Companii

Bucşaru nu renunţă la planul de a construi 4.000 de case în Green City, proiectul în care şi-a pus toţi banii. Deocamdată a ridicat 520 de vile

Bucşaru nu renunţă la planul de a construi 4.000 de case în Green City, proiectul în care şi-a pus toţi banii. Deocamdată a ridicat 520 de vile  Drumul dintre Bucureşti şi Adunaţii Co­pă­ceni, pe care firma de construcţii a omului de afa­ceri Nelu Iordache îl va moderniza pentru 80 mil. lei, este uşor de parcurs di­mi­neaţa dinspre Ca­pitală. Treci de Jilava, intri în comuna 1 De­cem­brie, iar înainte de ie­şirea din loca­litate, un in­di­cator mare cu inscripţia Green City te îndrumă pe un drum asfaltat din dreapta, unde accesul este restricţionat de o barieră albă: intrarea în cel mai mare proiect de vile de pe piaţa locală.

Proiectul Green City este situat la 10 km de Bucureşti, în comuna 1 Decembrie.

Autor: Cristi Moga

28.03.2011, 23:53 747

Drumul dintre Bucureşti şi Adunaţii Co­pă­ceni, pe care firma deconstrucţii a omului de afa­ceri Nelu Iordache îl va modernizapentru 80 mil. lei, este uşor de parcurs di­mi­neaţa dinspreCa­pitală. Treci de Jilava, intri în comuna 1 De­cem­brie, iarînainte de ie­şirea din loca­litate, un in­di­cator mare cuinscripţia Green City te îndrumă pe un drum asfaltat din dreapta,unde accesul este restricţionat de o barieră albă: intrarea în celmai mare proiect de vile de pe piaţa locală.

După barieră, pe partea dreaptă sunt ridicate structurile la maimulte vile din noua fază de dezvoltare - vilele denumite Tamisa,aflate în diverse stadii de execuţie. Conduci două-trei sute demetri, pe aleile mărginite de stâlpi verzi şi ajungi la o clădirealbă, cu un singur nivel, deasupra căreia este prinsă o plăcuţă cuinscripţia "birou de vânzări".

Pe domeniul de 100 de hectare care a apar­ţi­nut familieiregale, cunoscut ulterior drept "serele Comaico", o serie declădiri vechi sunt în proces de renovare, în vederea realizăriiunui restaurant cu specific românesc, a unei ceainării şi a uneipatiserii, în timp ce Primăria din 1 De­cem­brie îşi va muta larândul ei sediul într-una dintre vechile clădiri de pe domeniu,potrivit reprezentanţilor Green City.

Pe acest lot nu se află doar clădiri cu valoare ar­hitecturală.Pe lângă foste silozuri sau hale de cân­tărit grânele, un bloc"cubic", de circa patru etaje, genul confort trei de la margineaoraşului, a fost abandonat în mijlocul pădurii. "Acest bloc a fostconstruit în perioada comunismului pen­tru muncitorii din sere",spune Mircea An­ghel, consultant vânzări în cadrul Green City.

Tot acest patrimoniu a fost cumpărat în 2006 de la SIF Munteniapentru circa 17 mil. euro de către omul de afaceri Dumitru Bucşaru,cu­noscut drept finanţator al echipei de fotbal Uni­rea Urziceni.Bucşaru a început aici în 2008 un proiect prin care intenţioneazăsă dezvolte 4.000 de case, unul dintre cele mai ambiţioase pla­nuride ansambluri de locuinţe de la mar­gi­nea Bucureştiului.CEC-ul l-a salvat

Omul de afaceri a construit până în prezent 520 de vile, grupateîn 130 de "cuburi", cu pre­ţuri pornind de la 100.000 de euro. 350de unităţi au fost ridicate cu ajutorul unui credit de peste 100mil. lei de la CEC Bank.

În con­di­ţiile în care ritmul de vânzare a fost la jumătatefaţă de cel scon­tat, de circa 20 de case pe lună împru­mu­tul aajuns la sca­den­ţă fără ca Buc­şa­ru să fi încasat suficienţi banide la clienţi pen­tru ram­bursarea creditului.

De aceea, la înce­putul lunii ianuarie a decis intra­rea îninsol­ven­ţă a firmei Green City Construct. După doar două luniînsă, el a ajuns la o înţelegere cu CEC, prin care a obţinut opre­lun­gire cu patru ani a termenului de ram­bur­sare acreditului, până în 2015, dar şi redu­cerea cos­tu­rilor decre­di­tare, astfel că Tribu­nalul Bucureşti a hotărât săp­tămânatrecută închi­de­rea proce­durii insol­ven­ţei.

Ca urmare a înţelegerii cu CEC, Buc­şaru a venit cu un nousistem de vân­za­re a ca­selor, prin rate la dezvoltator pentru ope­rioadă de patru ani, cu avans minim de 5%, o pe­rioadă degra­ţie de jumătate de an şi rate lu­na­re de 600 de euro. Rateleacoperă însă doar cos­tul fi­nan­ţării, astfel că un potenţialclient are de plătit la sfâr­­şitul perioadei întreaga diferenţădintre preţul casei şi valoarea avansului, potrivit lui Ale­xan­druPetrescu, directorul de vânzări al com­ple­xu­lui.

"Aveam puţină experienţă în imobiliare. Am făcut în anii '90circa 160 de apartamente în zona Mircea Vodă, pe nişte structurilăsate în para­gină", a declarat pentru ZF Dumitru Bucşaru, unuldintre oamenii de afaceri care a refuzat constant în ultimii aniapariţiile publice.

Banii către CEC vor merge pe măsură ce vor fi vândute casele. Dela începutul anului au fost vândute 20 de locuinţe, astfel că s-aajuns la circa 250 de case vândute în cadrul comple­xului, încondiţiile în care rata de conversie este de circa 3-4 cumpărătorila 100 de vizitatori.

Fazele doi şi trei de dezvoltare ale complexului sunt realizatede către Bucşaru în nume propriu, fără credite, în condiţiile încare omul de afaceri spune că "băncile sunt atât de speriate deimobiliare că nu mai finanţează nici măcar un proiect care se vindedeja".

Cum arată bilanţul lui Bucşaru? A ridicat 520 de vile, iar pânăla sfârşitul acestui an ar trebui finalizate alte 78 de unităţi,mai mari, cu suprafeţe construite de 220 de mp.Urmează case de 70.000 de euro

"Într-o lună ne apucăm de un proiect cu 1.000 de case la preţuride 70.000 de euro. Le vom face la comandă. În 45 de zile ridicămcasa, iar în 2-3 săptămâni realizăm finisajele. Anul trecut am mersfoarte repede, am terminat case în două-trei luni de zile. Nu facunii clienţi documentaţia cât de repede putem noi termina deconstruit", spune Bucşaru. Noile case vor fi mai mici, astfel căvor avea 116 mp suprafaţă construită şi curte de 100 de mp, dar voravea în continuare trei dormitoare, iar la acest preţ se potîncadra mai uşor în programul "Prima casă". Bucşaru consideră că amers în paralel cu criza, iar termenul de finalizare al proiectuluipână în 2014 rămâne în picioare. Mai are şi alte investiţii înparalel? "Toţi banii sunt aici. Este un proiect prea mare să tepoţi concentra şi pe altceva. Fie te dedici acestui proiect, fienu-l mai faci. Aloc tot timpul acestui proiect", spune omul deafaceri.

Cum se face însă că în ciuda faptului că mai are câteva sute decase nevândute omul de afa­ceri continuă investiţiile în acestproiect? "În pe­rioa­da aceasta sunt două tipuri de oportu­nităţi:să cumperi sau să construieşti. Mate­ria­lele de construcţii suntmai ieftine, găseşti mai uşor forţă de muncă, iar când apar zorii,şi eu zic că se văd, ai un produs pe care îl poţi vinde. În acelmoment ceilalţi dezvoltatori sunt cu patru-cinci paşi în urma ta,de-abia se apucă de construit", spune Petrescu.

De pe o stradă considerată principală din mijlocul complexului,pe ambele sensuri pleacă alte 20 de alei mai înguste, numerotate dela 1 la 20. Despărţite de garduri de lemn, modulele au câte patrulocuinţe cu suprafeţe utile de 118 mp şi o structură din parter şietaj.

Curţile au suprafeţe standard de 110 mp şi sunt vândute fărăgazon, plante ornamentale, plăci orna­men­ta­le de pe aleeabetonată, terasă sau acoperişuri de deasupra celor două intrări încasă.

Aco­perişurile din ţiglă de deasupra intrării şi terasa costă înplus 1.500 de euro, în timp ce pavelele se vând separat. Locurilede parcare sunt gra­tuite, dar sunt amenajate doar la capătulstrăzii, care poate însemna o distanţă de circa 100 de metri faţăde cele mai îndepărtate locuinţe.

În interiorul caselor, imediat la intrare este amenajat un grupsanitar "pentru oaspeţi", o bucătărie deschisă şi un living de 40mp, care pot fi despărţite printr-un perete de rigips.

La etaj sunt trei dormitoare, cu suprafeţe de 11, 14 şi 15 mp şidouă grupuri sa­nitare. La nivelul de finisaje "basic", casele suntlivrate fără gresie, faianţă şi parchet.

Din exterior, modulele au aspect de cuburi, dar reprezentanţiiGreen City spun că există aco­perişuri înclinate 5 grade, formatedintr-un sis­tem "tablă-spumă-tablă" de la Arcelor Mittal, doar căacestea nu sunt vizibile datorită faptului că pereţii exteriorisunt ceva mai înalţi decât baza acoperişului.

"Am ales un model de construcţie mai ieftin şi mai eficient. Cupatru case într-un modul exploatezi cel mai bine terenul, dar şidin punct de vedere termic şi al costurilor", spune Bucşaru. Taxade mentenanţă în cadrul pro­iectului este de 24 de euro perlocuinţă, sumă în care este inclusă curăţenia, paza, iluminatulstra­dal şi deszăpezirea, când este cazul. "În această iarnă amanunţat într-o seară că inten­ţionăm să intrăm cu utilajul şi rugamproprie­tarii să-şi mute maşinile în locurile de parcare, dar uniinu le-au mutat. În curţi, poţi planta ce vrei, dar nu poţi construinoi anexe sau schimba culoarea casei", explică vânzătorul.

Pentru utilităţi compania are contracte directe cu Enel,Distrigaz, Urban şi Romte­le­com, iar Bucşaru spune că este dispussă re­nun­ţe şi la administrarea complexului.

"Vom dona străzile la Primărie. Va fi cea mai mare relaxarepentru mine. Şi-au ales şi se­diu pentru primărie, am datgrădiniţa, vom face şi şcoală publică într-o altă clădire.Imobilele sunt cedate în compensare cu taxele pe care le aveam deplătit", spune Bucşaru.

Mai sunt 60 de hectare pentrulocuinţe

Proiectul se află la circa 10 kilometri de intrarea înBucureşti, dar la orele amiezii se poate ajunge în oraş destul deuşor. Nu la fel este însă şi dimineaţă. "Eu vin dimineaţa dinPipera în 45 de minute, dar pe sensul opus se circulă mult maigreu. Nu ne adresăm celor care lucrează în nord, deşi ştiu 3-4familii care stau aici şi merg la birou în partea opusă aoraşului", spune Dumitru Bucşaru. El adaugă că nu ştie deocamdatăcare este marja de profit a proiectului. "O vom vedea peste câţivaani de zile. Terenul aici costa 30-40 de euro/metrul pătrat. Dupăce ai construit casele, cât mai valorează? Poţi evalua acum? Nupoţi. Fac ceva ce îmi place, este prea mult spus că sunt mândru deproiect, deoarece nu este gata." Bucşaru a ridicat vile până înprezent pe circa 20 de hectare dintre cele 100 pe care le deţine,în timp ce 24 de hectare ar urma să rămână spaţii verzi şi parcuri.Cu alte cuvinte, mai are circa 60 de hectare de teren de dezvoltat.Ce va face după aceea? "Stai să ieşim din criză. Dacă eşti dinamicnu poţi să stai niciodată."

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO