Opinii

Contzilla.ro: Direcţionarea a 3,5% din impozitul persoanelor fizice se poate face până la data de 25 mai 2021

Contzilla.ro: Direcţionarea a 3,5% din impozitul persoanelor fizice se poate face până la data de 25 mai 2021
23.02.2021, 19:43 340

În anul 2021, termenul până la care persoanele fizice pot depune formularul 230 reprezentând cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pe anul 2020, este 25 mai 2021.

Suma de 3,5% din impozit poate fi redirecţionată pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

În anul 2021 formularul are un nou model, reglementat prin OPANAF 15/17.01.2021. Formatul pdf a fost actualizat în 12.02.2021.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

  • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Depunerea formularului este o opţiune şi nu o obligaţie a persoanelor fizice.

Este important de menţionat că nu se poate direcţiona suma rezultând din impozitul datorat pentru indemnizaţiile şomaj tehnic conform OG 30/2020  care  reglementează stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspandirea coronavirusului SARS-COV-2.

Formularul se poate depune în format fizic, fie direct la registratura ANAF fie prin poştă, cu confirmare de primire sau în format electronic, prin SPV.

 
AFACERI DE LA ZERO