Companii

Fondul Proprietatea propune un dividend de 0,072 lei pe acţiune din profitul rămas nerepartizat din 2016 şi 2017, cu un randament de 4,5%, în condiţiile în care a încheiat 2020 cu o pierdere de 103 mil

Fondul Proprietatea propune un dividend de 0,072 lei pe acţiune din profitul rămas nerepartizat din 2016 şi 2017, cu un randament de 4,5%, în condiţiile în care a încheiat 2020 cu o pierdere de 103 mil

Autor: Roxana Rosu

23.02.2021, 09:43 799

Fondul Proprietatea propune acţionarilor distribuirea unui dividend de 0,072 lei pe acţiune din profitul rămas nerepartizat aferent anilor 2016 şi 2017, în condiţiile în care FP a încheiat 2020 cu o pierdere de 102,9 milioane lei.

La închiderea şedinţei de luni la BVB, acţiunile FP erau cotate la 1,59 lei, iar calculat la acest preţ dividendul ar avea un randament de 4,5%. 

În 2020, FP a distribuit dividende de 418 milioane lei, aferente profitului din 2019, când compania a raportat un rezultat net de 3,13 mld. lei.

”Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 Fondul a înregistrat o pierdere contabilă de 102.978.968 Lei. Pierderea contabilă va fi acoperită din profitul aferent anului 2016, rămas nerepartizat, sub rezerva aprobării de către acţionari. Cu toate că pe baza situaţiilor financiare anuale statutare pentru exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 nu există profit disponibil pentru efectuarea de distribuţii, Administratorul Unic îşi menţine angajamentul de a asigura o distribuţie anuală de numerar acţionarilor Fondului. Astfel, după aprobarea de către acţionarii Fondului a acoperirii pierderii contabile menţionate mai sus (care din punct de vedere legal face imposibilă efectuarea de distribuţii), Administratorul Unic propune o distribuţie de numerar de 0,072 Lei pe acţiune din profitul rămase nerepartizat aferent anilor 2016 şi 2017, sub rezerva aprobării acesteia de către acţionari”, se arată în raportul financiar al Fondului.

La finele anului trecut, FP a raportat venituri brute din dividende de 1,2 miliarde lei, faţă de 942 milioane lei în 2019. Suma include în principal dividendele de la companiile E-Distribuţie (522,9 milioane Lei), Hidroelectrica SA (399,5 milioane Lei) şi OMV Petrom SA (175,6 milioane Lei).

Portofoliul de acţiuni al FP este alcătuit în principal de participaţii la societăţi controlate de stat (61,3%), urmate de societăţi private (28,8%) şi lichidităţi nete&creanţe(9,9%).

Activele lichide au crescut cu 111,7% în 2020, comparativ cu anul precedent. Aceasta creştere a fost determinată în principal de încasările de dividende de la companiile din portofoliu (1,2 miliarde lei) şi de încasările din vânzarea participaţiilor în valoare de 920,6 milioane lei, care au fost compensate de plata acţiunilor proprii achiziţionate în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare (1,1 miliarde lei), inclusiv ofertele publice finalizate în martie, septembrie şi decembrie şi de plăţile către acţionari privind distribuţiile de numerar în valoare totală de 398,0 milioane lei 

Diminuarea netă a participaţiilor cu 2,2 miliarde lei în 2020 a fost determinată în principal de: scăderea valorii deţinerilor în companiile nelistate din portofoliu cu 787,9 milioane lei ca urmare a procesului de actualizare a evaluărilor de la sfârşitul anului; vânzarea a 1,7 miliarde de acţiuni deţinute în OMV Petrom SA în cadrul unei oferte de plasament privat accelerat şi vânzarea întregii participaţii în Nuclearelectrica SA (impact total 920,6 milioane lei); evoluţia negativă a preţului acţiunii OMV Petrom SA, cea mai mare participaţie listată din portofoliu (impact total de 529,9 milioane lei, o scădere a preţului de 18,7%).

Pierderile nete nerealizate aferente participaţiilor la valoare justă prin profit sau pierdere în valoare de 1.1 miliarde lei au fost în principal generate de CN Aeroporturi Bucureşti SA (398,8 milioane lei), OMV Petrom SA (331,0 milioane lei), E-Distribuţie Banat SA (246,6 milioane lei), E-Distribuţie Muntenia SA (200,7 milioane lei) şi E-Distribuţie Dobrogea SA (144,3 milioane lei), fiind parţial compensate de creşterea valorii Hidroelectrica SA (242,4 milioane lei) ca urmare a performanţei bune a companiei.

Pierderile nete realizate aferente participaţiilor la valoare justă prin profit sau pierdere au fost generate de vânzarea unei părţi din deţinerea în OMV Petrom SA şi de vânzarea întregii deţineri în Nuclearelectrica SA.

Acţiunile FP au încheiat anul 2020 cu o creştere de 19,8%. De la începutul acestui an, acţiunile FP au un avans de 10%, pe fondul unui rulaj de 167 mil. lei. Emitentul are 11,5 mld. lei capitalizare.

La 31 decembrie 2020 Fondul avea 7.228 de acţionari şi un număr total de 6.048.384.617 drepturi de vot. Printre acţionari se numără acţionari instituţionali români (31%), The Bank of New York Mellon (20,68%), NN Group (10%), Statul român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice (5,14%).

 
AFACERI DE LA ZERO