Profesii

Sindicaliştii strâng anual 150 de milioane de euro din cotizaţiile membrilor. Unii lideri au venituri de multinaţională. Unde se duc banii?

150 de milioane de euro pe an, valoarea businessului rulat anual de sindicate prin cotizaţiile membrilor

Autor: Adelina Mihai

17.02.2011, 23:50 224

Cei 2,5 milioane de angajaţi români care plătesc în fiecare lunăcâte 1% din salariul brut pentru a fi membri de sindicat aduc înbuzunarele sindicaliştilor din cele mai mari confederaţii câte 150de milioane de euro anual, potrivit unui calcul ZF. Banii nu suntfolosiţi numai pentru plata salariilor angajaţilor din conducereasindicatelor, ci şi pentru plata cheltuielilor cu greveleorganizate de aceştia. Investigaţia demarată de Agenţia Naţionalăde Integritate (ANI) privind averile liderilor sindicali adeclanşat o serie de controverse legate de banii rulaţi anual desindi-calişti şi ceea ce se regăseşte în declaraţiile lor deavere.

"Gradul de sindicalizare în România este undeva între 45 şi 50%(adică 2,3 - 2,5 milioane de salariaţi - n.red.), iar din aceştiacirca 40% provin din sectorul bugetar", a spus Bogdan Hossu,liderul Confederaţiei Sindicale "Cartel Alfa", care are aproximativun milion de membri de sindicat, dintre care 400.000 provin dinsectorul public. De profesie inginer electronist, Hossu este unuldintre cei mai vechi şi activi lideri de sindicat din România, careşi-a început activitatea sindicală în urmă cu 21 de ani, încalitate de preşedinte al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor"Solidaritatea '90". Declaraţia sa de avere publicată pe site-ulANI arată că anul trecut a avut un venit lunar mediu de 1.650 delei pe lună, din salariul de preşedinte al "Cartel Alfa" şi altesurse, fiind de peste trei ori mai mare decât salariul mediu brutla nivel naţional în luna decembrie (de 490 de euro, potrivitdatelor publicate la Institutul Naţional de Statistică). Hossu aspus că venitul din declaraţia sa de avere este brut şi că tot ceeace încasează pe lângă salariu este donat Confederaţiei Cartel Alfa.Cu toate acestea, venitul lui Hossu este de peste patru ori mai micdecât cel unui alt lider dintr-un sindicat membru în ConsiliulEconomic şi Social, instituţia cu rol consultativ care îi reuneştepe reprezentanţii sindicatelor, ai patronatelor şi ai Guvernuluipentru avizul unor proiecte de acte normative. Marius Petcu,preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere dinRomânia - Frăţia şi al Federaţiei Sanitas, a încasat anul trecut unvenit de peste 7.000 de euro pe lună, fiind unul dintre cei maibine plătiţi salariaţi din economie, având în vedere că veniturilesale sunt comparabile cu cele ale şefilor de multinaţionale şi cucele ale unui manager din middle mana-gement dintr-o bancă din top10. De altfel, salariul său este de peste cinci ori mai mare decâtcel al unui angajat din bănci, întrucât salariul mediu în sectorulfinanciar este de 1.200 de euro brut/lună, bancherii fiind printrecel mai bine plătiţi salariaţi din economie.

"E uşor sfidător să ai salarii foarte mari ca lider de sindicat,de aceea eu nu am un salariu atât de mare precum cel al altorlideri de sindicat, deşi încasăm mai mult decât alte confederaţiidin cotizaţii. Banii proveniţi din cotizaţii sunt folosiţi şipentru fondul pentru greve, a cărui valoare ar vrea şi Guvernul săo ştie", a mai spus Hossu, în ale cărui confederaţii sindicale suntmembri şi angajaţi ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Galaţi,care are unul din cele mai puternice sindicate private din România.Hossu nu a dorit să precizeze care e valoarea încasată anual dincotizaţii de către Cartel Alfa şi nici care ar fi valoarea fonduluide grevă sau a cotizaţiilor pe care le plătesc românii anual pentrua fi membri de sindicat.

"În ultimii ani, în zona privată gradul de sindicalizare ascăzut foarte mult, pentru că în economie există foarte multeIMM-uri unde de multe ori nici nu sunt 15 angajaţi, ca să se poatăconstitui un sindicat. În general, în Europa, gradul desindicalizare este de cam 30%, cu excepţia ţărilor nordice, undeeste mai mare şi unde din cotizaţii se plăteşte fondul de şomaj.Din cotizaţiile plătite anual de salariaţii români o mare parte dinbani se întorc înapoi la aceştia, sub forma unor cadouri deCrăciun, ajutoare pentru înmormântare sau ajutoare sociale", a spusValentin Mocanu, secretar de stat în Ministerul Muncii şi fostsindicalist, membru în CNSLR Frăţia, care este o organizaţieapropiată de PSD, care are în atribuţii coordonarea dialoguluisocial.

Liderii celor cinci sindicate membre CES par a fi eterni laconducerea confederaţiilor, având în vedere că majoritatea auocupat această funcţie de 10-20 de ani. De altfel, Dumitru Costin,unul din cei mai activi lideri sindicali din ultimii 20 de ani, arenunţat anul trecut la funcţia de preşedinte al Blocului NaţionalSindical, pentru că unele proteste ale sindicaliştilor membri aueşuat, însă a revenit în scurt timp la conducerea organizaţiei,nefiindu-i găsit un înlocuitor pe măsură. De altfel, dupăRevoluţie, cele mai mari sindicate şi-au împărţit un patrimoniu de2,3 mld. dolari şi cel puţin 21.000 de imobile provenite dindestrămarea sindicatului-mamut UGSR, care avea peste 8 milioane demembri.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO