Bănci și Asigurări

Leonardo Badea, viceguvernatorul BNR: Necesitatea consolidării cooperării economice dintre România şi Republica Moldova

Leonardo Badea, viceguvernatorul BNR: Necesitatea...

Autor: Leonardo Badea

25.04.2023, 12:53 327

România şi Republica Moldova împărtăşesc o bogată moştenire culturală, aceeaşi limbă şi un îndelungat istoric de sprijin reciproc şi cooperare. Aceste rădăcini comune oferă o bază solidă pentru parteneriatul economic dintre cele două ţări, care a înregistrat progrese semnificative de-a lungul anilor.

Comerţul bilateral dintre România şi Republica Moldova a cunoscut o creştere remarcabilă în ultimii ani. România este acum unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu un volum total al exporturilor de bunuri şi servicii de peste 2,1 miliarde de euro în anul 2022. Această reprezintă o creştere de circa 61 la sută faţă de 2021 şi peste 134 la sută comparativ cu 2020. Peste 3.800 de firme înregistrate în România au realizat exporturi în Republica Moldova pe parcursul anului trecut.

Totodată, importurile de bunuri şi servicii din Republica Moldova au depăşit anul trecut pragul de 1 miliard de euro, fiind în creştere cu aproximativ 64% faţă de 2021 şi cu peste 94% în raport cu 2020.

Sectoarele cheie ale cooperării noastre comerciale includ agricultura, producţia industrială şi energia. România este o destinaţie majoră de export pentru produsele agricole moldoveneşti, cum ar fi vinul, fructele şi legumele. În schimb, România exportă în Republica Moldova maşini, echipamente şi diverse bunuri de larg consum.

În România sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului aproximativ 3.800 de firme cu capital moldovenesc sau mixt, din care peste 1000 au fost active pe parcursul anului 2021, conform celor mai recente date disponibile.

Acestea s-au remarcat printr-o rată de profitabilitate a capitalurilor proprii situată peste media pe total economie, printr-o contribuţie la valoarea adăugată brută de circa 1,3 miliarde de lei şi o cifră de afaceri de aproximativ 3,3 miliarde de lei, având active totale de 2,7 miliarde de lei şi aproximativ 5000 de salariaţi.

Pe lângă comerţ, investiţiile au reprezentat un aspect crucial al cooperării noastre economice. Companiile româneşti au investit activ în Republica Moldova, contribuind la dezvoltarea unor sectoare precum sectorul bancar, de telecomunicaţii şi de producţie. Cred că aceste investiţii joacă un rol semnificativ în modernizarea economiei Republicii Moldova şi crearea de noi locuri de muncă şi oportunităţi pentru cetăţenii săi.

Poziţia investiţională internaţională a României în relaţie cu Republica Moldova includea la finele anului 2022 active de circa 545 de milioane de euro, din care peste 68 la sută reprezentau investiţii directe, care, de asemenea, au sporit semnificativ, fiind cu aproximativ 26 la sută mai mari comparativ cu anul 2020.

Unul dintre cele mai notabile exemple ale cooperării noastre investiţionale este gazoductul Iaşi-Ungheni, care leagă reţelele de gaze naturale din România şi Republica Moldova. Acest proiect strategic, operaţional în luna decembrie a anului trecut în contextul turbulenţelor în aprovizionare pe pieţele de energie, cred că a contribuit la îmbunătăţirea securităţii energetice a Republicii Moldova şi la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze, reconfirmând valoarea economică, dar şi strategică a acestui proiect. Dezvoltarea infrastructurii a fost un alt domeniu cheie al parteneriatului nostru economic. Recunoscând importanţa conectivităţii pentru creşterea şi prosperitatea ţărilor noastre, ne-am angajat în mai multe proiecte comune care vizează îmbunătăţirea legăturilor noastre de transport şi comunicaţii.

Pe lângă infrastructura fizică, ţările noastre au colaborat şi în domeniul conectivităţii digitale. România a oferit sprijin Republicii Moldova în dezvoltarea infrastructurii sale de bandă largă, ajutând la reducerea decalajului digital şi la îmbunătăţirea accesului la internet de mare viteză pentru cetăţenii Republicii Moldova.

În opinia mea, această cooperare contribuie la stimularea inovaţiei, a antreprenoriatului şi transformării digitale în economiile noastre.

Educaţia şi dezvoltarea capitalului uman reprezintă un alt aspect important al cooperării noastre. De-a lungul anilor, România s-a bucurat de prezenţa în universităţile sale a mii de studenţi din Republica Moldova, oferind în schimb acces la învăţământ superior de calitate şi experienţe profesionale utile. Aceste schimburi educaţionale nu doar contribuie la dezvoltarea capitalului uman calificat şi competitiv în Republica Moldova, dar şi la întărirea legăturilor culturale şi sociale dintre ţările noastre.

Mai mult, guvernele noastre au lucrat împreună la diferite iniţiative care vizează promovarea antreprenoriatului şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în ambele ţări.

Aceste eforturi includ înfiinţarea de incubatoare de afaceri, acordarea de asistenţă financiară,  programe de formare şi organizarea de misiuni comerciale şi expoziţii comune. Aş menţiona aici şi împrumutul de 150 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova în două tranşe pe parcursul anilor 2016 şi 2017, care a fost deja rambursat integral până la finele anului trecut.

În sectorul financiar ne bucurăm, de asemenea, de existenţa unor bune relaţii de colaborare, atât la nivelul entităţilor din piaţă, cât şi la nivel instituţional. Băncile româneşti şi cele din Republica Moldova se angajează adesea în parteneriate şi relaţii bancare corespondente pentru a facilita finanţarea comerţului, tranzacţiile transfrontaliere şi alte servicii pentru întreprinderi şi persoane fizice din ambele ţări.

Deşi în prezent există o singură companie din Republica Moldova listată la Bursa de Valori Bucureşti, acest exemplu arată potenţialul de listări transfrontaliere şi beneficiile pe care acestea le pot aduce atât Republicii Moldova, cât şi României. În acelaşi timp însă, numeroase companii româneşti listate, din multiple domenii de activitate, au o prezenţă notabilă în Republica Moldova.

BNR a sprijinit în permanenţă parcursului european al Republicii Moldova, spre modernizare, deschidere şi creştere, în toate aspectele ce ţin de funcţionarea sistemului financiar în general, a instituţiilor de credit în particular, împărtăşind expertiză şi cunoştinţe cu colegii noştri din Banca Naţională a Moldovei pe teme privind politica monetară, reglementarea, autorizarea, supravegherea, stabilitatea financiară şi managementul riscului.

Revenind la cadrul mai larg al cooperării economice dintre ţările noastre, având în vedere aceste numeroase realizări, consider că există o bază solidă pentru întărirea şi dezvoltarea pe mai departe a relaţiilor existente.

O direcţie importantă cred că este diversificarea în continuare a ofertelor comerciale şi a portofoliilor de investiţii. În strânsă legătură cu aceasta, ar trebui să ne concentrăm pe consolidarea colaborării noastre în domenii precum inovarea, cercetarea şi dezvoltarea şi sustenabilitatea mediului. Punând în comun resurse, expertiză şi experienţă instituţională, putem valorifica avansul tehnologiei, stimula creşterea economică şi îmbunătăţi nivelul de trai al cetăţenilor noştri.

O altă provocare constă în dezvoltarea şi modernizarea continuă a infrastructurii din ţările noastre, astfel încât tranzitul bunurilor şi persoanelor să se realizeze mai rapid, cu costuri mai mici şi în condiţii mai bune de siguranţă.

În timp ce privim spre viitor, este esenţial să continuăm să ne aprofundăm cooperarea economică în faţa unui peisaj global din ce în ce mai complex şi competitiv, caracterizat de o intensificare a tensiunilor geopolitice şi de îngreunarea liberului schimb. Pentru a face acest lucru, trebuie să menţinem un dialog deschis între instituţii, comunităţile de afaceri şi de consumatori, lucrând împreună pentru a identifica noi oportunităţi şi a aborda provocările care ne aşteaptă.

În sfârşit, nu trebuie să uităm importanţa schimburilor culturale şi interpersonale în aprofundarea cooperării economice.

Concluzionând, cred că experienţa de până acum confirmă faptul că istoria, cultura şi toate celelalte multe lucruri pe care le împărtăşim oferă o bază solidă pentru dezvoltarea relaţiei economice speciale, reciproc avantajoase, dintre România şi Republica Moldova. Prin promovarea comerţului, a investiţiilor, a inovaţiei şi antreprenoriatului, putem crea un viitor mai prosper, atât pentru România, cât şi pentru Republica Moldova. Depinde de noi să progresăm în continuare către acest obiectiv comun”.