Fiscalitate

Declaraţia unică 2024: Contribuabilii mai au mai puţin de o săptămână până la termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice

Declaraţia unică 2024: Contribuabilii mai au mai puţin...

Autor: Alexandru Nanu

23.05.2024, 09:01 8996

Pe 27 mai 2023, se împlineşte termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual", disponibil pe portalul www.anaf.ro;

- prin intermediul serviciului "Depunere declaraţii", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

De asemenea, declaraţia se poate depune în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

În plus, ANAF a publicat pe site-ul propriu o broşură despre Declaraţia unică - Formular 212 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. 

Broşura publicată de ANAF poate fi consultată AICI