Ziarul de Duminică

Viaţa şi personalitatea Regelui Mihai/ de Ziarul de duminică

Viaţa şi personalitatea Regelui Mihai/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica

19.12.2013, 23:55 372

Diana Mandache

Regele Mihai

Album istoric

Editura Litera

Diana Mandache este un istoric specializat în regalitatea europeană, cu stagii de cercetare în arhive din Marea Britanie, SUA, Germania, România. A publicat mai multe volume dedicate Casei Regale a României, în româneşte sau în engleză.

Albumul de faţă este nu numai cel mai important apărut până acum, ci şi un inedit şi dinamic portret al Regelui Mihai I, conturat prin intermediul selecţiei ample de fotografii şi documente realizate de istoric. Albumul prezintă trei aspecte importante ale vieţii şi personalităţii Regelui: educaţia şi anii de formare, ceremoniile şi solemnităţile la care a participat în calitate de principe şi de suveran al ţării, felul în care îşi petrecea timpul liber şi hobby-urile sale. Anexele cuprind o selecţie de documente inedite privitoare la Rege, din Arhivele Naţionale ale României, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, precum şi din Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Printre paginile albumului se regăsesc fotografii şi documente din copilăria şi adolescenţa regelui - de la naştere şi botezul regal, Mihai împreună cu părinţii sau bunicii, cu familii regale europene, Marele Voievod şi şcoala palatină, acte şcolare, ierbarul principelui moştenitor Mihai sau imagini de la bacalaureat.
Alături de imagini este reflectată presa timpului sau documente până acum nepublicate, printre care scrisoarea principesei Elena către guvernanta St. John, file din jurnalul reginei bunică, cărţi poştale scrise de principele Mihai către bunica sa regina Maria, scrisoarea principelui Moştenitor către tatăl său regele Carol al II-lea, schiţe de amplasament ale trupelor la parade militare sau ale oficialităţilor la ceremoniile religioase ş.a.

Istoricul Diana Mandache a afirmat că albumul s-a născut din nevoia de a face cunoscută o pagină de istorie a României, prezentând „un portret inedit al regelui Mihai.” Ea a mărturisit că nu i-a fost uşor să scrie o carte despre o personalitate aflată în viaţă. „E dificil. Orice carte despre regalitate reprezintă un lucru important despre istoria României”, a spus istoricul.

 

Georgeta Filitti

Bucureştiul grecesc - To elliniko Voukouresti

Editura Omonia

Ediţie bilingvă, română-greacă, album cu cca 360 de ilustraţii color, 208 pagini. Cuvânt-înainte: acad. Răzvan Theodorescu şi acad. Evanghelos Moutsopoulos. Traducere în limba greacă: Tudor Dinu.

Cea mai recentă apariţie a Editurii Omonia, albumul bilingv Bucureştiul grecesc, constituie o adevărată enciclopedie ilustrată a prezenţei greceşti aici, timp de peste cinci veacuri şi jumătate. Autoarea lucrării, dr. Georgeta Filitti, reface, în pagini admirabile prin rigoare, concizie şi forţă de sugestie, destinul multisecular al grecilor care au poposit, pentru un răstimp mai scurt sau mai îndelungat, în Bucureşti, contribuţia lor la dezvoltarea acestuia fiind unanim recunoscută. Istoria lor se împleteşte strâns cu istoria oraşului. Mulţi greci s-au stabilit definitiv şi au prins rădăcini aici, afirmându-se ca personalităţi de vază ale societăţii româneşti. Bucureştiul a constituit pentru greci o destinaţie râvnită, cu multiple posibilităţi de afirmare. În oraşul cu o populaţie cosmopolită, atestat documentar din 1459, capitală a Ţării Româneşti din a doua jumătate a secolului 17 şi, din 1862, capitala României, grecii au ocupat un loc privilegiat. Numeroase sunt mărturiile care atestă  rolul lor în viaţa economică, politică, socială, religioasă, ştiinţifică, culturală şi artistică a urbei, de la cele 2.000 de manuscrise greceşti adăpostite de Biblioteca Academiei Române sau altele, la fel de preţioase, de la Biblioteca Naţională a României, până la cele mai diverse monumente – biserici, aşezăminte de binefacere, spitale, imobile şi palate, care dăinuie şi astăzi, in situ sau doar în memoria colectivă.

Cele şapte capitole ale sintezei istorice semnată de Georgeta Filitti sunt  „comentate” de un bogat material ilustrativ (circa 360 de ilustraţii, selectate din cele mai diverse domenii – clădiri, biserici, manuscrise, ediţii în greacă şi română, facsimile, hrisoave, ziare, instantanee din viaţa comunităţii greceşti bucureştene de ieri şi de azi), în parte  pus la dispoziţie de numeroase instituţii şi persoane, cărora autorul şi Editura le exprimă mulţumiri pentru generozitate şi pe această cale, în parte inedit, realizat de Editură.  Ilustraţiile sunt „comentate”, la rândul lor, de legende consistente,  care completează informaţia cuprinsă în textul propriu-zis. 

Autorii celor două prefeţe, Răzvan Theodorescu, membru al Academiei Române, şi Evanghelos Moutsopoulos, membru al Academiei din Atena, evidenţiază  importanţa acestei lucrări care relevă pregnanţa şi dinamismul componentei greceşti a Bucureştiului.

Versiunea greacă a lucrării a fost asigurată de conf. univ. Tudor Dinu, coordonatorul Departamentului de Studii Neoelene al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti.

Apariţia, în condiţii grafice deosebite, a elegantului album nu ar fi fost posibilă fără sprijinul generos al Centrului de Cultură Greacă Arkadia, o fundaţie care sprijină şcoala greacă „Athena” din Bucureşti şi care se alătură acum promotorilor, români şi greci, ai  elenismului din România.

Destinat deopotrivă cititorilor români şi greci, ghid indispensabil celor care doresc să aprofundeze istoria oraşului în care trăiesc sau pe care îl vizitează, albumul Georgetei Filitti constituie, neîndoielnic, un titlu de referinţă în bibliografia consacrată elenismului  din România.

 

Georgeta Filitti este doctor in istorie, specialist în istoria modernă şi contemporană a României, autor şi editor a numeroase cărţi si articole despre istoria oraşului Bucureşti şi despre diverse personalităţi din istoria românilor. Şi-a dedicat zeci de ani editării unor lucrări fundamentale ale istoriografiei româneşti, cum sunt  Operele lui Mihail. Kogălniceanu” ( 9 vol.) pentru care primeşte Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei  Române (1983) sau ediţiile din opera lui Nicolae Iorga. Pasiunea sa pentru lumea neoelenă şi interesul pentru relaţiile dintre aceasta şi lumea românească s-au materializat în mai multe lucrări.

AFACERI DE LA ZERO