ZF Bankers 2021

ZF Bankers 2021. Sergiu Manea, CEO al BCR: Clienţii noştri au ieşit bine din această perioadă şi noi la fel. Aş fi mai reţinut în a spune că am ieşit din criză şi că totul s-a terminat, trebuie să ne menţinem alerţi

14.07.2021, 09:50 Autor: Ramona Cornea

„Clienţii noştri au ieşit bine din această perioadă şi noi la fel. Aş fi mai reţinut în a spune că am ieşit din criză şi că totul s-a terminat, trebuie să ne menţinem alerţi. Avem o aşa-zisă revenire, dar ceea ce este critic pentru prezentul şi viitorul nostru este cum ne vom folosi de această oportunitate pentru a transforma economia şi societatea“.

Priorităţile BCR, a doua cea mai mare bancă din sistemul bancar local după active, sunt digitalizarea, zona de sustenabilitate şi educaţia financiară, după cum spune Sergiu Manea, preşedinte executiv al BCR.

„Cea mai mare provocare acum ră­mâ­ne aceea de a de­monstra în fie­care pas că existăm pen­tru clien­ţii noş­tri, asta nu se re­zolvă prin­tr-un sim­plu state­­ment. Ca prio­ri­tăţi pen­tru noi ră­mân zona de di­gitalizare in­te­li­gentă, avem şi zona de sustena­bi­litate pentru că este o oportunitate uria­şă de transformare a busi­nes­surilor şi a eco­no­miei. Nu în ultimul rând, pro­vo­carea noas­tră se chea­mă educaţie, atât intern cât şi edu­caţie pentru cli­enţi - educaţie finan­cia­ră, edu­­caţie de busi­ness, educaţie di­gi­tală şi edu­caţie de sustena­bi­litate“, a declarat Sergiu Manea în cadrul eve­nimentul ZF Bankers Summit 2021.