Eveniment

Bugetul pe 2011: Statul îşi propune o scădere drastică a cheltuielilor, cu 2,2% din PIB

Bugetul pe 2011: Statul îşi propune o scădere drastică a cheltuielilor, cu 2,2% din PIB

Autor: Claudia Medrega, Iulian Anghel

28.11.2010, 23:59 290

Guvernul îşi propune să cheltuiască aceeaşi sumă în lei în 2011ca în 2010, dar aceasta înseamnă în termeni reali o ajustare foartedură, nefăcută în 2009 şi 2010, de 2,2% din PIB.

România trebuie să ajusteze anul viitor deficitul bugetar la4,4% din PIB, de la nivelul de 6,8% din PIB prognozat pentru acestan, iar guvernul a decis ca această ajustare să se facă în specialpe seama reducerii drastice a cheltuielilor.

Planurile sunt foarte ambiţioase în ceea ce priveşte ajustareacheltuielilor, care ar urma să se reducă cu circa 2,2% din PIB, dela 39,1% din PIB la 36,9% din PIB, în condiţiile în care pondereaveniturilor în PIB va urca doar de la 32,3% la 32,5% din PIB, decicu 0,2%.

Autorităţilevor încerca astfel să facă anul viitor ceea ce nu au reuşit să facănici în 2009, nici în acest an, când s-a înregistrat o diminuaremodică a cheltuielilor bugetare ca pondere în PIB. În 2009 pondereacheltuielilor în PIB a fost de 39,4%, faţă de 37% din PIB în 2008,în timp ce pentru 2010 este estimată la 39,1%.

Astfel, cheltuielile pentru 2011 sunt estimate la 200 mld. lei,sumă egală în valoare nominală cu estimarea pentru 2010 dupărectificarea bugetului, în condiţiile care, iniţial, în bugetulpentru 2010 cheltuielile totale erau prognozate la 208 miliarde delei, deci cu 8 miliarde de lei (aproape 2 miliarde de euro) maimult.

Ponderea în PIB scade pentru că PIB-ul este prognozat că vacreşte la 544 de miliarde de lei, faţă de 512 miliarde de leiestimat pentru 2010.

Scăderea ar urma să se facă de la cheltuielile cu personalul(-1,6 mld. lei, până la 40,6 mld. lei), la bunuri şi servicii (-1,6mld. lei, până la 27,3 mld. lei) şi subvenţii (-0,6 mld. lei, pânăla 5,8 mld. lei).

"Bugetul a fost făcut destul de târziu. A fost depăşit termenul(de 15 octombrie - n.red.). Cel mai probabil întârzierea s-adatorat tergiversărilor legii salarizării unitare. Sperăm să fieaprobat cât mai repede. Îl vom analiza şi vom emite o opinie", adeclarat Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal.

Pe partea de încasări autorităţile par să se hazardeze din nou,ca şi în anii trecuţi, cu un proiect de buget optimist.

Dacă la nivelul bugetului de stat este estimat un plus devenituri de aproximativ 15%, pentru bugetul consolidat suntprognozate încasări mai mari cu aproape 7% în 2011 comparativ cuîncasările din acest an, riscând o supraestimare a posibilităţilorde a strânge impozite.

Analiştii au recomandat prudenţă în construcţia bugetarăsusţinând că o creştere de 7% a veniturilor ar fi posibilă doar înipoteza revenirii economiei în teritoriul pozitiv, cu o creştere decel puţin 2%, ceea ce nu este deloc sigur.

Guvernulmizează anul viitor pe încasări mai mari la bugetul de stat dinaccize, impozit pe venit şi mai ales TVA (prognoză de plus 20% lavenituri, până la aproape 43 mld. lei, adică 10 mld. euro),estimările de încasări din impozitul pe profit fiind prognozate înscădere.

"Prognozele pe partea de venituri sunt destul de optimiste, înspecial la TVA. Creşterea încasărilor ar fi posibilă pe douădirecţii. Pe partea de accize vor fi operate unele majorări, avândîn vedere că au fost modificate plafoanele la nivelul UniuniiEuropene, iar România este sub acest nivel la unele produse. Deasemenea, au fost eliminate unele facilităţi existente şi s-aconsolidat baza de impozitare a contribuţiilor sociale", afirmăEmilian Duca, partner al BDO Tax.

În ceea ce priveşte plusul de aproape 20% din încasările dinTVA, Duca se declară sceptic, în condiţiile în care este dificil decrezut că va fi o revenire puternică a consumului intern.

Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe venituritotale de 80,8 mld. lei şi cheltuieli în sumă de 108,4 mld. lei, cuun deficit de 27,6 miliarde lei.

Cine primeşte şi cine pierde bani

În 2011, comparativ cu 2010, mai mulţi bani ar urma să primeascăministerele Muncii, Mediului, Agriculturii şi Transporturilor, învreme ce la alţi ordonatori principali de credite se înregistreazătăieri de fonduri.

Astfel, bugetul Ministerului Muncii creşte de la 29,4 mld. leila 33,6 mld. lei, care include şi bugetul de pensii.

Ministerul Agriculturii va avea la dispoziţie 11,6 mld. lei, cu1,4 mld. de lei mai mult comparativ cu acest an (10,2 mld. leiexecuţie preliminată). Ministerul Mediului va primi cu 500 mil. leipeste suma anticipată în acest an, de 1,8 mld. lei. BugetulMinisterului Transporturilor creşte şi el uşor de la 11,53 mld. leila 11,57 mld. lei.

Lacelălalt pol, o scădere importantă se înregistrează la MinisterulSănătăţii, de la 7,1 mld. lei (execuţia preliminată în 2010) la 4,4mld. lei, proiecţie bugetară în 2011 - reducere care înseamnă 40%.Este adevărat că bugetul iniţial al Sănătăţii, în 2010, era de 4,2mld. lei, ceea ce ar însemna că sistemul primeşte mai mulţi banidecât se estima în bugetul iniţial de anul trecut. Creştereabugetului în acest an de la 4,2 mld. lei iniţial la 7,1 mld. leipreliminat ar putea fi explicată prin faptul că statul şi-a plătito serie de arierate în sistemul medical la insistenţele FMI.Scăderea poate fi şi ea argumentată prin faptul că mare parte dinspitale au trecut în administraţia locală, iar banii ajung aiciprin intermediul bugetelor locale.

O scădere importantă se observă şi la Ministerul Apărării - deaproape 30%, de la 6,7 mld. lei preliminat pentru 2010 la 4,7 mld.lei în 2011.

De altfel, administraţia a admis în acest an, de mai multe ori,că nu există bani pentru cumpărarea avioanelor multirol, iarbugetul nu face decât să sublinieze acest lucru. De mai puţini baniva avea parte şi diplomaţia, bugetul Ministerului AfacerilorExterne având, în 2011, alocate 530 mil. lei de la 864 mil. leialocaţi la începutul anului (808 mil. lei, bugetul preliminat înacest an).

Cu aproape 15% a fost redus şi bugetul MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - 9 mld. lei, faţă de 10,5 mld lei,bugetul estimat în 2010.

AFACERI DE LA ZERO