Companii

Firmele ar putea primi valoarea salariului minim brut pentru fiecare tânăr fără experienţă angajat

Firmele ar putea primi valoarea salariului minim brut...

Autor: Cătălina Mănoiu

06.10.2015, 13:25 808

Potrivit textului, iniţiativa legislativă urmăreşte "facilitarea accesului la primul loc de muncă a tinerilor fără experienţă profesională, în scopul reducerii ratei şomajului în rândul acestei categorii, stimularea cererii de forţă de muncă în vederea angajării tinerilor, asigurarea tranziţiei rapide de la şcoală la piaţa muncii şi combaterea efectelor sociale ale inactivităţii tinerilor".

Firmele care angajează, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, tineri, cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, primesc lunar, pentru fiecare tânăr încadrat pe primul loc de muncă, o sumă egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Totodată, angajatorii sunt scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru aceste persoane, pe o perioadă de 18 luni, potrivit iniţativei legislative adoptate de Senat.

Potrivit documentului citat, angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale tinerilor angajaţi cel puţin 36 de luni de la data încheierii lor. În caz contrar, vor fi somaţi să restituie integral sumele încasate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.

Cât priveşte finanţarea, aceasta ar urma să fie asigurată de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin subvenţionare de la bugetul de stat, precum şi din fonduri europene, mai potrivit documentului citat.

Potrivit expunerii de motive, "cei mai afectaţi de lipsa unui loc de muncă sunt tinerii care sunt în căutarea primului loc de muncă, adică acei tineri cărora li se tot precizează că nu au experienţa necesară pentru a fi angajaţi".

Astfel, prin adoptarea acestei iniţiative legislative, "persoanelor aflate în căutarea primului loc de muncă cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani li se va asigura angajarea pentru o perioadă de cel puţin 36 de luni şi posibilitatea de a dobândi experienţă în muncă", mai arată expunerea de motive a proiectului de lege.

În luna ianuarie 2015, în România au fost înregistraţi 493.415 şomeri dintre care 71.678 şomeri sub 25 de ani şi 41.209 şomeri între 25-29 de ani, potrivit documentului citat.

Proiectul ar urma să ajungă la Camera Deputaţilor, for decizional.