Zece povesti de zece

Grupul Carmistin, activ în industria cărnii, vrea să investească 120 de milioane de euro în următorii cinci ani pentru dezvoltarea businessului

27 nov 2019 Autor: Mădălina Dediu Panaete

Înfiinţat în anul 2000 de familia Paraschiv, grupul este unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa agroalimentară, fiind unul dintre puţinele holdinguri agricole româneşti care funcţionează în sistem integrat.

Grupul Carmistin, care include peste 20 de com­panii active în producţia de carne de pui, porc, vită, dar şi în agricultură, a investit în acest an 18 milioane de euro în dezvoltarea fermelor şi în creşterea capacităţii de producţie.

„Aceşti bani au fost direcţionaţi către modernizarea şi retehnologizarea a trei ferme de porci (Agrikilti, Porcel­lino Grasso şi Carmistin Trading),  către finalizarea lucrărilor pentru platforma avicolă din judeţtul Gorj cu o capacitate de 10 milioane păsări/an (Avirom Plus), în creşterea capacităţii de producţie a FNC-ului din Vâlcea la 20 tone /h şi creş­terea capacităţilor de stocare a ce­rea­lelor (Pajo Agriculture), în dotarea uni­tăţilor de abatorizare pui cu echi­pa­mente noi şi extinderea reţelei de ma­ga­zine (Avicarvil), dar nu în ultimul rând în dotarea parcului auto cu 60 de maşini şi camioane noi (Avicarvil Food & Distribution)“, a spus Andrei Brumaru, director executiv al Carmistin.

Grupul Carmistin cuprinde peste 20 de companii grupate în patru  divizii de producţie - pui, porc, vită şi agricultură. Prin­cipalele companii sunt Avicarvil, Avirom Plus, Avicarvil Farms, Avicarvil Farming, Avicarvil Food & Dis­tri­bution, Porcellino Grasso, Agrikilti, Carmistin Trading, Carmistin Inter­na­tional, Pajo Agriculture, Tracian Beef.

Carmistin este unul din pu­ţinele holdinguri româ­nesti care integrează în pro­por­ţii de 90% lanţul de pro­duc­ţie agrozootehnic, începând de la cultiva­rea cerealelor, producţia de furaj, creşterea animalelor (pui, porc, vită)  până la abatorizare, procesare şi distri­buţie de produse şi prepa­rate din carne (inclusiv în re­ţeaua proprie de retail).

„Urmează să investim în următorii cinci ani peste 120 milioane de euro în dez­vol­tarea tuturor liniilor de afaceri, în retehnolo­gi­zare, în creşterea capacită­ţi­lor de producţie şi integrarea în pro­porţie de 100 % a lanţului de pro­ducţie“, a explicat Andrei Brumaru. El spune că Carmistin lucrează cu mai multe bănci, inclusiv cu CEC Bank, dar a ajutat com­pa­nia să investească  în mo­der­nizarea fer­melor, în achiziţii şi re­teh­no­logizări de active - cât şi în desfăşu­rarea acti­vităţii curente -, finanţări de capital de lucru, scontări sau alte instru­mente de garantare.  

Cât despre anul 2019, Andrei Brumaru spune că acesta a fost un an de creştere pe toate liniile de afaceri.

„Am reuşit să dublăm producţia de carne de pasăre şi vom închide anul cu un efectiv de peste 20 milioane de pui crescuţi şi abatorizaţi în facilităţile pro­prii. Grupul şi-a propus dublarea capa­ci­tăţii de producţie a cărnii de porc în 2019, prin finalizarea investiţiilor în do­uă noi unităţi de producţie, ceea ce a în­sem­nat o creş­tere considerabilă pe acest sector. Până la sfârşitul anului vom avea o extin­dere a spaţiilor de cazare porc gras până la 350.000 de capete, o creş­tere cu 60%  faţă de anul 2018“, a ex­plicat el. Pentru anul 2019, grupul esti­mea­ză o ci­fră de afaceri de 220 mil. euro, în creş­te­re cu 20-25% faţă de anul pre­cedent. Creşterea este generată  de  in­trarea în producţie a unor unităţi  noi,  atât pe sec­torul de creştere pui, cât şi pe sec­to­rul de creştere a porci­ne­lor, a men­ţionat ma­nagerul.

„Până la finalul anului 2019 vom avea peste 2.000 de angajaţi şi vorbim des­pre o creştere de 30 % faţă de anul pre­cedent. Există în cadrul organizaţiei programe pentru fidelizarea şi atragerea forţei de muncă. Credem că cea mai valoroasă resursă pe care noi o avem astăzi la dispoziţie este capitalul uman, iar fără o echipă bine sudată nu ne pu­tem dezvolta şi nu ne putem atinge obiec­tivele“, a spus Andrei Brumaru, care adaugă faptul că grupul investeşte  constant în programe de training,  stagii de practică pentru viitorii absolvenţi, în învăţământ dual şi stagii de ucenicie.

„Lipsa forţei de muncă calificată a devenit deja o problemă care se va acutiza în anii următori.  De asemenea, media de vârsta a angajaţilor a coborât permanent în ultimii patru ani,  mai ales la nivel de management, unde angajaţii au vârste de până la 35 de ani“.

Andrei Brumaru spune că grupul este foarte bine conectat la canalele de distribuţie a produselor din carne, atât pe plan intern cât şi pe pieţele externe, unde exportă peste 20% din producţia de pasăre. De asemenea, compania a dezvoltat o reţea de peste 150 de magazine tip Butcher Shop, localizate în zona de sud a ţării  şi are  încheiate contracte cu principalele conturi de pe piaţa locală.  Cum vede managerul Carmistin în cinci ani?

„În următorii cinci ani vom ajunge în primele trei companii din piaţa agroalimentară românească prin performanţă financiară şi dezvoltarea capacităţilor de producţie. Ne propunem să rămânem o afacere antreprenorială, pentru ca acest lucru ne-a ajutat până acum să avem o dinamică şi o flexibiliate în deciziile strategice ale companiei şi în schimbările de piaţă“. 

Zece poveşti de 10 este o campanie a Ziarului Financiar susţinută de CEC Bank

O campanie Ziarul Financiar cu susținerea Cec bank