ZF 24

BVB simplifică procedurile de listare, dar cere în schimb mai multă transparenţă de la emitenţii din indicele BET

Sursa foto: Adrian Cojocaru

Sursa foto: Adrian Cojocaru

Autor: Andrei Chirileasa

21.03.2014, 00:04 414

Consiliul de administraţie al Bur­sei de Valori Bucureşti (BVB) a hotărât simplificarea procedurilor de lis­tare a companiilor pe bursă şi res­truc­tu­rarea indicilor bursieri, iniţiative prin care îşi propune să facă piaţa mai accesibilă pentru emitenţii noi şi să le dea investitorilor de pe bursă intru­mente de lucru mai relevante.

„Cadrul legal actual face ca accesarea iniţială a pieţei să fie extrem de dificilă şi costisitoare, rezultând situaţii în care investitorii şi emitenţii au fost descurajaţi să participe la piaţă sau au găsit alte pieţe care au răspuns mai bine nevoilor şi cerinţelor lor. Astfel, Codul BVB necesită de ase­me­nea să fie revizuit, în linie cu raportul stra­tegic asupra celor opt bariere, pentru a fi eliminate prevederi biro­cra­tice şi formale, proceduri consu­ma­toa­re de timp şi costisitoare. Această măsură nu va remodela peste noapte piaţa de capital, dar este un pas mic ce tre­buie făcut“, a declarat Ludwik So­bo­lewski, directorul general al BVB.

Principalele amendamente pro­puse se referă la eliminarea forma­li­tă­ţilor împovărătoare, precum traduceri lega­lizate, eliminarea unor documente suplimentare care trebuie depuse la BVB care cuprind informaţii deja existente în prospect, eliminarea infor­maţiilor suplimentare nefolositoare pentru BVB (persoane iniţiate, per­soa­ne de legătură cu BVB), intro­du­cerea posibilităţii pentru emitenţii inter­naţionali de a depune docu­men­taţia în limba română sau în limba engleză.

Aceste modificări ar trebui să facă mai simplă listarea la bursă şi să scadă costurile listării, prin eliminarea tradu­cerii legalizate, de exemplu.

Cealaltă iniţiativă are ca scop creşterea vizibilităţii şi a repre­zen­tativităţii indicilor bursieri, prin restructurarea lor, dar şi prin intro­ducerea unor criterii de transparenţă mai ridicate pentru emitenţii din indicele BET, care sunt cei mai vizibili de pe bursă.

„Pentru a creşte interesul investi­torilor străini pentru piaţa de capital din România, companiile membre ale indicelui BET, în mod gradual, va trebui să pregătească raportările în limba engleză, conform IFRS, şi să întreprindă un nivel minim de activităţi în relaţia cu investitorii. Acest criteriu se referă la următoarele cerinţe: efectuarea raportărilor în limba engleză, efectuarea raportărilor conform IFRS, efectuarea raportărilor prin website-ul BVB şi/sau printr-o altă platformă desemnată în acest sens de către BVB, organizarea de teleconferinţe/întâlniri cu investitorii şi analiştii cu ocazia publicării rezulta­telor financiare“, se arată în anunţul BVB. Aceste măsuri vor fi imple­mentate începând cu ianuarie 2015, pentru ca emitenţii din BET să aibă timp să le pregătească.

Unele companii din BET, precum Petrom, Fondul Proprietatea, înde­plinesc deja aceste cerinţe, dar altele mai au de recuperat.

BVB va introduce şi doi indici noi: BET Total Return şi BET Plus. BET Total Return (BET-TR) va avea aceeaşi structură ca a indicelui BET, dar va lua în calcul şi dividendele distribuite de companiile din com­ponenţă. Indicele BET-Plus va înlocui indicele BET-C şi va cuprinde circa 40-50 de companii. În com­ponenţa indicelui BET-Plus vor intra companii cu un free-float minim de 1 milion de euro.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 20.03.2014

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO