ZF Live

ZF Live. Theodor Artenie, casa de avocatură Noerr: Un avantaj atunci când avem un holding „deasupra“, care se interpune între antreprenor şi societăţile operaţionale, este că unele operaţiuni pot fi făcute cu zero taxe

Autor: Robert Manea, Alexandra Matei

06.09.2021, 18:45 182

O condiţie foarte importantă atunci când vine vorba de un holding şi pe care antreprenorii trebuie să o ia în calcul este să existe un volum de activitate care să justifice o asemenea structură Cel mai mare interes pentru crearea unui holding s-a văzut în cazul afacerilor de familie.

Înfiinţarea unui holding aduce di­verse avantaje fiscale antreprenorilor, după cum spune Theodor Artenie, Head of Tax în cadrul Noerr, iar unul dintre cele mai im­portante pe care acesta le-a menţionat este că unele operaţiuni, cum ar fi distribuirea de dividende, vân­zarea sau închiderea unei societăţi operaţionale, pot fi făcute cu zero taxe atunci când există un holding.

„Holdingul este o altă so­cietate care să preia parti­ci­paţiile în societăţile ope­ra­ţionale. În momentul în care avem o ase­me­nea societate, pe care o punem „dea­supra“, avem anu­mite avantaje fiscale - când vrem să distri­buim dividende, când vrem să vindem o so­cietate operaţională sau vrem să o în­chi­dem. Toate operaţiunile acestea sunt ge­ne­rate venituri neimpo­zabile. Altfel spus, dacă eu ca antreprenor aş deţine părţi so­ciale în fiecare societate în care am afa­cere, în momentul în care primesc divi­den­de mi se va reţine impozit, în momentul în care vreau să vând afacerea, voi plăti im­pozit pe câştigul din capital, iar în mo­men­tul în care vreau să mut bani dintr-o afacere în alta, lucrurile se pot face tot prin antre­prenor. În schimb, când avem un holding deasupra, care practic se interpune între antreprenor şi societăţile operaţio­na­le, toate operaţiu­nile acestea le putem face cu zero taxe. Dacă există businessuri deţinute privat, este de asemenea un avan­taj, iar toate veniturile se strâng în acelaşi loc, adică în holding“, a explicat Theodor Artenie, Head of Tax în cadrul Noerr, la emisiunea zilnică de business ZF Live.

ZF Live
Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO