Profesii

Portretul celui mai bun angajator român din 2010: înţelegător, comunicativ şi sociabil

Portretul celui mai bun angajator român din 2010: înţelegător, comunicativ şi sociabil

Autor: Adelina Mihai

31.10.2010, 23:53 1115

GlaxoSmithKline, McDonald's, Astra Zeneca, Carpatcement, Henkel,Ţuca Zbârcea & Asociaţii, Syngenta, Adobe România, Avangate şiHilti sunt cei mai buni angajatori din 2010, potrivit ediţiei dinacest an a studiului Best Employers 2010. Studiul a fost realizatîn perioada septembrie 2009- iunie 2010, pe un eşantion de 24 decompanii care au împreună peste 6.400 de angajaţi. Anul trecut, lastudiu au participat 50 de companii cu peste 13.000 deangajaţi.
Aceste companii au un nivel de implicare a angajaţilor de peste78%, ceea ce înseamnă că angajaţii îşi prezintă compania într-unmod pozitiv faţă de colegii şi de prietenii lor, clienţi şipotentiali angajaţi. De asemenea, angajaţii din aceste companiisunt dispuşi să rămână în firmă pentru o perioadă mai lungă de timpdecât restul şi fac eforturi suplimentare pentru a-şi atingeobiectivele.

Pentru recompensarea angajaţilor, casa de avocatură Ţuca Zbârcea& Asociaţii, aflată pe locul I în topul celor mai buniangajatori din categoria IMM-urilor, oferă celor mai performanţisalariaţi posibilitatea de a face parte din partenerii afacerii.Cei care sunt promovaţi pe această poziţie au ocazia să se impliceîn luarea deciziilor şi primesc o serie de responsabilităţi.
"Această grupă de salariaţi beneficiază de o serie de facilităţispecifice, printre care un şofer dedicat pentru rezolvareaproblemelor personale, un contabil, un abonament la fitness sauSPA, zile suplimentare de odihnă, facilităţi de creditare dinpartea firmei, facilităţi care, în ciuda crizei, nu au fostînlăturate sau diminuate", a spus Florentin Ţuca, Managing partneral casei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii.

În prezent, 12 avocaţi şi 3 directori executivi din cadruldepartamentelor marketing, IT şi resurse umane fac parte din grupulde asociaţi ai casei de avocatură, care a avut anul trecut o cifrăde afaceri de 22,7 mil. euro şi un profit net de 13, 2 milioane deeuro.

Se consideră cei mai buni pentru că au continuatrecrutările
O parte din companiile care aflate în clasamentul Best Employersdin acest an susţin că unul din atuurile pe care le au princomparaţie cu alte companii îl reprezintă faptul că au continuatangajările şi că nu au făcut disponibilizări în masă, activităţicare în anii anteriori nu ar fi făcut nicio diferenţă în cadrulclasamentelor de acest tip.
"Chiar şi în perioada de criză am continuat să angajăm, având numaiîn acest an 15 poziţii deschise în cadrul companiei. Orice poziţienouă este comunicată mai întâi intern, cei interesaţi avândposibilitatea să aplice şi pentru poziţii din alte departamente", aspus Mădălina Teodorescu, HR Officer la compania de consultanţă înbusiness şi IT Avangate, parte a grupului Gecad. În acest an, cei62 de angajaţi ai Avangate, aflată pe locul 4 în topul celor maibuni angajatori români din categoria IMM-urilor, au beneficat dedouă teambuildinguri şi de o petrecere de vară, iar la pachetelesalariaţilor s-au adăugat şi asigurările medicale pentru copii.Fluctuaţia de personal din ultimul an a fost de 6%, pe fondulemigrărilor sau al deciziei angajaţilor de a-şi deschide unbusiness propriu.

În cadrul casei de avocatură Ţuca Zbârcea, care are 146 de avocaţiîn Bucureşti şi în Cluj, anul trecut au fost făcute zece promovăriinterne, iar o nouă etapă de evaluări are loc chiar în aceastăperioadă, inclusiv în vederea cooptării de noi parteneri. Nu suntexcluse majorările de salarii. "În ciuda unui climateconomico-financiar defavorabil, noi am continuat recrutările depersonal avocaţial şi administrativ, promovările interne,programele de training, acţiunile de responsabilitate socială şicele de tip teambuilding. De asemenea, nu am operat concediericolective şi nici nu am afectat pachetele de beneficii şicompensaţii, chiar am acordat prime şi majorări salariale peparcursul ultimului an de zile", a mai spus Ţuca.
Deşi cei mai buni angajatori nu au fost nevoiţi să facădisponibilizări în acest an sau anul trecut din nevoia de reducerede costuri, unele efecte ale crizei asupra bugetelor s-au resimţitşi în rândul acestor angajaţi.
"Pentru noi anul cel mai greu a fost 2009, când am trecut de lacreşteri salariale spectaculoase la cele de criză. În ciudafaptului că anul trecut am avut măriri peste media industriei,acestea au fost totuşi sub aşteptările oamenilor", a explicatTeodorescu.

Facebook, intranet sau reviste interne- modalităţifrecvente de comunicare internă

Pe lângă şedinţe, alte modalităţi de comunicare folosite încadrul celor mai buni angajatori se află şi reţelele de socializareonline sau revistele interne.
"Există multe canale de comunicare cu angajaţii: şedinteleperiodice la nivel de companie sau departamente în care se comunicăobiectivele strategice sau operaţionale şi progresul înregistrat înîndeplinirea acestor obiective, revista companiei, chestionarulanual de opinie al angajaţilor, alte modalităţi obişnuite decomunicare în business. Însă pentru angajat este foarte importantăşi eficienţa comunicării cu managerul direct, care areresponsabilitatea de a «traduce» mesajele companiei. De aceeainvestim în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi coaching alemanagerilor noştri", spune Ileana Viţelaru, directorul de resurseumane al companiei farmaceutice AstraZeneca.
Doi din trei angajaţi din aceste companii spun că s-ar lăsa foartegreu convinşi să părăsească compania în care lucrează, în timp cenumai 48% din restul angajaţilor români spun acest lucru. Procentuleste însă redus faţă de media înregistrată la nivelul ţărilor dinEuropa Centrală şi de Est, unde 81% din angajaţii celor mai buniangajatori iau spun că le-ar fi greu să se gândească la o schimbarede job.
Principalul canal ce comunicare internă din cadrul Avangate îlreprezintă meetingurile, acesta fiind şi cel mai eficient.
"De obicei, dublăm meetingurile printr-o comunicare scrisă prine-mail, pentru trans­parenţă şi pentru a transmite mesajul şi larestul oamenilor din afară: Olanda, SUA, Taiwan. Avem şi un wikiintern, unde se pot posta de la proiecte personale sau date decontact până la documente de business şi inenţionăm să demarăm câtde curând un forum intern", a mai spus Teodorescu.
Pagina de internet a firmei şi platforma de intranet sunt printremodalităţile de comunicare internă folosite de Ţuca Zbârcea &Asociaţii, la care se aduagă informările periodice (prin e-mail) cuprivire la activitatea firmei. Pentru comunicarea externă, firmafoloseşte şi reţelele de socializare online Facebook, Twitter şiLinkedIn, prin intermediul cărora îşi promovează şi campaniile derecrutare a studenţilor şi a absolvenţilor de Drept.
"Aceste metode de comunicare ne permit să interacţionăm cu foştiiangajaţi, cu studenţi ai Facultăţii de Drept, dar şi cu viitoripotenţiali angajaţi", a mai spus Ţuca.
Aproape 60% din angajaţii din aceste companii spun că le-ar plăceasă aibă mai mult timp liber decât creşterile salariale, în timp cenumai unu din cinci angajaţi (23%) din celelalte companii considerăacest lucru, mai arată rezultatele studiului.
"În ultimii doi ani am mărit frecvenţa mesajelor către angajaţi,folosind diverse canale pentru a le comunica situaţia economică şiplanurile de viitor ale companiei. Am extins sistemul de evaluareal performanţei şi am adoptat diverse programe de dezvoltareprofesională folosind cursurile «Academiei Henkel»", a spus AdrianaRadu, HR Manager în cadrul Henkel România, companie care are înprezent 500 de angajaţi.

Au planuri de carieră pentru angajaţi
Opiniile şi sugestiile angajaţilor sunt luate în considerare atuncicând se iau decizii în companie, în medie, cu 20% mai mult încompaniile aflate în topul Best Employers decât în celelalte, maiarată rezultatele studiului. O componentă importantă în pacheteleoferite acestor companii o reprezintă programele de training saudezvoltare oferite angajaţilor.
Trainingurile de iniţiere sunt doar prima etapă prin care trecangajaţii casei de avocatură Ţuca Zbârcea, la care se adaugăulterior cursuri de drept organizate intern, axate pe studii decaz. La acestea se adaugă programe de îmbunătăţire a cunoştinţelorlingvistice şi a vocabularului juridic în limba engleză.
"O altă modalitate prin care îi susţinem pe cei interesaţi dedezvoltarea carierei este acordarea de sprijin financiar celor caredoresc să urmeze cursuri postuniversitare sau de perfecţionare înţară sau în străinătate", a mai spus Ţuca. Evoluţia profesională încadrul casei de avocatură presupune parcurgerea mai multor etape,de la cea de avocat junior/stagiar la avocat definitiv, prinparcurgerea etapelor de avocat colaborator, avocat colaboratorsenior, avocat colaborator coordonator (Managing Associate) şiavocat asociat (Partener).
"Avocaţii şi salariaţii beneficiază de onorarii sau salariicompetitive, credite de la firmă în condiţii avantajoase, existândşi un sistem de premiere special, în funcţie de performanţeledeosebite sau de aportul într-un anumit dosar sau proiect. Deasemenea, avem o colaborare cu un centru medical de ale căruiservicii beneficiază gratuit sau la preţuri preferenţiale toţiangajaţii şi acordăm facilităţi speciale femeilor însărcinate şiproaspetelor mămici", mai spune Ţuca.
În cadrul firmei Astra Zeneca există planuri de dezvoltareindividuală, revizuită anual, pentru fiecare angajat.
"Important este ca angajatul să fie pregătit, să deţinăcompetenţele necesare care să-l recomande ca pe un candidat valorosatunci când aceste oportunităţi apar. Avantajul unei companiimultinaţionale este faptul că oportunităţile nu se limitează laorganizaţia din România", a mai spus directorul de resurse umane alAstra Zeneca.
Din topul celor mai buni angajatori din acest an au ieşitcompaniile Provident Financial, Holcim, Macromex (de la companiilemari) şi companiile Microsoft România şi Neogen de la categoriaIMM-uri.
La studiul Best Employers poate participa orice companie careactivează pe piaţa românească de cel puţin doi ani şi care are celpuţin 50 de angajaţi. Acesta face parte dintr-un proiect mai amplu,desfăşurat în 12 ţări din Europa Centrală şi de Est, companiileparticipante din fiecare ţară candidând automat pentru titlul BestEmployers la nivel regional, al cărui rezultat se va anunţa îniunie 2012.
Companiile participante la studiu au completat trei chestionare,unul care a evaluat gradul de satisfacţie şi implicare aangajaţilor, unul care a analizat opiniile managerilor de top şiunul care a analizat structura şi strategiile departamentului deresurse umane.

AFACERI DE LA ZERO