie poate fi furnizată, la cererea oricărui Investitor, în mod gratuit.

Perioada Ofertei: Oferta Publică de Cumpărare va începe în data de 15.09.2021 la ora 9:30 şi va înceta în data de 28.09.2021 la ora 14:00 (ora României) („Termenul de Expirare”) („Perioada Ofertei”).

Emitentul vizat: Societatea de Investiţii Financiare Muntenia S.A., societate pe acţiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiţii alternative de tipul societăţilor de investiţii – F.I.A.S., categoria Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R, cu o politică de investiţii diversificată, de tip închis, administrat extern, cu sediul social în Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, Sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/27499/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3168735, număr registru ASF PJR09FIAIR/400005, Cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98. Obiectul principal de activitate al Emitentului este Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare (cod CAEN 6430).

Ofertantul: Oferta Publică de Cumpărare este iniţiată de dl. Madadi Behboud, domiciliat în Bucureşti, care deţine 35.840.000 Acţiuni, reprezentând 4,56% din totalul Acţiunilor emise de către Emitent (denumit în continuare „Ofertantul”).

Ofertantul nu are cunoştinţă de existenţa vreunei persoane care să acţioneze în mod concertat cu acesta în ceea ce priveşte Emitentul în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Expresia „persoane care acţionează în mod concertat” are înţelesul indicat de Legea Pieţelor de Capital.

Oferta Publică de Cumpărare: Ofertantul intenţionează să dobândească prin Oferta Publică de Cumpărare până la 55.000.000 Acţiuni, reprezentând 7,0095% din capitalul social al Emitentului la preţul de 1,6 RON per Acţiune.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciunul dintre Investitori să vândă, în cadrul acesteia, Acţiunile pe care le deţine. Un Investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte dintre Acţiunile deţinute sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acţiune din partea Investitorului respectiv.

Intermediarul: Investitorii care oferă spre vânzare Acţiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor trebui să le ofere în conformitate cu termenii şi condiţiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare. Acţiunile vor fi oferite spre vânzare de către Investitori prin intermediul ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul social în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr 237B, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/28415/1993, înregistrată în Registrul instituţiilor de credit al Băncii Naţionale a României sub nr. RB-PJR-40-022 din data de 18.02.1999, şi în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400016, cod unic de înregistrare 5062063 („Intermediarul”) şi a Participanţilor Eligibili, aşa cum sunt aceştia definiţi în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare.

 

***

Informaţii importante

Informaţia conţinută în prezentul anunţ este cu scop de informare şi nu se pretinde a fi întreagă sau completă. Informaţia conţinută de prezentul anunţ, acurateţea, corectitudinea sau deplinătatea acesteia nu pot constitui bază în niciun scop. Prezentul anunţ nu se intenţionează să reprezinte şi nu reprezintă, sau nu face parte din, o ofertă de a vinde sau o invitaţie de a cumpăra, schimba sau subscrie valori mobiliare în nicio jurisdicţie. Prezentul anunţ nu reprezintă un prospect sau un document echivalent unui prospect.

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deţinătorilor de Acţiuni ale Emitentului. Emiterea, publicarea sau distribuirea acestui anunţ în alte jurisdicţii decât România poate fi restricţionată prin lege şi, ca urmare, orice persoane cărora li se aplică legislaţia oricăror altor jurisdicţii decât România trebuie să se informeze şi să respecte orice cerinţe aplicabile. Prezentul anunţ a fost redactat în scopul conformării cu legislaţiile române şi informaţiile prezentate pot să nu fie aceleaşi ca în cazul în care ar fi fost prezentate dacă prezentul anunţ ar fi fost pregătit în conformitate cu legile şi reglementările din orice alte jurisdicţii.

 

OFERTANT                                                        INTERMEDIAR       

Dl. Madadi Behboud                                            Alpha Bank Romania S.A.

                                                                            Periklis Voulgaris

                                                                           Vicepreşedinte Executiv Wholesale

                                                                            Nicoleta Ruxăndescu

                                                                            Director Unitatea de Investiţii şi Pieţe de Capital

 

                                                                    

 
 
 
 
Urmează ZF Power Summit 2023
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9022
Diferență: -0,0286
Ieri: 4.9036
Azi: 4.5747
Diferență: 0,3884
Ieri: 4.5570
Azi: 5.4884
Diferență: 0,1734
Ieri: 5.4789
Azi: 4.9405
Diferență: 0,4452
Ieri: 4.9186