ZF Investiți in România

ZF Investiţi în România! Studenţii şi profesorii de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au construit un vehicul solar cu care vor traversa Australia într-o cursă de 3.000 km. Echipa mai are nevoie de 25.000 de euro

13.09.2023, 11:30 Autor: Alex Ciutacu

Echipa a construit deja al treilea vehicul solar destinat unor astfel de competiţii Studenţii şi profesorii au atras deja circa 200.000 de euro de la universitate şi de la companii private.

O echipă formată din studenţi şi profesori de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a dezvol­tat un vehicul solar cu care va parti­cipa la competiţia de anduranţă World Solar Challenge 2023, organi­zată în Austra­lia, însă ei mai au nevoie de circa 25.000 de euro pentru a-şi acoperi toa­te cheltuielile, după cum au explicat conf. Ştefan Breban şi prof. univ. Călin Neamţu, coordo­na­tori ai pro­iec­tului şi profesori la UTCN, în emi­siunea ZF Investiţi în România!, realizată în parteneriat cu CEC Bank.

„Costurile sunt foarte mari, noi am estimat undeva la 200.000 de euro, dar nu ne vom încadra în acest buget. Numai biletele de avion pen­tru echipa care se deplasează în Aus­tralia ne-au costat 55.000 de euro, iar acolo avem şi alte costuri“, a explicat Călin Neamţu, profesor la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei.

Echipa a primit sprijin financiar de la UTCN, dar şi de la companii pri­vate, precum Belco Avia, Bosch, SIAD România, Homplex, Deltamed, Promelek şi Autonom.

„Mai avem nevoie de aproxi­ma­tiv 25.000 de euro pentru acoperirea costurilor cu transportul vehiculului dus-întors şi alte câteva cheltuieli cu deplasarea acolo în Australia“.

Competiţia din Australia în­seam­nă o cursă de anduranţă de 3.000 de kilometri, din Darwin până în Adelaide, care va fi realizată cu un vehicul solar construit de studenţi şi profesori. Vehiculul va fi condus de studenţi, iar pe parcursul cursei aceş­tia nu au voie să alimenteze şi vor cam­pa de cele mai multe ori în deşert.

„Pe parcursul celor 3.000 de kilo­metri, cu toate că poţi pleca cu bateria încărca­tă, nu mai ai voie să încarci. Prac­tic, doar celulele fotovoltaice de pe caro­seria ve­hiculului sunt cele care îţi vor oferi e­nergia cu care vei face restul tra­seu­lui. Cu bateria încărcată ai au­to­nomie de maxim 400-500 km, fără a te baza pe energia solară, iar restul trebuie să vină de la soare, deci peste 60-70%, poa­te chiar 80% din energie trebuie să vină de la panourile foto­vol­taice mon­tate pe caroserie“, a de­ta­liat Ştefan Bre­ban, profesor la Facultatea de Inginerie Electrică. Pentru ediţia din acest an, iniţia­tiva a reunit circa 50 de studenţi de la mai multe facultăţi ale universităţii, începând de la con­struc­ţii de maşini, autovehicule, progra­ma­re şi până la inginerie electrică, ingi­nerie industrială sau robotică.

Echipa care se va deplasa în Australia va cuprinde 16 studenţi şi 4 cadre didactice coordonatoare.

Studenţii de la UTCN nu sunt la primul vehicul solar construit sau la prima competiţie. Mai exact, ei au mai construit până acum două vehicule şi au participat la ediţia europeană a evenimentului mondial la care participă în acest an.

„Eu am studiat puţin în Franţa şi la Lille am văzut o echipă de studenţi care construiau un astfel de vehicul şi mi-a plăcut foarte mmult ideea şi am zis că la un moment dat o să mă ocup şi eu de asta după ce revin în ţară. A durat destul de mult până când am găsit suficienţi studenţi dornici de a se implica, suficienţi sponsori care să ne ajute să dezvoltăm primul vehicul, iar în 2018-2019 am înceut efectiv să construim prima variantă de vehicule“, a povestit Breban.

Dincolo de rezultatele obţinute la competiţii europene sau internaţionale, astfel de iniţiative au rolul de a-i pune pe viitorii ingineri faţă în faţă cu partea practică a activităţii lor.

„Este prima lor experienţă ca ingineri, pun în practică ceva ce au proiectat, gândit, poate modelat, simulat în diverse medii, dar punerea în fabricaţie şi construirea fizică a unui concept este o cu totul altă poveste. Practic, ei învaţă, deprind şi explorează tot ce înseamnă ingineria pusă în practică, atât din punct de vedere mecanic, cât şi instalaţii electrice şi tot ce înseamnă partea de propulsive a vehiculului“.

O campanie Ziarul Financiar și CEC Bank