Business Construct

Industria ţine vopselele pe plus

Industria ţine vopselele pe plus

Industria ţine vopselele pe plus

Autor: Ioan Dornescu - Mediafax

27.04.2011, 23:23 866

Piaţa vopselelor din România a crescut anul trecut cu 4%, pânăla aproape 300 de milioane de euro, iar în acest an s-ar puteamajora cu 7%, potrivit companiei de cercetare InterBiz Research& Consulting.

Evoluţiile au fost diferite însă pentru principalele categoriiale pieţei, lacurile şi vopselele decorative, respectiv vopseleleşi acoperirile industriale. Segmentul de lacuri şi vopseledecorative a scăzut cu aproximativ 5% anul trecut, la 160 demilioane euro, şi a avut o contracţie de 2-3% în volum.

Pe segmentul de vopsele şi acoperiri industriale, vân­zările aucrescut cu 10%, la 140 milioane euro. Valorile pieţei totalereprezintă consumul intern, respectiv pro­ducţie şi importuri minusexporturi.

"Aşa cum am anticipat în august 2009, în anul 2010 piaţalacurilor şi vopselelor decorative a fost susţinu­tă de lucrărilede renovare. Alţi factori care au contribuit la susţinerea acestuisegment au fost extinderea reţelelor de magazine mari, lărgireaariei de dis­tri­buţie, extinderea gamei de produse în cazulfirmelor existente pe piaţă, intrarea unor noi jucători şilocuinţele finalizate în anii anterior, dar parţial finisate", spunreprezentanţii companiei de cercetare. Pe de altă parte, segmentulvopselelor şi acoperirilor industriale a fost influenţat pozitiv decreşterea anumitor sectoare ale industriei prelucrătoare, precumauto, electrocasnice şi echipamente electrice sau metalurgie, carela rândul lor au fost susţinute de creşterea cererii la export.Pentru 2011, compania de cercetare estimează că vânzările de lacurişi vopsele decorative vor stagna valoric şi vor consemna un nouregres uşor în volum. Pe segmentul produselor industriale,vân­zările ar putea consemna un avans de până la 10% în acestan.

În ceea ce priveşte producătorii, evaluările diferă atât lanivelul definirii pieţei, al valorii acesteia, cât şi al evoluţieivânzărilor, companiile vorbind de o scădere mai mare la nivelulanului trecut, în vreme ce esti­mările pentru 2011 oscilează întrescăderi şi stangnare.

Fabryo Corporation estimează, ţinând cont şi de unele rapoartede piaţă, că segmentul produselor decorative, definit prin lacuri,vopsele şi tencuieli decorative, a scăzut cu 12,8% anul trecut, la149 milioane euro, iar în 2011 va coborî cu circa 4%, până la 143milioane euro. Compania, controlată de fondul de investiţii suedezOresa Ventures, menţionează că a luat în calcul vânzările de pepiaţa internă, fără exporturi, şi a exclus produsele auto, vopseleindustriale (pulberi), gleturi şi prafuri (adezivi).

Tot de scădere vorbeşte şi Aurel Köber, acţionarul majoritar alcompaniei Köber, care vede o uşoară revenire a pieţei de-abia în2012.

"De la o valoare estimată de 215-230 milioane euro în 2008,piaţa de lacuri şi vopsele a înregistrat în ultimii doi ani scăderisemnificative, ajungând la 170-180 milioane de euro în 2009; în2010, scăderea pieţei a continuat estimativ cu încă 15 - 20% faţăde 2009 şi se va menţine în 2011 la nivelul anului 2010, urmând sărevină pe creştere modestă în 2012. Calculul are în vedere cifrelede afaceri ale principalilor jucători de pe acest segment,excluzând vânzările de materiale de construcţii, produse chimicesau alte game care nu intră în categoria de lacuri şi vopsele",spune Köber.

Nikos Kotzias, CFO şi manager general al Druckfarben România,parte a grupului elen Druckfarben, estimează că piaţa vopselelor ascăzut cu 20% anul trecut, la 140 milioane euro, şi ar puteaînregistra un regres de 10% în acest an.

Posibile explicaţii pentru aprecierile diferite cu privire laaceastă piaţă ţin de lipsa unor date certe, generate de numărulridicat de jucători activi pe piaţă şi de faptul că unii dintreaceştia, fără brand, nu derulează activităţi de marketing şiacţionează exclusiv pe canale B2B, potrivit InterBiz. În plus, suntcompanii pentru care producţia de vopsele nu este obiectulprincipal de activitate şi care nu comunică date privind acesteoperaţiuni.

Mediul concurenţial este format din 270 de firme, din care 90importatori. Piaţa este dominată de câţiva jucători, precum Fabryo,Policolor, Deutek, Köber, Daw Benţa, Atlas, Sarcom şi Druckfarben.De asemenea, multinaţionale precum Akzo Nobel, Sigma Kalon-PPG,Sto, DuPont, BASF, Sniezka sau Tikkurila sunt prezente pe piaţăprin intermediul importurilor, conform companiei decercetare.

