Guvernanță Corporativă

Guvernanţa corporativă la bursă: ce companii pot fi date ca exemplu?

26.09.2019, 00:06 Autor: Tibi Oprea

Standardele clare de guvernanţă corpo­ra­tivă, adică acelea care reflectă transparenţa şi res­ponsabilitatea faţă de investitori, sunt pre­zente în rândul companiilor din România şi totodată, mai spun analiştii, gradul de aplicare a acestor reguli, atât în cazul com­paniilor listate la bursa de la Bucureşti, cât şi în cazul companiilor nelistate, este în creştere.

Printre câteva exemple de companii care aplică corect regulile de guvernanţă corpo­rativă analiştii enumeră emitenţii Bursa de Valori Bu­cureşti (simbol bursier BVB), Fondul Pro­prietatea (FP), Banca Transilvania (TLV), Petrom (SNP).

Companiile româneşti au ajuns să preia aceste practici de guvernanţă corporativă de la cei care le aplicaseră înainte şi să le folo­sească cum trebuie.

Se pare că prima ins­tituţie care a făcut cunoscute la noi aceste reguli de guvernanţă cor­porativă, la ade­văratele valori, este Fondul Proprie­tatea.

Ad­mi­nis­tra­torul Franklin Tem­p­le­ton a adus aceste reguli din străi­nă­tate şi le-a aplicat iar ulterior a în­ce­put să le propage şi la restul com­pa­niilor din por­to­foliu“, spune Mihai Chişu, unul dintre cei mai vechi bro­keri de pe piaţa de capital lo­cală şi fondatorul apli­caţiei de vot online eVote.

Printre com­paniile din portofoliul FP se numără Petrom, Hi­dro­elec­trica, Nu­clear­elec­trica. Fon­dul era acţionar şi la Banca Transil­vania, BRD, Rom­gaz.

Guvernanţa cor­porativă, „car­tea de vizită“ a unei com­panii, de­fi­neşte setul de relaţii dintre condu­ce­rea exe­cutivă a com­paniei, ad­ministratori şi acţionari, propunând criterii şi standarde prin care sunt duse la îndeplinire obiectivele financiare, reputaţionale şi investiţionale ale companiei.

Despre dimensiunea aplicării bunelor practici de guvernanţă corporativă în rândul companiilor româneşti, listate sau nelistate, se va discuta în cadrul evenimentului „From Family Business to Corporation“, organizat de MedLife în asociere cu Bursa de Valori de la Bucureşti pe 1 octombrie 2019 la Hilton Bucureşti, la care Ziarul Financiar este partener media.

În România există un cod al Bursei de Valori Bucureşti care are un set de astfel de valori pe care companiile le preiau şi le aduc în viaţa lor.

„Bursa de Valori Bucureşti ca şi companie, pune foarte mare accent pe implementarea regulilor de guvernanţă corporativă şi încearcă să le insufle şi în rândul companiilor listate. La fel şi Banca Transilvania, care s-a finanţat în cea mai mare parte prin intermediul pieţei de capital. Este foarte greu să faci asta fără să aplici o guvernanţă corporativă impecabilă şi fără să ai o bună relaţie cu investitorii. Ca exemplu, şi Petrom este o companie vizibilă“, afirmă Mihai Chişu.

Pe 1 octombrie 2019 la Hilton Bucureşti se va discuta despre guvernanţa corporativă în cadrul evenimentul „From Family Business to Corporation“, organizat de MedLife în asociere cu Bursa de Valori de la Bucureşti. ZF este partener media.

Vă puteţi înscrie AICI

Ziarul Financiar

este partenerul media al evenimentului “From Family Business to Corporation”,
organizat de BVB în parteneriat cu

Medlife