ZF 25 de ani: Antreprenori

ZF 25 de ani. Medicul Wargha Enayati, fondatorul reţelei Regina Maria şi al oraşului medical Enayati Medical City: În domeniul medical nu mai poţi face ceva generalizat, trebuie să fii mult mai specific şi calitativ, trebuie să construieşti servicii nişate, puternice, în concordanţă cu nevoile pacienţilor actuali

05.12.2023, 00:07 Autor: Mirabela Tiron

Medicul cardiolog Wargha Enayati, care a ajuns în România în plin regim comunist, în urmă cu 40 de ani, făcea primii paşi în antreprenoriat în 1995, când des­chi­dea un cabinet de cardiologie într-un bloc din centrul Capitalei. De la acest cabinet avea să dezvolte o adevărată reţea de clinici şi policlinici, sub numele de Regina Maria, al cărui fondator este, şi aducea pe piaţă noţiunea de abonamente medicale.

„Acum 25 de ani deschisesem deja de doi ani Centrul Medical Unirea, începu­sem extinderea cabinetelor cu mai multe specialităţi şi începeam să vând noţiunea de abonamente medicale pen­tru ceea ce avea să de­vină reţeta de suc­ces a Reţelei Pri­vate Regina Maria şi a întregului sis­tem medical pri­vat din Ro­mânia. Dacă acum 25 de ani, re­ţea­ua Regina Ma­ria era un pro­iect timid, a­cum ea s-ar pu­­­tea vin­de cu un 1 mi­liard de euro. Cam asta es­te dife­ren­ţa celor 25 de ani tre­cuţi pes­te busi­nessul pornit de mine aproa­pe simultan cu naş­terea Ziarului Financiar“, a spus medi­cul şi an­treprenorul Wargha Enayati, fondatorul reţelei Regina Maria şi al Enayati Medical City.

În 2015, după 20 de ani în fruntea re­ţelei pe care a fondat-o pe piaţa locală, a ieşit din acţionariatul Regina Maria, după ce şi-a vândut acţiunile unui fond de in­ves­tiţii. În prezent continuă businessul în domeniul medical, după ce în 2021 a dez­voltat cel mai mare proiect greenfield pe piaţa serviciilor medicale private, oraşul medical Enayati Medical City în nordul Capitalei. Acest proiect, ce a impli­cat in­vestiţii de 65 mil. de euro, se focu­sează pe ser­vicii medica­le pentru vârstnici.

 

Cum descrie ultimii 25 de ani pentru economia locală şi pentru mediul de business?

Antreprenorul spune că ultimii 25 de ani au fost extrem de provocatori, cu prea multe schimbări şi haos, a durat mult până să ajungă să se stabilizeze cumva mediul de business. Legat de evenimentele po­zi­tive care au marcat aceşti ani, el men­ţionează boomul imobiliar din anul 2000, aderarea României la UE. Pe de altă parte, pande­mia COVID-19 şi războiul din Ucraina au afectat negativ economia, potrivit lui. Ultimii 25 de ani au fost prea sensibili la schimbările politice, iar lipsa de viziune pe termen lung a afectat şi afectează în con­tinuare. Cred că între timp mediul de afaceri a învăţat să se adapteze la impre­vizibil, a mai subliniat antre­prenorul.

 

Ce îşi doreşte de la următorii 25 de ani?

„Dacă anul asta am împlinit 40 de ani de când am venit în România iar anul viitor împlinesc 60 de ani de viaţă, primul gând este să fiu sănătos şi să prind încă 25 de ani. Apoi, pentru viitorii 25 de ani, mi-aş dori în primul rând pentru sistemul de să­nătate să devină accesibil tuturor, re­struc­turând in­sti­tuţia medicului de fa­mi­lie, care ar trebui să devină integrator. Să fie într-adevăr cel care nu pro­duce cost în sis­tem, ci care ajută la efi­cien­tizarea cos­turilor cu sănătatea prin deru­larea de pro­grame de screening şi de prevenţie în rân­dul ro­mânilor. În mo­men­tul acesta, siste­mul de sănătate se­cundar este overused (suprau­tilizat - n.red) toc­mai pentru că poarta de intrare, medicina primară, nu e suficient de efi­cientă şi utili­zată, de aici utilizarea ineficientă a fon­durilor“.

Antreprenorul spune că cel mai greu moment a fost să convingă autorităţile să ofere facilităţile fiscale pentru abona­mentele medicale iar cel mai bun moment îl reprezintă încoronarea activităţii lui profesionale prin deschiderea primului oraş medical din România.

Situat în nordul Bucureştiului, Enayati Medical City include două spitale, unul operat de turcii de la Grupul Memorial Healthcare şi Enayati Hospital, împreună cu un centru rezidenţial pentru seniori, Enayati Home, şi o policlinică cu peste 60 de cabinete – Concierge Medical.

Deschis în plină pandemie, Enayati Medical City a finalizat anul trecut cu afaceri de 35 de milioane de euro, dublu faţă de anul anterior iar pentru acest an estimează o creştere cu 50%.

„De când am deschis Enayati Medical City, aproape trei ani, creşterea a fost sem­nificativă şi sustenabilă, confirmând pla­nurile iniţiale. În 2023 ne-am propus şi am atins o creştere de 50% faţă de 2022, res­pec­tiv 53 milioane de euro, totuşi cel mai im­portant lucru este cel care o să vină. Ur­mă­­torii trei ani, 2024-2027, vor fi marcaţi de o extindere a oraşului medical în zona de nord a Capitalei, cu investiţii importante“.

Construcţia oraşului medical a început la jumătatea lui 2018, alături de italienii de la Monza pentru partea de spital de oncologie. Anul trecut turcii de la Grupul Memorial Healthcare au intrat pe piaţa locală prin achiziţionarea spitalului de oncologie, aflat în incinta Enayati Medical City.

„Cred că provocările au trecut, acum sistemul este mult mai aşezat, mentali­tatea este schimbată, rolul sistemului de sănătate privat din România este conso­lidat. Acum este mult mai uşor să creezi medicină în România. Deci cred că de provocări nu prea mai putem vorbi. În domeniul medical nu mai poţi face ceva generalizat, trebuie să fii mult mai specific şi calitativ, trebuie să construieşti servicii nişate, puternice, în concordanţă cu nevoile pacienţilor actuali“.

Piaţa serviciilor medicale private a crescut accelerat în ultimii zece ani. Datele de la ONRC arată că business-ul clinicilor private a crescut de cinci ori într-un deceniu şi a ajuns la 10,3 miliarde de lei anul trecut şi la un profit record de 2,2 mld lei. Este vorba de cifra de afaceri rulată de cele 9.803 firme ce activează pe cod CAEN 8622- activităţi de asistenţă medicală specializată. La acestea se adaugă alte 389 de companii ce activează în domeniul spitalicesc (pe cod caen 8610-activităţi spitaliceşti), ce au raportat afaceri totale de 2,1 miliarde de lei anul trecut.

 

Momente cheie în viaţa de antreprenor

30 Noiembrie 1995: deschiderea Centrului Medical Unirea, un cabinet de cardiologie într-un bloc pe splaiul Unirii.

30 Ianuarie 2021: primul pacient fost consultat în policlinica din oraşul medical Enayati Medical City.