• Leu / EUR4.9209
  • Leu / GBP5.6037
  • Leu / USD4.5755
Buget 2021

Videoconferinţa ZF BRD Buget 2021. Fundamentul solid pentru 2021 este sentimentul de încredere venit dinspre mediul de afaceri, care manifestă interes de investiţii pentru anul acesta

26.02.2021, 00:08 Autori: Miruna Diaconu , Alexandra Matei

♦ „Nu ştim ceea ce urmează, lucrurile pot căpăta o turnură total neaşteptată, avem nişte fundamente, contează foarte mult principiile de acţiune“ ♦ „Indicatorul de sentiment în ceea ce priveşte România a crescut pentru prima dată din al treilea trimestru al anului trecut, deci percepţia este pozitivă, există încredere“ ♦ „În perioada următoare va trebui să fim focusaţi pe noi investiţii. Trebuie să fim vigilenţi la cheltuieli, la capitalizarea companiilor, la lichiditate şi la gradul de îndatorare.“

După un an marcat de criza pan­demică, începutul acestui an se arată a fi unul bun, ceea ce dă încredere mediului privat, care se arată destul de intere­sat cu privire la viitoarele investiţii. Totodată, funda­men­tele cu care a debutat anul 2021 vor influ­enţa semnifi­ca­tiv prin­ci­pi­ile de ac­ţiu­ne pen­tru anul acesta, dar com­paniile tre­bu­ie să fie pre­gătite pen­tru ori­ce si­tuaţie ne­aştep­ta­tă, au spus par­ti­ci­pan­ţii la cea de-a cin­cea confe­rinţă or­ga­ni­zată de ZF în par­te­ne­riat cu BRD Groupe Société Géné­rale, „Buget 2021. Cum re­zol­văm ecu­aţia de busi­ness a nou­lui an?“, la care au par­tici­pat re­pre­zentanţi ai mediului de afaceri din zona  Tran­silvania, dar şi bancheri şi specialişti financiari.

Principiile de acţiune ale anului trecut au in­fluenţat fundamentele începutului acestui an pe baza cărora companiile îşi vor putea crea un plan de acţiuni pentru perioada ur­mă­toa­re, este de părere Felix Daniliuc, director departament IMM, BRD Groupe Société Générale.

„Acest sentiment de încredere  repre­zintă un fundament solid pentru 2021, nu ştim ceea ce urmează, lucrurile pot căpăta o tur­nură to­tal neaşteptată, avem nişte fun­damente, con­tează foarte mult principiile de acţiune, dacă anul trecut au fost programele de suport, acum foarte importantă este ges­tionarea cât se poate de optimă a campaniei de vaccinare, este singurul front realist pe care putem să lu­crăm controlabil, astfel încât să putem să sus­ţinem performanţa econo­mică pe care ne-o dorim în 2021“, spune Felix Daniliuc.

Sentimentul de încredere al mediului de afaceri a fost influenţat puternic de evoluţia si­tua­ţiei macroeconomice, care a fost mai bu­nă decât s-ar fi aşteptat mulţi economişti. Cu toate acestea, un optimism exagerat nu îşi are locul, spune Florian Libocor, econo­mist-şef, BRD Groupe Société Générale.

„Indicatorul de sentiment în ceea ce pri­veş­te România a crescut pentru prima dată din al treilea trimestru al anului trecut, deci per­cep­ţia este pozitivă, există încredere, e bine că nu a deschis nimeni cutia pandorei. Comisia Euro­pea­nă a revizuit în sens crescă­tor esti­mă­rile pri­vind creşterea PIB-ului Ro­mâ­niei, apoi trebuie să subliniem un lucru care ni se pare important, in­tenţia de a reduce deficitul bugetar cu 2,6 punc­te procentuale“, precizează Florian Libocor.

Încrederea în evo­lu­ţia pozitivă a econo­miei poate fi observată şi din faptul că mediul de afaceri este pregătit de noi investiţii anul acesta. Astfel, Levente Bara, asociat, admi­nis­trator, Transilvania Nuts, un procesator de nucă din judeţul Alba, spune că este optimist cu privire la ceea ce se va întâmpla în acest an, dar, în acelaşi timp, va fi foarte atent la gestionarea afacerilor.

„Continuăm investiţiile anul acesta. Ne pregătim pentru un an mai bun, pentru un viitor mai bun. Pentru Transilvania Nuts vom schimba anul fiscal în 31 august pentru că nucile se coc în septembrie-octombrie, pentru a bugeta corect, am mutat bugetarea pe august. Practic, anul nostru fiscal va avea 20 de luni“, precizează Levente Bara.

Piersante Savini, Asociat, proprietar, Savini DUE, producător de mobilier de baie din judeţul Alba, spune că o lecţie învăţată anul trecut a fost diversificarea, iar pandemia i-a învăţat că trebuie să fie în mai multe pieţe şi pe mai multe canale de vânzare.

„În optica aceasta de supravieţuire am fost atent la 3 lucruri: capitalizarea firmei, lichiditatea şi gradul de îndatorare. Lucrurile acestea ne-au permis să supravieţuim într-o perioadă dificilă. Un alt aspect este diversificarea. Pandemia ne-a învăţat că trebuie să avem mai multe pieţe, mai multe canale de vânzare „online sau offline. Totodată, am folosit timpul acesta pentru a investi resurse în dezvoltare, în tot ce înseamnă a modifica firma pentru a o face să fie flexibilă şi să poată produce şi altceva“, spune Piersante Savini.

ZF Buget 2021 este o serie de videoconferinţe realizate de Ziarul Financiar cu susţinerea Buget 2021