Eveniment

Detalii despre agenţia care va controla toate companiile de stat: va fi în subordinea prim-ministrului, va avea 88 de angajaţi înalţi funcţionari, conducerea va avea salarii de circa 10.000 de lei, iar restul de angajaţi vor fi plătiţi cu 50% mai mult decât maximul pentru un angajat în aparatul de lucru al guvernului

Detalii despre agenţia care va controla toate companiile...

Autor: Răzvan Botea

04.07.2023, 21:59 1132

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a publicat o serie de documente în dezbatere publică, care vine cu mai multe lămuriri asupra funcţionării Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), o entitate nou-înfiinţată.  Practic, AMEPIP va controla toate companiile de stat.

Instituţia are rolul de a elabora şi de a propune guvernului proiectul de lege privind politica de proprietate a statului, de a coordona şi monitoriza implementarea acţiunilor şi politicilor de guvernanţă corporativă la nivelul autorităţilor publice tutelare, respectiv de a aplica sancţiuni pentru abaterile identificate, se arată în nota de fundamentare.

Preşedintele şi vicepreşedinţii or avea salarii similare secretarilor de stat din guvern, respectiv subsecretarilor de stat, adică aproape de 10.000 de lei net. Preşedintele AMEPIP va fi Mircea Abrudean, susţinut de liberali.

„Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici şi personal contractual. Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 88, exclusiv demnitarii şi numărul de posturi aferent acestora. Salarizarea se realizează la nivelul maxim al drepturilor salariale prevăzut pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, majorat cu 50%, prin derogare de la prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în documentul citat.

AMEPIP se va finanţa din surse proprii, mai susţin iniţiatorii proiectelor de acte normative:  „Veniturile proprii ale Agenţiei provin din cota de 30% aferentă amenzilor aplicate şi dintrun tarif de monitorizare de până la 0,1% din veniturile totale stabilite prin situaţiile financiare anuale ale întreprinderilor publice, aprobate pentru anul precedent, stabilit anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei.”

Conform documentului care a fost adoptat de Parlament, funcţia de coordonare a întreprinderilor publice ar urma să fie realizată de către Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) şi bugetul acesteia ar urma să fie de maxim 0,1% din veniturile tuturor companiilor de stat şi finanţarea va veni din amenzi.

Conform expunerii de motive, agenţia este înfiinţată în spiritul guvernanţei corporative în rândul companiilor de stat şi este parte dintr-un jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

AMEPIP va avea următoarele atribuţii:

a) iniţierea, prin Secretariatul General al Guvernului, a proiectelor de acte normative in domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice si avizarea proiectelor de acte normative cu incidenţă în domeniul său de competenta;

b) elaborarea de reglementari, aprobate prin ordin al preşedintelui AMEPIP, In scopul aplicării principiilor de guvernanţă corporativă;

c) elaborarea, monitorizarea si revizuirea periodica a politicii de proprietate si transmiterea acesteia către Guvern in vederea aprobării, prin hotărâre;

d) monitorizarea si evaluarea implementării principilor de guvernanta corporativa de către autorităţile publice tutelare si întreprinderile publice, în concordanţă cu prevederile legale aplicabile si cele mai bune practici internaţionale n materie, respectiv notificarea imediată a autorităţii publice tutelare responsabile sau a întreprinderii publice, in cazul unor încălcări, cu propuneri de remediere;

e) participarea la procedura de selecţie pentru numirea administratorilor de întreprinderi publice de la nivel central, prin reprezentanţii săi;

f) publicarea listei administratorilor de întreprinderi publice si a listei directorilor în funcţie, pe pagina de internet, pe baza datelor transmise de autorităţile publice tutelare;

g) monitorizarea implementării politic de remunerare in conformitate cu principele de remunerare a membrilor consiliului de administraţie/supraveghere/ directori/directorat ai întreprinderilor publice, precum si a politici de dividende pentru întreprinderile publice;

h) sprijinirea, îndrumarea si acordarea de consultanţă pe probleme de guvernanţă

F) publicarea listei administratorilor de întreprinderi publice si a listei directorilor in funcţie, pe pagina de internet, pe baza datelor transmise de autorităţile publice tutelare;

g) monitorizarea implementării politici de remunerare in conformitate cu principiile de remunerare a membrilor consiliului de administraţie/supraveghere/ directori/directorat ai întreprinderilor publice, precum si a politicii de dividende pentru întreprinderile publice;

h) sprijinirea, îndrumarea si acordarea de consultanţă pe probleme de guvernanţă corporativa, la solicitarea autorităţilor publice tutelare sau a întreprinderilor publice;

i) furnizarea de recomandări întreprinderilor publice si autorităţilor publice tutelare, la solicitarea acestora;

j) monitorizarea obiectivelor si a strategilor întreprinderilor publice;

k) colectarea, monitorizarea si publicarea pe pagina proprie de internet a rezultatelor de performant financiara si nefinanciara a întreprinderilor publice, pe baza indicatorilor de performant furnizaţi de întreprinderile publice, incluşiv n tabloul de bord;

l) monitorizarea si evaluarea performantei administratorilor întreprinderilor publice;

m) elaborarea de informări privind performanta întreprinderilor publice si transmiterea acestora Guvernului si, respectiv, Parlamentului, precum si aducerea la cunoştinţa publicului prin publicarea pe pagina de internet;

n) aplicarea de sancţiuni autorităţilor publice tutelare, întreprinderilor publice, persoanelor fizice responsabile si publicarea acestora pe pagina de internet;

o) organizarea de programe de formare pentru personalul autorităţilor publice tutelare, întreprinderilor publice, administratori, directori, precum si alte persoane interesate, pe teme de guvernanta corporativa.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO