Retail&Agrobusiness

Pe ce se duc cei 778 mil. lei alocaţi noului minister pentru Mediul de Afaceri

Pe ce se duc cei 778 mil. lei alocaţi noului minister pentru Mediul de Afaceri

Autor: Mădălina Panaete

24.01.2017, 00:04 138

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antre­prenoriat, care a luat naştere cu noul guvern, va avea un buget de 778 mil. lei în acest an, conform proiectului de buget.

Cei mai mulţi bani, 500 de milioane de lei, sunt repartizaţi pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Astfel, această sumă va fi direcţionată cofinanţării proiectelor dezvoltate cu fonduri europene.

Printre priorităţile minis­terului se află stimu­larea exporturilor, susţi­ne­rea IMM-urilor, a meşte­şu­gurilor şi artizanatului, dar şi dezvoltarea activităţilor de comercializare a produ­se­lor şi serviciilor în piaţă. De altfel, Florin Jianu, minis­trul mediului de afa­ceri, a înfiinţat recent Co­mitetul Consultativ pentru Antreprenoriat (CCA), care are are rol consul­ta­tiv şi are ca scop con­solidarea parte­ne­riatului cu mediul privat şi apro­ba­rea programelor şi mă­surilor de stimulare a me­diului de afaceri din Ro­mânia. Pe lista priorităţilor ministerului se află o serie de programe deja exis­tente, dar care vor conti­nua, precum pro­gra­mul UNCTAD / EMPRETEC – România pentru sprijinirea dez­vol­tării între­prinderilor mici şi mijlocii. Prin acest program se organizează o serie de workshopuri cu ajutorul cărora se vor identifica întreprinzătorii de succes. Programul are ca scop dezvoltarea com­petenţelor antreprenoriale şi a ca­pacităţii mana­ge­riale, mo­bi­­lizarea re­surselor antre­pre­noriale româneşti, dar şi încurajarea schimbu­lui de experienţă şi dezvol­tarea relaţiilor pe plan local şi la nivel interna­ţio­nal, se mai arată în proiect.

De asemenea, pe lista pro­gramelor se află şi „România Profesională”, care are ca scop oferitea de forţă de muncă adecvată nevoilor venite din par­tea mediului de afaceri prin susţinerea dezvoltării în­văţământlui tehnic şi prrofesional. Obiectivul programului este de a crea minimum o şcoală profesională dezvol­ta­tă /susţinută în fiecare judeţ şi susţinerea mediului de afaceri prin o­ferirea de forţă de muncă adecvată. Acest program face parte din proiectele pe care ministerul le-a încadrat la capi­to­lul „Proiecte cu finanţare europeană”, astfel că se încadrează în bu­getul de 500 de milioane de lei repatizat pentru cofinan­ţarea proiectelor dezvoltate cu ajutorul fondurilor europene. In­ten­ţia de a lansa acest program vine în condiţiile în care majo­ri­ta­tea producătorilor s-au plâns în ultimii doi ani tot mai frec­­vent de lipsa personalului calificat. Aceştia au pus această pro­­blemă pe seama faptului că au fost desfiinţate şcolile profesionale.

AFACERI DE LA ZERO