Guvernanță Corporativă

Privat versus stat: determină guvernanţa corporativă companiile de stat să fie mai responsabile?

30.09.2019, 00:05 Autor: Tibi Oprea

„Aplicarea regulilor de guvernanţă corporativă în cadrul companiilor de stat este mult mai importantă decât în rândul companiilor cu acţionariat privat.“

Guvernanţa corporativă, cea care defineşte setul de relaţii dintre con­ducerea executivă a companiei, ad­minis­tratori şi acţionari, prin criterii şi standarde prin care sunt duse la înde­plinire obiectivele financiare, re­pu­taţionale şi investiţionale ale com­paniei, responsabilizează com­paniile, iar în cazul emi­tenţilor de stat poate duce chiar la îmbunătăţirea profita­bilităţii.

Implementarea regulilor de gu­vernanţă corporativă în rândul companiilor controlate de stat poate duce la o performanţă mai crescută a acestora, în contextul în care aceste practici suplinesc în parte lipsa unui acţionar direct şi interesat, spre deosebire de companiile private, în care interesul acţionarilor este unul personal şi direct, consideră analiştii.

„Consider că aplicarea regulilor de guvernanţă corporativă în cadrul com­paniilor de stat este mult mai im­portantă decât în rândul companiilor cu acţionariat privat, întrucât la companiile private sunt acţionari care îşi apără pro­priile interese, pe când în privinţa companiilor de stat legătura cu acţio­narul nu este atât de solidă. Guvernanţa cor­porativă la companiile deţinute de stat are o funcţie de pilot automat, care suplineşte lipsa unui acţionar direct şi inte­resat“, spune analistul economic Aurelian Dochia pentru Ziarul Financiar.

Despre efectele determinate de implementarea bunelor prac­tici de guvernanţă cor­pora­tivă în rândul companiilor de stat, listate sau nelistate, se va discuta în cadrul eveni­mentului „From Family Business to Corporation“, organizat de MedLife în asociere cu Bursa de Valori de la Bucureşti pe 1 octombrie 2019 la Hilton Bucureşti, la care Ziarul Financiar este partener media.

În 2011, când a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 care reglementează guvernanţa cor­po­rativă la companiile de stat, Guvernul s-a angajat faţă de Fondul Monetar Internaţional într-un demers de reformare fără precedent menit să crească eficienţa com­paniilor de stat.

Ordonanţa a stabilit că selecţia conducerii executive şi a membrilor din consiliile de administraţie ale companiilor de stat se va face doar prin profesionişti privaţi.

Însă nu a fost suficient, pentru că în ultimii ani au existat cazuri de companii unde conducerile au continuat să fie numite pe criterii politice, iar managerii schimbaţi în funcţie de partidul aflat la guvernare.

„Bunele practici de guvernanţă corporativă obligă la un nivel mai ridicat de transparenţă şi îi obligă pe acţionari să facă eforturi mai mari. Spre deosebire de companiile private, unde acţionarii se implică în propriul interes atunci când vine vorba de performanţă, la companiile unde acţionarul este statul acesta nu este atât de activ în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă, iar per­formanţa lasă de dorit“, spune Aurelian Dochia.

 
Pe 1 octombrie 2019, la Hilton Bucureşti se va discuta despre guvernanţa corporativă în cadrul evenimentului „From Family Business to Corporation“, organizat de MedLife în asociere cu Bursa de Valori de la Bucureşti. ZF este partener media.

Vă puteţi înscrie AICI 

Ziarul Financiar

este partenerul media al evenimentului “From Family Business to Corporation”,
organizat de BVB în parteneriat cu

Medlife