Companii

Un an mai bun în retailul alimentar. Marii comercianţi au planuri pentru încă 150 de magazine

Un an mai bun în retailul alimentar. Marii comercianţi au planuri pentru încă 150 de magazine

Autor: Ioana Mihai

14.06.2011, 23:48 925

După ce România s-a dovedit a fi ţa­ra europeană cu cea maidi­na­mi­că extindere a comer­ţu­lui mo­dern în ultimul deceniu,aş­tep­tările sunt la fel de mari şi pen­tru următorii zece ani.Conform Oxford Economics, creşterea medie anuală a pieţei de retailse va plasa până în 2020 la 5%. Cel mai rapid ritm de creştere îirevine României.

Apetitul cel mai crescut pentru inves­ti­ţii în comerţul cubu­nuri de larg consum se con­centrează, în con­ti­nuare peCapitală. Pentru multe industrii, cei peste două milioa­ne delocuitori ai Bucu­reş­tiului generează peste do­uă treimi dinprofituri. Portofelele mai groase sunt cel mai bun argument pentruun bu­get de investiţii. În jur de 100.000 mp, cam cât 20 deterenuri de fotbal, sunt suprafeţele co­merciale care şi-ar maigăsi clienţi în Bucureşti, conform unui studiu realizat de firma decon­sultanţă în management Contrast Ma­nagement Consul­ting (CMC).Firma, înfiinţată în Austria în 1995, a intrat pe piaţa locală înurmă cu şase ani, iar în 2009 a realizat o cifră de afaceri decirca 4 mil. euro şi un profit de 0,5 mil. euro. Alte ţin­teatractive pentru in­vestiţiile în retailul ali­men­tar sunt,conform unui studiu rea­lizat de CMC, judeţele Dolj (35.000 mp),Pra­ho­va (32.000 mp), Dâmboviţa (30.000 mp) şi Vâlcea (30.000mp).

Ploaia de investiţii din comerţ din anii anteriori cri­zei nuavea darul să sur­prin­dă prea mult, România având mul­te zoneneatinse de for­matele mo­der­ne de co­merţ. Judeţe în­tregi, cumar fi Neamţ sau Bo­to­şani, nu au nici măcar în pre­zent unhiper­market.

Cu toa­te aces­tea, ope­ra­torii din do­me­niu nu apasă niciacum pedala frânei la capitolul ex­tin­derii, când nu numai că nuse mai întregistrează, ca altădată, creşteri ale consumului, darnici măcar nu s-a oprit declinul, scrie revista BUSINESSMagazin.

În prima parte a anului, cele mai multe pie­ţe au suferitcontracţii, chiar dacă la niveluri mai mici decât anul trecut.Astfel planurile comercian­ţi­lor ar putea părea hazardate.

Potenţial de creştere încă există

Peste o jumătate de mi­liard de euro sunt bugetele de investiţiipe care, con­form calcule­lor BUSINESS Magazin, reţelele de comerţle dedică în acest an deschiderii de noi magazine. Şi asta în ciudafaptului că precauţia cumpărătorilor şi-a pus clar am­pren­taasupra vân­ză­rilor din magazine. Anul trecut valoarea vânzărilorde bunuri de larg consum s-a plasat la 16 miliarde de euro, faţă de17 miliarde în 2009, conform unui studiu realizat de CMC.

Comparat cu nivelul maxim, atins în 2008 (21 de miliarde deeuro), scăderea este şi mai abruptă, de aproape un sfert (23,8%)."În ulti­mul deceniu piaţa locală de retail a crescut cu 123%,fiind de departe cea mai activă din regiune", declară AdrianComăneci, senior pro­ject manager în cadrul CMC.

Dacă anul trecut lanţurile comerciale din domeniul alimentar auinaugurat 132 de noi spaţii, anul acesta previziunile sunt chiarmai optimiste, referindu-se la deschiderea a circa 150 demagazine.

Cine şi-a făcut deja planul

Planuri cât se poate de concrete de extindere are reţeaua dehipermarketuri Cora, de pildă, care a anunţat că vrea să deschidăîn următorii ani peste 10 noi spaţii, pentru care trebuie săcheltuiască câteva sute de milioane de euro. Şi francezii de laCarrefour au pregătite sume cu multe zerouri pentru a deschide noimagazine. Numai pentru anul în curs sunt planificate două noispaţii: unul în Bucureşti (în septembrie), altul în Botoşani (înoctombrie). Hipermarketul din Bucureşti, al optulea spaţiuCarrefour din acest oraş, este inclus în cadrul celui mai marecentru comercial din Europa: Colosseum.

Conform planurilor, Colosseum va fi cel mai mare mall din Europaşi va include, pe o suprafaţă totală de 190.000 mp, un centruco­mercial şi un parc de retail autonom, cu 480 de magazine şipeste 10.000 de locuri de parcare.

Clădit în zona de nord a Capitalei, Colosseum are un buget deinvestiţii dedicat de peste 350 milioane de euro şi va crea peste5.000 de locuri de muncă. Reprezentanţii Carrefour nu au precizatcare sunt sumele alocate pentru noile spaţii din Botoşani şiBucureşti, dar conform informaţiilor din piaţă, investiţia medie pemagazin se plasează în jurul a 20 de milioane de euro. Cu aceştinoi paşi, Carrefour va ajunge la 25 de hipermarketuri.

Starul investiţiilor din comerţ este totuşi compania Mercadia,controlată de miliardarul Dinu Patriciu. Mercadia operează reţeauade magazine de proximitate Mic.ro şi spaţiile Mac.ro, fosteleMinimax Discount. Numai pentru extinderea parcului auto de băcăniimobile, Mercadia va cumpăra 500 de utilitare Mercedes BenzSprinter, o tranzacţie evaluată de Ziarul Financiar la circa 25 demilioane de euro. Patriciu a anunţat recent că intenţionează săinvestească anul acesta între 150 şi 200 de milioane de euro numaiîn reţeaua Mac.ro, magazine de tip discount, pentru a ajunge lafinalul anului la 150 de spaţii. În prezent, Mercadia operează 53de magazine Mac.ro.

Doi sunt principalii piloni care vor susţine creşterea pieţei deretail şi în următorii ani: creşterea puterii de cumpărare şidezvoltarea retailului modern. Pentru a-şi asigura un teritoriu câtmai prielnic pentru vânzări, reţelele comerciale vor mizadeopotrivă pe creşterea numărului de magazine, dar şi pedezvoltarea mărcilor private.

AFACERI DE LA ZERO