Profesii

VIDEO ZF LIVE. Irina Rahmanov, Academia de Traduceri: Un traducător de engleză-franceză poate câştiga 8.000-9.000 de lei pe lună

Autor: Alexandra Marcu

07.12.2015, 00:05 15900
Irina Rahmanov, o traducătoare din Republica Moldova, a venit în Bu­cu­reşti cu o bursă de studii când avea doar 18 ani, iar trei ani mai târziu punea ba­zele Academiei de Traduceri, un busi­ness care generează vânzări de 300.000 de euro în acest an.
 
„Am venit în România în 2002 şi la în­ceput am lucrat în contabilitate, con­struc­ţii şi organizare de evenimente, dar mi-a plăcut să fac traduceri, aşa că am înfi­inţat un SRL pentru că aveam clienţi care îmi cereau factură“.
 
Irina Rahmanov este specializată pe engleză şi rusă şi are autorizaţie de tra­du­că­tor, iar compania pe care o conduce pres­tează servicii de traducere în peste 50 de limbi. Academia de Tra­du­ceri lucrea­ză cu peste 300 de cola­bo­ratori din mai mul­te ţări, precum Geor­gia, India, Coreea sau Vietnam.
 
Cele mai solicitate traduceri sunt însă cele care se fac în limbile europene. „Traducem şi din limbi mai exotice, pre­cum vietnameza, coreeana, azera, geor­gia­na sau hindi. Am primit solicitări ca să traduc nişte tatuaje“, a spus Irina Rah­manov la ZF Live.
 
Există puţini traducători pentru lim­bile foarte rare, dintre care foarte pu­ţini pro­fesează. „Contactăm colabo­ra­torii şi ne interesăm de dispo­ni­bi­litatea acestora, apoi încercăm să cădem de comun acord în ceea ce priveşte ter­menul de tradu­ce­re, iar la sfârşit îi co­mu­nicăm clientului şi decidem când va fi predată lucrarea.“
 
Preţul unei pagini traduse dintr-o limbă rară începe de la 75 de lei, în timp ce un document tradus dintr-o limbă eu­ro­peană costă doar 20-25 de lei. Clienţii Aca­demiei de Traduceri sunt 30% per­soa­ne fizice şi 70% companii. „Traducem acte pentru firme mari şi mijlo­cii şi avem departamente de cola­boratori speciali­zaţi în domeniul petro­lier, medical, tehnic, economic sau juridic.“
 
Colaboratorii cu care lucrează Aca­de­mia de Traduceri trec printr-un pro­ces de selecţie şi li se menţionează faptul că tre­buie să traducă corect, să trateze me­se­ria cu profesionalism, să res­pecte dead­line-urile şi standardele de calitate impuse.
 
„În spatele oricărui business sunt oa­meni. Comunicăm permanent cu cli­entul şi avem companii cu care lucrăm de mult timp şi ne trimit solicitări lunar, săp­tămânal sau chiar zilnic.“
 
O comandă într-o limbă străină rară poate fi onorată într-o zi sau două, iar un do­cument într-o limbă de circulaţie internaţională poate fi tradus de pe o zi pe alta, iar un traducător cu experienţă de peste 5 ani poate ajunge să traducă 20 de pagini pe zi.  Un începător are însă ne­vo­ie de două ore pentru a traduce o pagină.
 
Conform datelor furnizate de Rahmanov, un traducător de engleză-franceză poate câştiga 8.000-9.000 de lei pe lună. Traducătorii pentru limbi rare au deja un job şi fac traduceri în timpul liber şi din acest motiv serviciile prestate de aceştia sunt mai scumpe.
 
 

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO