Eveniment

Se pot eşalona datoriile la buget. Beneficiarii scapă de executarea silită, dar nu şi de penalităţi

Autor: Claudia Medrega

06.03.2011, 23:56 1258

Ministerul Finanţelor a decis să revină la sistemul eşalonărilorla plată a obligaţiilor fiscale restante, însă consultanţii fiscalisunt sceptici în legătură cu impactul măsurii asupra mediului deafaceri, singurul avantaj important fiind faptul că beneficiariivor scăpa de executare silită pe parcursul reeşalonării.

Finanţele vor să eşaloneze la plată, pentru o perioadă de pânăla 5 ani, obligaţiile fiscale ale firmelor cu probleme financiare,condiţionat de constituirea unor garanţii şi achitarea datoriilorcurente, a ratelor eşalonate şi a dobânzilor datorate pe perioadaeşalonării la plată, potrivit unui proiect de ordonanţă deurgenţă.

"Vom avea probabil un act normativ aplicabil unui «clubexclusivist» de contribuabili, fără prea mare impact la niveluleconomiei, fiind mai degrabă un «exerciţiu de imagine» alGuvernului. Pot beneficia de ordonanţă doar cei care se află îndificultate economico-financiară conform criteriilor ce vor fistabilite prin normele metodologice. Criterii pe care acum nu leştim şi care pot reprezenta în fapt cheia problemei. Este posibilca acele criterii să fie atât de dure încât să nu le îndeplineascăaproape nimeni. Sau să le îndeplinească doar «cei aleşi», lucrucare nu ar face decât să crească gradul de inechitate", comenteazăGabriel Sincu, partener Mazars.

El a amintit că o ordonanţă asemănătoare a fost publicată şi laînceputul anului 2009 cu referire la dificultăţile financiaregenerate de criza economică, dar foarte puţine companii aubeneficiat de ea, tocmai din cauza condiţiilor foarte restrictivecare descurajau contribuabilii să solicite respectivelefacilităţi.

"Condiţiile financiare sunt foarte dure, dobânda de întârzierefiind practic aceeaşi ca şi în cazul neplăţii fără eşalonare (0,04%/ zi) întrucât e greu de crezut că o bancă va oferi garanţii cuivaaflat în asemenea dificultate astfel încât acesta să poatăbeneficia de o dobândă de doar 0,03% / zi. Iar penalităţile sunt de10% din sumă, faţă de 15% în condiţii normale, dar aplicabile şi laeventualele dobânzi şi penalităţi reeşalonate. În cele din urmă,din punct de vedere financiar nu e niciun câştig", apreciazăSincu.

Consultantul fiscal Emilian Duca consideră că una dintre cauzelerevenirii eşalonărilor în actualitate este programul derentabilizare a societăţilor de stat, pe care Guvernul şi l-aasumat în relaţia cu FMI. "Aceste companii nu pot fi redresate fărăun program de eşalonare a datoriilor istorice (dar şi în perioadade criză în care ne aflăm). Din păcate, problemele acestorsocietăţi ţin în primul rând de managementul eficient şi nu serezolvă nici prin eşalonări şi nici prin iertări de datorii. O altăcauză o reprezintă faptul că statul pierde sume importante de baniatunci când companiile intră în faliment."

Volumul arieratelor fiscale executabile administrate de ANAF acrescut cu 32% în anul 2009 faţă de 2008 şi cu 20% în 2010 faţă2009.

Deşi eşalonările ar putea reprezenta "o gură de aer" şi arreduce presiunea lipsei de lichiditate care afectează cea mai mareparte a companiilor româneşti, ideea poate fi compromisă detradiţionala lipsă de transparenţă şi de inflexibilitatea statuluiîn negocierea recuperării datoriilor, în opinia lui Duca.

Consultanţii au adus în discuţie şi existenţa unei probleme denatură etică, considerând că reeşalonările ar trebui să fieposibile doar pentru obligaţiile fiscale cu termen de plată de dupăintrarea în vigoare a actului normativ. Altfel, ordonanţa nu arface decât să îi ajute pe cei care nu şi-au plătit datoriile labugetul de stat. "Pot exista contribuabili care au renunţat să maifacă investiţii sau să mai angajeze oameni pentru a avea bani săîşi plătească impozitele. Cei care au avut însă un comportamentincorect din punct de vedere fiscal sunt ajutaţi acum, Guvernulpunându-le la îndemână o metodă prin care să scape de o eventualăexecutare silită. Un avantaj competitiv absolut inechitabil, înopinia mea", a mai spus Sincu.

Pentru ce nu se acordă eşalonările

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru impozitele care sedeclară, potrivit legii, în vamă şi pentru amenzile de orice felcare se fac venit la bugetul de stat.

Totodată, facilitatea nu va fi aplicată pentru obligaţiilefiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea uneiautorizaţii, pentru cele care au făcut obiectul unei eşalonări ceşi-a pierdut valabilitatea, precum şi pentru obligaţiile care facobiectul eşalonărilor la plată în sumă totală mai mică decât limitastabilită prin norme metodologice.

Condiţiile de acordare a eşalonărilor

- contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiilefiscale;
- să se afle în dificultate generată de lipsa temporară dedisponibilităţi băneşti conform criteriilor din norme;
- să aibă constituită garanţia;
- să nu se afle în procedura de insolvenţă;
- să nu se afle în dizolvare.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO