ZF 25 de ani: Indicatori economici

ZF 25 de ani. Rezultatul financiar al sistemului bancar românesc în 25 de ani: 20 de ani de profituri anuale şi doar 5 ani de pierderi

23.11.2023, 00:07 Autor: Claudia Medrega

Ultimii ani se delimitează ca cei mai buni pentru bănci, cu maxime istorice după maxime istorice, inclusiv pe palierul profiturilor, care au urcat la 5-6-7-8 mld. lei/an la nivel de sistem bancar, pentru ca în 2022 câştigul băncilor să ajungă la un maxim istoric de peste 10 mld. lei/an, record care probabil va fi depăşit în 2023 ♦ Trecând analiza ultimilor 25 de ani în banking la perioadele mai puţin favorabile, vedem că cea mai dificilă perioadă, cu ani succesivi de pierderi în sistemul bancar românesc, a fost cea de după criza din 2008/2009 ♦ Concret, în anii 2010, 2011, 2012, 2014 sistemul bancar a fost pe minus, pierderea cumulată în cei patru ani depăşind 8 mld. lei ♦ Un alt an care apare cu pierderi pentru sistemul bancar este 1999, când piaţa bancară românească fusese zguduită de falimentul Bancorex.

Băncile din România au avut re­zultate financiare fluctuante pe parcursul ultimului sfert de secol (marcat şi de perioade de boom, şi de crize economice), dar au rămas în cea mai mare parte a timpu­lui pe plus, sistemul bancar românesc reu­şind să bifeze 20 de ani de profituri anuale, mai mari sau mai mici, şi doar 5 ani de pier­deri, după cum reiese din datele transmise de BNR la solicitarea ZF.

Pe parcursul ultimilor 25 de ani, econo­mia a crescut de 9 ori, la peste 1.400 mld. lei. Iar activele băncilor din România au avut o ascensiune aproape neîntreruptă de la an la an, crescând de peste 50 de ori în această perioadă, la mai mult de 700 mld. lei în 2022.

Delimitând perioadele de profit în ban­king din ultimii 25 de ani, vedem că evoluţia siste­mu­lui bancar a fost relativ bună până în 2008, îna­inte de criza economică şi financiară mondială, marcând rezultate financiare anua­le în teritoriul pozitiv, în timp ce ultimii ani au adus maxime istorice după maxime istorice în banking, inclu­siv pe palierul profiturilor, care au urcat la 5-6-7-8 mld. lei/an la nivel de sistem bancar, pentru ca în 2022 câştigul băncilor să ajungă la un maxim istoric de peste 10 mld. lei pe an, record care cel mai probabil va fi depăşit în 2023.

Ultimii trei ani, adică 2020, 2021, 2022, au fost marcaţi de pandemie, cu o serie de restric­ţii, război la graniţă, criză energetică, inflaţie, creştere a dobânzilor şi a ratelor bancare. Au fost ani de stress test pentru întreaga econo­mie. Şi pentru sistemul bancar, anii 2020, 2021 şi 2022 au fost trei ani provocatori, în care restructurarea a continuat.

Dar, în acelaşi timp, în banking 2021 şi 2022 au fost ani extraordinari, cu profituri record, cu creştere a creditării, cu scădere a ratei de neperformanţă sub 3%, cu solvabilitate de peste 20%. Iar cifrele record din banking au continuat să apară şi în 2023.

2020, primul an pandemic, a adus pentru sistemul bancar o scădere a profitului cu circa 20%, de la 6,3 mld. lei în 2019 până spre 5 mld. lei în 2020, din cauza deteriorării me­diului macroeconomic, în contextul pande­miei de coronavirus, care a impus constitui­rea unor provizioane mai mari la nivelul băncilor pentru eventuale dificultăţi viitoare ale clienţilor în rambursarea creditelor.

Cu toate că pandemia de COVID-19 a continuat şi în 2021 (cu o intensitate totuşi mai temperată), sistemul bancar s-a repliat rapid, iar la sfârşitul anului 2021 profitul net la nivelul sistemului bancar românesc marca un vârf de circa 8,2 mld. lei, în creştere cu peste 60%.

Anul 2022 a adus pentru bănci, pe frontul profitului, un nou record, câştigul sistemului bancar urcând la 10,2 mld. lei, în creştere cu peste 24% faţă de 2021, iar activele au urcat la un vârf de peste 700 mld. lei, în condiţiile creşterii creditării cu un ritm mediu de 14% an/an, conform datelor preliminare ale BNR. Acesta a fost cel mai bun câştig anual pentru bănci, însă rezultatele din primele 9 luni din 2023 indică un nou profit maxim în acest an. Ascensiunea puternică a veniturilor băncilor, odată cu saltul dobânzilor, şi continuarea creditării au ajutat sistemul bancar să obţină în primele nouă luni din 2023 un profit net record de peste 10 mld. lei, în creştere cu mai mult de 40% faţă de câştigul raportat pentru 9 luni/2022 şi cât profitul din întregul an 2022.

În termeni anuali, până în 2020 cel mai mare profit la nivelul întregului sistem bancar fusese în 2018, când câştigul pentru întregul an s-a apropiat de 7 mld. lei (6,83 mld. lei), conform datelor băncii centrale.

Trecând analiza ultimilor 25 de ani în banking la perioadele mai puţin favorabile, vedem că cea mai dificilă perioadă, cu ani succesivi de pierderi în sistemul bancar românesc, a fost cea de după criza din 2008/2009. Concret, în anii 2010, 2011, 2012, 2014 sistemul bancar a fost pe minus, pierderea cumulată în cei patru ani depăşind 8 mld. lei. Tot în această perioadă, anii 2009 şi 2013, deşi au fost pe plus pentru bănci, câştigurile din cei doi ani au fost foarte mici.

Letargia care a marcat economia în criza izbcnită în 2008/2009 s-a reflectat şi în situaţia sistemului bancar în care o cincime din credite a ajuns să fie neperformantă, presând şi pe câştigurile băncilor. În cele din urmă, sistemul bancar a ieşit de la „terapie intensivă“, după restructurările operate în anii de criză, şi a început să redescopere mirajul cifrelor record.

În perioada analizată de 25 de ani, vedem că un alt an care apare cu pierderi pentru sistemul bancar este 1999. În acel an piaţa bancară românească fusese zguiduită de falimentul Bancorex. Activele bune ale băncii de stat au fost preluate de BCR în octombrie 1999, acesta fiind un moment crucial pentru poziţionarea BCR ca lider de piaţă după active, poziţie pe care a păstrat-o aproape două decenii.

 

O campanie editorială Ziarul Financiar