Piaţa scade, preţurile cresc. Printreproblemele cu care s-au confruntat producătorii anul trecut senumără scăderea stocului de materii prime şi scumpirea acestora,elemente care au generat ma­jorări ale preţului la vopsele.

"Preţurile au crescut diferenţiat, în funcţie de furnizorul devopsele, unele produse înregistrând şi creşteri de 15%. În 2010,firma Köber a susţinut pre­ţurile printr-o singură majorare încursul lunii mai, de circa 5%. O influenţă puternică asuprapreţurilor a avut-o anul trecut şi creşterea cotei de TVA de la 19%la 24%, majorare care s-a regăsit atât în preţul materiilor prime,cât şi în preţul final al vopselei. Modificarea cotei de TVA nu acondus, în cadrul gamei de produse Köber, la o nouă majorare,creşterile fiind suportate din marja de profit", a afirmatproprietarul Köber.

Aliz Kosza, CEO-ul Fabryo, susţine că majorarea preţurilormateriilor prime a fost una dintre marile provocări ale anuluitrecut pentru industria de profil, acestea explodând în trimestrulpatru. "Creşterea medie a preţurilor de circa 8-10% (în funcţie decategoria de produs) la produsele finite nu acoperă în totalitatecosturile suplimentare cu materiile prime, iar această tendinţă decreştere a preţurilor la nivel global continuă şi în 2011", a spusea.

Pe de altă parte, Daniel Guzu, proprietarul Duraziv, spune că în2010 nu au avut loc majorări semnificative de preţ. "Din cauzatensiunilor economice şi politice la nivel mondial, este greu deprevizionat dacă şi în 2011 vom avea parte de o stabilitate apreţurilor la materiile prime", a spus omul de afaceri.

Asociaţia Industriei Vopselelor din România (AIVR) a anunţat lafinele lunii martie că firmele de profil din România se confruntăcu un deficit de materii prime, ale căror preţuri s-au majorat şinu vor putea fi absorbite de producători.

"AIVR constată cu îngrijorare că aprovizionarea cu materii primeşi intermediari în industria vopselelor continuă să facă subiectuldeficitelor şi creşterilor de preţ. Deficitul de materii primefolosite în această industrie este rezultatul reducerilor decapacităţi şi stocuri la producători, combinate cu o creştere acererii pentru materiale. Creşterea cererii provine însă de la alteindustrii decât cea a vopselelor şi din pieţe în curs de dezvoltaredin afara Europei", a anunţat AIVR. Materiile prime reprezintă celpuţin 50% din costurile finale, iar în condiţiile în care vorexista creşteri semnificative ale preţurilor, producătorii devopsele nu le vor putea absorbi, cu atât mai mult cu cât nu seîntrevede o relaxare pe termen scurt, potrivit aso­ciaţiei.

Alte probleme cu care se confruntă jucătorii din piaţă suntaccentuarea riscului la încasare, scăderea puterii de cumpărare saucreşterea preţului la combustibili şi energie. "Deşi nu suntcomparabile, nu este prima perioadă grea pe care o traverseazăfirma. Strategia noastră o putem exprima simplu: încasări latermen, cheltuieli bine chibzuite", spune Köber. El a adăugat căprincipala măsură de restructurare a businessului a constat într-oanaliză foarte atentă a structurii de costuri, până la nivel dedetaliu, şi în optimizarea acesteia în sensul anulării saureducerii tuturor costurilor colaterale, fără legătură cu afacereafirmei.

Compania a continuat în ultimii ani dezvoltarea capacităţii deproducţie, creşterea productivităţii şi lansarea de produse noi.Afacerile Köber s-au men­ţinut anul trecut la circa 35,6 milioanede euro, nivel estimat şi pentru 2011.

Circa 30% din businessul Köber este reprezentat de vopseleleindustriale şi marine, vopsele auto şi vopsele pulberi (pentruindustria electrocasnică). Cea mai mare parte a businessului, de65%, este generată de vopselele decorative. Compania acţionează şipe piaţa centralelor termice, care reprezintă circa 5-6% din cifrade afaceri. Reprezentantul Fabryo a afirmat că strategia companiei,nu doar în ultimii doi ani, ci pe termen lung, vizează investiţiiîn mărci şi inovaţie.

Compania nu a comunicat evoluţia vânzărilor în 2010. Lajumătatea anului trecut, reprezentanţii companiei vizau pentru 2010menţinerea cifrei de afaceri la nivelul din 2009, când rulajul atotalizat 151 mil. lei (35,7 mil. euro). Printre factorii care ausus­ţinut vân­zările anul trecut, reprezentantul Druckfarben anominalizat crearea unor con­diţii mai bune pentru distribuitori şimajorarea echipei de vânzări.

Compania Druckfarben România, care cuprinde două divizii, decerneluri tipografice şi vopsea, a realizat anul trecut venituri înstagnare, de aproximativ 13,5 mil. euro, conform informaţiilorfurnizate la începutul lunii februarie. Kotzias a afirmat căvânzările diviziei de vopsea ar putea creşte în acest an cu 15-20%,de la 5 mil. euro anul trecut.

