Burse - Fonduri mutuale

Proprietarul Unirea, executat silit de către AVAS

Proprietarul Unirea, executat silit de către AVAS

Autor: Roxana Pricop, Andrei Chirileasa

07.12.2010, 23:59 114

Instanţa a blocat acţiunile companiilor Astra Asigurări (ATRA)şi Unirea Shopping Center (SCDM), controlate de omul de afaceri DanAdamescu, prin in­termediul firmei The Nova Group Investments, încadrul unui dosar de executare silită, potrivit rapor­tă­rilortrans­mise de cele două companii Bursei de Valori Bucureşti.

Potrivit unor surse din piaţă, The Nova Group ar avea de plătitcătre AVAS penalizări în valoare de circa 20 mil. lei (4,6 mil.euro) rezultând din neonorarea unor investiţii asumate laprivatizarea Unirea Shopping Center.

Reprezentanţii AVAS au confirmat că in­stituţia a cerutexecu­tarea silită a acţiunilor The Nova Group.

Potrivit raportărilor transmise Bursei de Astra şi UnireaShopping Cen­ter, valoarea creanţei pre­tinse în cadrul dosaruluieste mult mai mică decât va­loarea de piaţă a celor două pachete deacţiuni.

Participaţia de 74% deţinută de The Nova Group la UnireaShopping Center valorează pe Bursă circa 44,4 mil. euro, în timp cepachetul de 72,68% deţinut la Astra Asigurări este evaluat la circa20 mil. euro. Acţiunile celor două companii au fost suspendate dela tranzac­ţio­nare ieri, la cererea emitenţilor.

Dan Adamescu este unul dintre cei mai bogaţi ro­mâni, cele douăcompanii fiind printre cele mai valo­roa­se deţineri ale sale. Elnu a putut fi contactat ieri pentru co­mentarii.

ReprezentanŢii Unirea Shopping Center şi Astra Asigurări auinformat încă de luni-seară Bursa de Valori Bucureşti (BVB) cădeţin "informaţii privilegiate cu caracter strict confidenţial şicare dacă ar fi cunoscute public ar influenţa în mod negativ preţulde tranzacţionare al acţiunilor", solicitând suspendarea de latranzacţionare a acestora. Conducerea BVB a acceptat cerereadispunând suspendarea acţiunilor de la tranzacţionare.

Ieri după-amiază, cele două companii au revenit cu precizări,anunţând că în baza informaţiilor primite de la acţionarulmajoritar, The Nova Group Investments România, pachetele de acţiunideţinute de acesta la Unirea Shopping Center şi Astra Asigurări aufost indisponibilizate în cadrul unui dosar de executare silită.Cele două companii au mai precizat că există o disproporţie majorăîntre pretinsa creanţă şi valoarea de piaţă a acţiunilorimobilizate.

Conducerile celor două companii au cerut Bursei prelungireasuspendării de la tranzacţionare a acţiunilor, motivând prin"pericolul prăbuşirii preţului acţiunilor datorită vânzării unuipachet foarte mare de acţiuni, raportat la numărul de acţiunitranzacţionate în mod curent" şi prin faptul că "prin executareasilită este posibilă încălcarea legii pieţei privitoare la ofertapublică a acţiunilor".

Contactat de ZF, Radu Mustăţea, directorul general al AstraAsigurări, care a semnat raportul transmis de Astra către Bursă, aspus că nu este în măsură să comenteze situaţia, fiind o problemă aacţionarului majoritar şi nu a companiei Astra. Asistenta luiCarmen Adamescu, preşedintele Unirea Shopping Center, a declarat deasemenea că aceasta nu este în măsură să comenteze situaţia,singurul care poate da informaţii fiind Dan Adamescu. Acesta nu aputut fi contactat.

Potrivit unor surse din piaţă, executarea silită a fost aprobatăde Judecătoria Sectorului 3, în urma unei decizii definitive şiirevocabile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, într-un dosarîn care AVAS a cerut penalizări firmei The Nova Group Investments(fosta Nova Trade), pentru că nu şi-ar fi onorat la timpinvestiţiile asumate la preluarea Unirea Shopping Center. Dosarulexistă la Judecătoria Sectorului 3, fiind înregistrat cu numărul42582/301/2010, însă decizia instanţei nu a fost publicată încă pepagina de internet a acesteia. Pe pagina de internet a ÎnalteiCurţi de Casaţie şi Justiţie, ieri nu puteau fi accesate listele cudosare.

Unirea Shopping Center este în prezent cea mai mare companie depe RASDAQ, cu o capitalizare de 60 mil. euro. Compania a raportatîn primele nouă luni afaceri de 65,2 mil. lei (15,4 mil. euro), înscădere cu 10,5% faţă de perioada similară a lui 2009, şi un profitnet de 9,65 mil. lei (2,27 mil. euro), în scădere cu 25%. AstraAsigurări este una dintre cele mai mari companii de asigurări de pepiaţa locală, cu prime brute subscrise de 841 mil. lei (201 mil.euro) la nouă luni, în creştere cu 37%. Profitul companiei a fostîn această perioadă de 18 mil. lei, 4,3 mil. euro), de patru orimai mare. Adamescu a anunţat la începutul anului că va răscumpăraparticipaţia de 27% deţinută de grupul austriac Uniqua.

Pe lângă cele două companii, familia Adamescu mai deţineinvestiţii în sectorul imobiliar, printre care se numără clădireaIBC Modern, unde îşi are sediul BVB, dar şi hotelul Rex dinMamaia.

AFACERI DE LA ZERO