Profesii

Urmează conferinţa ZF HR Trends 2019. Ce roboţi folosesc departamentele de resurse umane din companiile din România?

Mădălina Racoviţan, partener, head of people services în cadrul KPMG şi speaker la ZF HR Trends 2019:

Vedem roboţi în diverse procese de business, însă în multe organizaţii, HR-ul e încă văzut ca o funcţie suport, care nu are acces la acelaşi nivel de investiţii, deşi există tehnologii pe piaţă care ar putea să facă procesele de HR mai eficiente şi mai atractive pentru noua generaţie.

Mădălina Racoviţan, partener, head of people services în cadrul KPMG şi speaker la ZF HR Trends 2019: Vedem roboţi în diverse procese de business, însă în multe organizaţii, HR-ul e încă văzut ca o funcţie suport, care nu are acces la acelaşi nivel de investiţii, deşi există tehnologii pe piaţă care ar putea să facă procesele de HR mai eficiente şi mai atractive pentru noua generaţie.

Autor: Adelina Mihai

21.03.2019, 07:16 1215

Digitalizarea a ajuns la ordi­nea zilei şi în companiile locale, care fo­losesc roboţi software prin care au auto­matizat diverse procese sau sar­cini repetitive, iar multe locuri de mun­că au dispărut, iar angajaţii s-au re­or­ientat către activităţi cu valoare adău­gată mai mare. Ce impact au însă aceste trans­formări în departamentele de HR?

„Dezvoltarea rapidă a tehnologiei din ultimii ani transformă funda­mental modul în care lucrăm în or­ganizaţii. Vedem roboţi în diverse pro­cese de business, însă în multe or­ga­nizaţii HR-ul e încă văzut ca o func­ţie suport, care nu are acces la acelaşi nivel de investiţii, deşi există teh­nologii pe piaţă care ar putea să facă procesele de HR mai eficiente şi mai atractive pentru noua generaţie“, a spus Mădălina Racoviţan, partener şi head of people services în cadrul firmei de audit şi consultanţă KPMG în România. Ea va fi unul dintre spea­kerii celei de-a 13-a ediţii a conferinţei ZF HR Trends, organizată pe tema „Noua lume a resurselor umane. Cum arată «noul» angajat şi relaţiile de muncă“, care va avea loc pe 25 martie 2019 în Bucureşti.

„Managementul performanţei este unul din procesele importante în care tehnologia poate aduce beneficii majore, atât prin simplificarea pro­cesului, dar şi prin oferirea de date relevante în timp real, care pot ajuta  HR-ul să îşi adapteze soluţiile şi programele la nevoile concrete din organizaţie“, a mai spus Mădălina Racoviţan.

Dincolo de gradul de digitalizare din companii, la ZF HR Trends 2019 se va mai vorbi despre metodele de flexibilizare a muncii în România şi care sunt beneficiile care îi motivează cel mai mult pe angajaţi, precum şi cadrul legal în care se pot aplica metodele de flexibilizare a muncii.

Tema conferinţei din acest an  „Noua lume a resurselor umane. Cum arată «noul» angajat şi relaţiile de muncă“ porneşte de la transformările care au avut loc pe piaţa muncii în ultimii ani şi care au schimbat modul tradiţional de lucru.

Peste 200 de directori de resurse umane, directori generali, recruiteri şi con­sultanţi vor participa luni 25 mar­tie 2019 la cea de-a 13-a ediţie a con­ferinţei ZF HR Trends, eve­nimentul anual dedicat pieţei muncii organizat de ZF.