Un brand tânăr. Omul de afaceri Daniel Guzu,care a revenit anul trecut pe segmentul vopselelor, afirmă căprincipala problemă cu care s-a confruntat a fost reticenţarevânzătorilor, din toate categoriile de retail, faţă de promovareaunui "brand tânăr" în faţa unui client final cu resurse financiarediminuate.

"Pe de altă parte, riscul de nerecuperare a banilor de larevânzători a fost un alt factor care a frânat vânzările. Prudenţaa fost cuvântul de ordine în 2010 şi această atitudine încă semenţine", a spus omul de afaceri. El este fostul proprietar alproducătorului de lacuri şi vopsele Fabryo, cedat integral Oresa.Duraziv mai produce adezi­vi, profiluri metalice, sisteme completede termo şi hidroizolare, produse de finisare şi accesorii pentrusisteme de gips-carton şi îşi propune o majorare a cifrei deafaceri cu 25% în 2011, de la 13,5 mil.euro anul trecut.

Companiile cer autorităţilor un control mai strict pentru aimpune implementarea şi respectarea legislaţiei europene,încurajarea investiţiilor în imobiliare noi, renovări şimodernizări, precum şi îmbunătăţirea unora dintre programeleguvernamentale în derulare, precum cel de reabilitare termică alocuinţelor şi Prima casă.

Consumul, încă scăzut. Consumul de vopsea înRomânia s-a menţinut anul trecut la 9 kg/locuitor, mult sub mediaeuropeană, potrivit InterBiz.

"În prima fază de la venirea crizei, consumatorul s-a orientatcătre produse mai ieftine, dar în prezent există tendinţa de aconsuma vopsele de calitate mai ridicată şi cu un preţ mai mare,chiar dacă volumul este mai mic", au adăugat reprezentanţiicompaniei de cercetare. La rândul lor, reprezentanţii Fabryo şiDruckfarben susţin că, la achiziţie, consumatorul este focusat pecalitate.

Referindu-se la comportamentul consumatorului român după venireacrizei, Köber susţine că scăderile au variat în funcţie desegmentul utilizatorilor. Astfel, primul semnal de scădere a fostdat de industria acoperirilor industriale, care a dat ulterior, în2010, startul revenirii. Pe de altă parte, produsele cu o evoluţiemai slabă în 2009 şi 2010 faţă de 2008 au fost cele utilizate înspecial de firmele de construcţii. Acest segment a avut cea maiputernică scădere din piaţa de lacuri şi vopsele, de circa 30%,potrivit estimărilor Köber.

"Criza a adus o serie de modificări în comportamentulconsumatorului român, investiţiile în locuinţă fiind una dintrezonele care au rămas prioritar fără bugete. Micşorarea veniturilor- şi implicit a puterii de cumpărare - cu care s-a confruntat în2010 o mare parte din populaţia ţării a determinat satisfacerea cuprioritate a nevoilor bazale - hrană, îmbrăcăminte şi încălţăminte.Astfel, decizia de renovare a locuinţei a fost amânată de cei maimulţi români până la o dată la care veniturile să le permitărealizarea acesteia. Aşa se şi explică faptul că în Româniaconsumul mediu de vopsele pe cap de locuitor se situează în jurulvalorii de 9 kg, mult sub media de 15-16 kg înregistrată în alteţări europene", a spus Guzu.

În condiţiile în care capacitatea de producţie de lacuri şivopsele din România depăşeşte cu mult cererea, companiileinteresate să intre sau să-şi dezvolte activităţile pe aceastăpiaţă vor apela cel mai probabil la achiziţii, nu la construcţia defabrici.

"Cu certitudine vom asista la achiziţii în perioada 2011-2013.Dacă nu ar fi venit criza, acestea s-ar fi produs mai devreme",susţin reprezentanţii InterBiz.

Un exemplu în acest sens poate fi grupul olandez Akzo Nobel, celmai mare producător de vopsele din lume, care a anunţat anul trecutcă discută cu mai multe fonduri de investiţii achiziţia uneicompanii cu acelaşi obiect de activitate din România, tranzacţiaurmând să aibă loc cel mai devreme în 2011.

Şi producătorul german de lacuri şi vopsele Meffert, revenit pepiaţa din România după o pauză de cinci ani, a anunţat căintenţionează să-şi extindă operaţiunile cel mai probabil prinachiziţii sau parteneriate cu producători locali.

Meffert şi doi investitori români au înfiinţat în anul 1998compania düfa România, cedată în 2005 fondului de investiţiiamerican Advent International. După achiziţie, Advent a avutdreptul de utilizare a mărcii Düfa pentru o perioadă de cinci anişi a redenumit compania DEUTEK. Anul trecut, Meffert a înfiinţatîmpreună cu Liviu Stan şi Irinel Gheorghe firma Düfa Tec, care seaşteaptă la afaceri de 3,5 milioane euro în 2011.

Piaţa de vopsele este extrem de diluată în momentul de faţă, darpotenţialul de creştere poate fi observat la o simplă plimbare prinoraşele ţării.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO